Inet since 17.05.1999
Last edit:  30.08.2007

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2007

  


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
                               

RAKOUSKÉ DOPLATNÍ ZNÁMKY POUŽITÉ
JAKO ČS. PŘEDBĚŽNÉ NEBO SOUBĚŽNÉ

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti
československých celistvostí z let 1918 – 1939 (6)

         
Po vzniku Československé republiky dne 28. října 1918 zůstávají v platnosti také rakouské doplatní známky všech korunových emisí a nadále platí jako československé předběžné a po vydání čs. doplatních známek Secesní ornament jako souběžné až do 28. 2. 1919.

Jedná se o tyto emise rakouských doplatních známek:
1. emise z let 1899/1900 Hnědé číslice, nezoubkované i zoubkované
2. emise z let 1908 až 1913 Velké číslice
3. emise z roku 1913 Malé číslice
4. emise z let 1916/1917 Výpotřební vydání (přetisk výplatních známek z roku 1908 a 1916)

1. emise z let 1899/1900 Hnědé číslice, nezoubkované i zoubkované
Tyto známky byly již v době vzniku ČSR prakticky vypotřebovány, jako čs. předběžné či souběžné se vyskytují ojediněle a všechny celistvosti, na kterých jsou známky této emise takto použité, jsou mimořádně vzácné.
 

Klikněte na náhledy reprodukcí

Ústřižek rakouské poštovní peněžní poukázky na 34 K odeslaný z Kadaně (Kaaden) 23. 2. 1919 do Prunéřova. Frankováno rakouskými známkami použitými jako československé předběžné 20h Karel a 5h Koruna. Na zadní straně příchozí razítko Prunéřov (Brunnersdorf) 28. 2. 1919 a doručné vyplacené československou doplatní známkou 5h Secesní ornamenty, rakouskou doplatní známkou emise 1900 12h hnědé číslo zoubkovaná a nouzově československou známkou Hradčany 3h.
   
2. emise z let 1908 až 1913 Velké číslice
Tato emise byla v době vzniku ČSR již vesměs vypotřebována, známky použité jako čs. předběžné či souběžné se vyskytují ojediněle, zejména na výstřižcích z formuláře „Doručovací karta poštovních poukázek“, velmi vzácně na ústřižcích průvodek či úředních soudních dopisech. Použití známek hodnot 14h, 20h a 100h nemáme vůbec doloženo.
   

Klikněte na náhledy reprodukcí

Výstřižek z formuláře Doručovací karta poštovních poukázek frankovaný smíšenou frankaturou rakouských doplatních známek použitých jako československé předběžné, 19x 2h Velké číslice, 1x 30h Malé číslice a 2x 1K Malé číslice a rakouské novinové známky 1x 2h Merkur použité jako doplatní. Známky jsou znehodnoceny razítkem poštovního úřadu v Litomyšli (Litomyšl 1 * Leitomisch 1) 11. 1. 1919.
   

Klikněte na náhled reprodukce

Úřední obálka okresního soudu v Olomouci odeslaná doporučeně z Olomouce 22. 1. 1919 do Pavlovic. Frankovaná smíšenou frankaturou rakouských doplatních známek a rakouské výplatní známky použité nouzově jako doplatní 3x 6h Velké číslice a 1x 3h Koruna. Známky jsou znehodnoceny razítkem poštovního úřadu v Pavlovicích (Pavlovice u Olomouce * Paulowitz b. Olmütz) 23. 1. 1919. Zásilka vrácena zpět.
   

Klikněte na náhled reprodukce

Výstřižek z formuláře Doručovací karta poštovních poukázek frankovaný smíšenou frankaturou rakouských doplatních známek použitých jako československé souběžné 5K Velké číslice, 1x 15h a 3x 50h Výpotřební vydání. Známky jsou znehodnoceny razítkem poštovního úřadu Město Žďár n. Mor. 10. 2. 1919. Unikátní doklad.
 
3. emise z roku 1913 Malé číslice
Doplatní známky této emise se po vzniku ČSR vyskytují na celistvostech jako čs. předběžné či souběžné relativně nejčastěji, zejména na výstřižcích z formuláře „Doručovací karta poštovních poukázek“ a na ústřižcích průvodek a poukázek, mnohem vzácněji pak na dopisech. Hodnoty známek však nejsou na dochovaných celistvostech zastoupeny rovnoměrně, nejvíce se dochovalo dokladů se známkami hodnot 5h, 10h a 20h (ústřižky průvodek a poukázek), méně časté jsou hodnoty 15h, 30h, 40h, 50h a 1K (výstřižky z Doručovacích karet), hodnoty 25h, 5K a 10K jsou vzácné.
   

Klikněte na náhled reprodukce

Těžší (do 40g) úřední obálka Krajského soudu v Chebu odeslaná obyčejně z Chebu 12. 2. 1919 do Prahy. Frankovaná rakouskou doplatní známkou použitou jako československá souběžná 25h Malé číslice. Známka je znehodnocena znárodněným razítkem poštovního úřadu v Praze (Praha 1) 13. 2. 1919.

   

Klikněte na náhled reprodukce

Úřední dopis berního úřadu v Berouně odeslaný z Berouna 30. 12. 1918 do Prahy. Na dopise zúčtováno poštovné za několik současně doručených úředních poštovních zásilek ve výši 2k. Souhrnné doplatné uhrazeno rakouskými doplatními známkami použitými jako československé předběžné 2x 1k Malé číslice. Známky znehodnoceny razítkem poštovního úřadu Praha 1 * Prag 1, 31. 12. 1918.

   
4. emise z let 1916/1917 Výpotřební vydání
Známky této emise byly v době vzniku ČSR téměř vypotřebovány, kromě hodnot 15/36h a 50/42h, které jsou dostupné jako čs. předběžné či souběžné na výstřižcích z formuláře „Doručovací karta poštovních poukázek“. Doplatní známka hodnoty 1h se ojediněle vyskytuje jako pětipáska, kterou je uhrazeno návěstné na průvodkách s razítkem doručovací pošty Třebíč, hodnota 20/54h je známá z několika kusů poukázek, kde je touto známkou uhrazeno doručné. Použití doplatních známek hodnot 15/2h a 10/24h je mimořádně vzácné.
   

Klikněte na náhled reprodukce

Doporučený soudní dopis Okresního soudu v Hradci Králové odeslaný z Hradce Králové 11. 12. 1918 do Třebechovic. Frankováno rakouskou doplatní známkou použitou jako československá předběžná 15/2h Výpotřební vydání a nouzově rakouskou výplatní známkou 5h Koruna ve funkci známky doplatní. Známky jsou znehodnoceny razítkem poštovního úřadu Třebechovice (Třebechovice * Hohensruck) 12. 12. 1918.

   

Klikněte na náhledy reprodukcí

Výstřižek z rakouské poštovní peněžní poukázky odeslaný z pošty Předklášteří Tišnov 26. 2. 1919 do Nedvědic. Frankováno smíšenou frankaturou československé známky 20h Hradčany a rakouské výplatní známky 1K Znak použité jako československá souběžná. Na zadní straně doručné zúčtované rakouskými doplatními známkami 10/24h Výpotřební vydání znehodnocenými razítkem Nedvědice  27. 2. 1919.
   
Literatura:
1. Merkur-Revue 6/2005, Československé předběžné a souběžné frankované poštovní formuláře, pokračování 6 – Poštovní příkazy
2. E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu na stránkách http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm jako jeden z exponátů virtuální výstavy EXPONET
   
Podobné materiály:  
::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
::    Exponet forum
   
   
       

    


 

 

   Since 17.5.1999