Inet since 17.05.1999
Last edit:  18.01.2009

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2009


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
        

 

       

Ukradena
československá předfilatelistická sbírka !

"STOLEN" Czechoslovak Prephilatelic Collection

       

Henning Qvale, Norsko / Norway

 

 

 
EXPONET FORUM

VYZKOUŠEJTE:
DOMOVSKÁ STRÁNKA

     

Rád bych Vás informoval o tom, že v květnu tohoto roku mi byla ukradena velmi kvalitní předfilatelistická sbírka. Odcizené celistvosti pocházejí z let 1789-1850. Původně byly součástí vysoce oceňované sbírky Paula Jensena. Bylo mi odcizeno asi 250 dopisů - celý původní Jensenův exponát a mnoho dalších ze sbírky. Exponát byl vylepený většinou na světle šedých listech s anglickým popisem, částečně na bílých listech s popisem v norštině. Na mnohých listech byl vzadu přilepený adresní lístek Paula Jensena. Samozřejmě, dnes mohou být tyto celistvosti z listů sejmuté. Od mnohých odcizených dopisů mám k dispozici kvalitní fotografie.

Apeluji na mezinárodní filatelistické společenství, aby měli oči i uši otevřené pro signály, které by mohly vést k navrácení kompletní sbírky anebo i jednotlivých dopisů. Budete-li mít pochybnosti o původů některých nabízených celistvostí, prosím neváhejte a a informujte mne o tom. Já budu šťasten a ověřím si, zda tyto předměty nepocházejí z mé sbírky.

Henning Qvale, hq@qbator.no  Tel.: +47 90 54 61 33

         
       

       

Klikněte na náhled / Click on thumbnail

       

Další obrázky dole / Other pictures bellow

         
       

"STOLEN" Czechoslovak Prephilatelic Collection

Please be informed that a high quality collection of prephilatelic covers has been stolen from me in May this year.The stolen objects are from 1789 until 1850 and were part of the late Paul Jensen's top rated collection. I am missing approximately 250 covers from this period, the original exhibit plus many other spare objects. The objects were mounted as an exhibit, mostly on light grey sheets with English text, but also on white ruled sheets with text in Norwegian. Many of the sheets had Paul Jensen’s personal address label on the reverse side. They may of course now appear unmounted. I possess good quality photos of many of the objects.

I appeal to the international community of (pre-)philatelists to keep eyes and ears open for signals that can lead to the return of single objects or the complete collection. If in doubt of the provenance of any such objects, please do not hesitate to send me scans or photocopies, and I will be happy to verify whether they may originate from my collection.

Henning Qvale, hq@qbator.no  Tel.: +47 90 54 61 33

         
       

       

Klikněte na náhled / Click on thumbnail

         
       

       

Klikněte na náhled / Click on thumbnail

         
       

       

Klikněte na náhled / Click on thumbnail

         
       

       

Klikněte na náhled / Click on thumbnail

       

 

       

       

Klikněte na náhled / Click on thumbnail

         
       
         
         
         

 
       
Japhila since 17.5.1999