Inet since 17.05.1999
Last edit:  15.02.2008

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2007


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

Vzpomínka na Horsta G. Dietricha
– velkého znalce a sběratele známek Afghanistánu

       

Jaromír Petřík, Boskovice

 

EXPONET FORUM

VYZKOUŠEJTE:
DOMOVSKÁ STRÁNKA

Tímto článkem bych chtěl filatelistům trochu přiblížit sbírku, dílo a znaleckou činnost  Horsta Dietricha. Byl členem BPP – Spolkové asociace filatelistických expertů v Německu a AIEP – Mezinárodní asociace filatelistických expertů jako znalec Afghanistánu včetně poštovních úřadů. Rozhodně  patřil k absolutní filatelistické sběratelské i znalecké světové špičce. Stačí připomenout, že v letech 1977 až 1992 vystavoval pouze v CLASS OF HONOUR – tedy Mezinárodní čestné třídě. V roce 1978 i na výstavě v Praze.

Když v roce 2002 zemřel a jeho sbírku pozůstalí dali do aukce, tak známá aukční síň Feldmann ve Švýcarsku vydala speciální katalog The „Horst Dietrich“ Grand Prix Collection, který se zabýval pouze sbírkou Horsta Dietricha.

V úvodu popisu sbírky David Feldman uvedl, že málokdy se dostávají na aukci tak exkluzivní a unikátní materiály, které získaly třikrát cenu Grand Prix, dále prestižní Taplingovu medaili (Velká Británie) a Lindenbergovu medaili (Německo).

         
       

         
       

       

klikněte na náhledy

        Tiskový arch ze slavné Ferraryho sbírky
         
       

Dražba proběhla 19.listopadu 2003 a protože mám ve svém držení jak aukční katalog, tak výsledkovou listinu, dal jsem si tu práci a spočítal, že se sbírka vydražila celkem za 738.560 CHF plus aukční přirážka, tedy něco kolem 15 milionů našich Kč.

Horst Dietrich se narodil v roce 1923 v Neuwedellu/Arnswalde, který je nyní součástí Polska. Vyrůstal v Gdaňsku a Berlíně. Vysokoškolským učitelem byl přesvědčen, aby se začal věnovat výzkumu afghánských známek, korespondence a sbírek. To jej tak chytlo, že se tyto známky staly jeho doslova osudem. Protože afghánské známky, zvláště z let 1871 až 1878 byly pro většinu sběratelů velikou záhadou bez jakýkoliv seriózních informací, provedl v této oblasti výzkum opřený o konkrétní materiály a tyto výsledky zveřejnil v knize Afghan Philately 1871-1989, kterou vydal George Alevizos.

Do té doby katalogy jako Michel, Gibbons, Scott, Yvert čerpaly hlavně z díla Massona-Jonese The Postage Stamps of Afghanistan vydané v r. 1908. Protože 3. září 1879 při druhé britsko-afghánské válce byli zřejmě všichni zaměstnanci tiskárny známek i pošty povražděni a v r. 1908 pravděpodobně nežil jediný britský nebo indický pamětník těchto událostí, dopustili se Masson s Jonesem ve svém díle řady chyb. Některé katalogy sporné záležitosti označují slovem „pravděpodobně“ nebo je neuvádějí, Yvert například cituje Massona-Jonese i se zcela zřejmými chybami.

Horst Dietrich se opírá o výzkumy hlavně celistvostí a tyto chyby svojí prací vyvrací. Konkrétně např. Yvert uvádí vydání malých tygřích hlav v r. 1876-1878 pro pošty v Kandaháru a Herátu, ale nejstarší dopis na který Horst Dietrich narazil v Kandaháru je z r. 1884 a Herátu dokonce 1892.

Také co se týká např. vydání tygřích hlav v černé barvě, tak některé katalogy je uvádí pro určitou oblast Afghanistánu, další katalog za falza a jiný zase jako zkusmé tisky.  Kolem těchto známek proběhly ve Velké Británii ve dvacátých letech minulého století mezi sběrateli velké spory a hádky. Horst Dietrich vyloučil jejich vydání pro oblasti (nenašel asi jednu celistvost s černou známkou), co se týká falz nebo zkusmých tisků, kloní se spíše ke zkusmým tiskům. Protože se mi několik těchto „černých známek“ dostalo do rukou a přesně odpovídají příslušným tiskovým polím, též se kloním ke zkusmým tiskům. Navíc není jediná zmínka, že by se po 3.9.1879 dochovalo tiskařské zařízení, tedy litografické desky. Ty byly pravděpodobně při povstání zničeny a těžko by mohl někdo po tomto datu tisknout falza z originálních desek.

Nyní bychom si mohli něco říci k jeho sbírce. Jako specialista na Afghanistán mohu říci, že sbírka Horsta Dietricha byla úžasná a těžko dá nějaký sběratel podobnou sbírku někdy dohromady. Měl např. nepoužitý tiskový arch Mi.4 a Mi.5 (rekonstrukci), který pocházel ze slavné Ferraryho sbírky. Další z těchto archů se nachází v Taplingově sbírce ve Velké Británii a několik v soukromých rukou. Pro zajímavost: tato rekonstrukce archu byla vydražena za 40.000 CHF.

Další velmi vzácné známky jsou tzv. „Tabletová vydání“ tygřích hlav z let 1876-77. Horst Dietrich měl kompletní rekonstrukce celých archů 6 x 4 známky v černé i hnědé barvě. Z tohoto vydání se údajně zachovalo pouze 16 celistvostí, z nichž 11 se nacházelo v jeho sbírce.

Pokud zůstaneme u obálek, měl několik zajímavostí s vícenásobnými frankaturami. Zachovala se obálka s 8 známkami v celkové hodnotě 8 abasi a další se 7 známkami v hodnotě 7 abasi. Nedávno se obálka se 7 známkami znovu u Feldmana vydražila za 19.000 Eur.

         
       

       

klikněte na náhled

        Tiskový arch „Tabletového“ vydání
         
       

       

klikněte na náhled

        Celistvost s „Tabletovou“ známkou
         
       

       

klikněte na náhled

        Obálka 7 abasi
         
       

       

klikněte na náhled

        Obálka 8 abasi
       

 

       

Krátce před svojí smrtí objevil obálku s nevydanou známkou Scott 195A, která je zřejmě unikátem. Tyto nevydané známky se dají sehnat, ovšem není známo, že by se kdy použily na dopise. Uvedený dopis se nedávno objevil na zahraniční aukci a podařilo se mi jej získat do svojí sbírky.

Vynikající materiály měl Horst Dietrich z předznámkového období i válečnou korespondenci z let 1878-80. Zajímavé jsou určitě dopisy generála Robertse, který potlačil afghánské povstání a dostal v r. 1880 Afghanistán pod britskou správu.

Co se týká výstav, tak pouze  jejich výčet a ocenění by vydaly na celý článek, tak uvedu pouze jeho nejvýznamnější exponáty:

Abdur Rahman – v letech 1976-1988 – 6 zlatých medailí

Amannuláh - v letech 1975-1979 – 3 zlaté medaile

Letecké afghánské známky – v letech 1983-1989 – 6 zlatých medailí

V roce 1974 získal na výstavě NAPOSTA 74 v Essenu v Německu první Grand Prix of Honour a končil v Chicagu (USA) na výstavě COLUMBIAN 92 cenou Court of Honour

         
       

       

klikněte na náhled

        Unikátní obálka Scott 195A
       

 

       

Opět si dovolím citovat Davida Feldmana:

„Neznám žádnou společnost, která by měla příležitost nabídnout takový senzační celek. Neznám žádného sběratele, který bude mít lepší než tuto příležitost získat takto znamenité položky.

Za to všechno děkujeme Horstu Dietrichovi.“

Za sebe jako sběratele Afghanistánu (Kábulu) do r. 1900 mohu dodat, že např. známek s „tygří hlavou“ z let 1871-1878 jsem u našich špičkových sběratelů viděl snad deset a celistvost ani jednu. Známý obchodník z Velké Británie na otázku, zda by mi nějaké známky či celistvosti sehnal od Gibbonse, odpověděl, že Gibbons tyto materiály vůbec nemá, jak jsou vzácné a odkázal mne pouze na zahraniční aukce.

Tyto věty snad nejvíce vyzdvihují skutečnou velikost Horsta Dietricha.

         
         
       
        Odborné články z posledního období:
        ::   Tajemný Afghanistán a záhadné tygří hlavy - Jaromír Petřík a Jiří Černý
        ::   Odborné články
        ::    Exponet forum

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999