Inet since 17.05.1999
Last edit:  18.01.2009

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2008


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
        

 

       

100 let od vydání
Jubilejních korespondenčních lístků
v Rakousku 18. 8. 1908 – 18. 8. 2008

       

Pavel Vízner

 

 

 
EXPONET FORUM

VYZKOUŠEJTE:
DOMOVSKÁ STRÁNKA

     

„Vydáním emisí v roce 1907 končí éra klasické rakouské známky v tradiční grafické úpravě. Od roku 1908 začala rakouská poštovní správa vydávat známky poplatnější široké veřejnosti (zejména filatelistickým kruhům) ve zcela jiném, dokonalejším uměleckém i grafickém provedení. Na tvorbě známek se podílejí význační rakouští grafici a rytci jakými byli prof. Koloman Moser a mědirytec Ferdinand Schirnböck. Také tisku a výrobě desek byla věnována větší péče.

Návrhy byl u příležitosti oslav 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. pověřen prof. Koloman Moser, kterému byly předepsány pouze motivy, jinak nebyl nijak omezován. Emise výplatních známek 1908, vydaná 1. 1. 1908, představuje zlom ve výtvarném pojetí rakouské známkové tvorby“.

Toto uvádí Pavel Hirš ve své Monografii RAKOUSKO 1850 1918 a nám přesně charakterizuje okolnosti vzniku Jubilejních korespondenčních lístků, vydání 1908, které na výplatní známky graficky i logicky navazují.

Jubilejní  korespondenční  lístky,  vydání  1908  byly  vydány „ve dvou typech“ 18. 8. 1908 (1. den vydání) u příležitosti oslav 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. v den jeho 78. narozenin. Grafický návrh i rytec jsou stejní jako u výplatních známek. Na zadní straně dopisnice „prvního typu“ ,který „určen jest pro všeobecnou dopravu“, je vyobrazena postava císaře v maršálské uniformě („za obraz FJI. sloužil fotografický snímek pod vedením profesora Williama Ungera v dvorní a státní tiskárně zhotovený“), vlevo zámek Schönbrunn s Gloriette, vpravo vídeňský dvorní hrad Hofburg (Michaelský trakt) v hnědočerném hlubotiskovém provedení „mědirytem“ na kartónovém papíru (0,4 mm) mírně žlutého odstínu. Na adresní straně, tištěné knihtiskem v zelené barvě, je natištěna vpravo nahoře známka vzoru emise 1908 se změněnou hodnotou z 30 h na 5 h s vyobrazením portrétu císaře z roku 1848, ve věku 18 let, vpravo nahoře třířádkový nápis německy: JUBILÄUMS – / KORRESPONDENZ– / KARTE v dalších 7 jazykových mutacích.

         
       

       

Klikněte na náhled / Click on thumbnail

         
       

U příležitosti Pražské jubilejní výstavy 1908 byla vydána dopisnice „druhého typu“, která „vydávati se bude pouze v okresu pražské jubilejní výstavy (obvod obchodní a živnostenské komory pražské)“, kde na zadní straně byla stejná kresba panovníka, ale nalevo hrad Karlštejn a napravo Hradčany v Praze. Známka vytištěna uprostřed adresní strany, po stranách nápisy: vlevo česky: JUBILEJNÍ VÝSTAVA / PRAHA 1908 / KORESPONDENČNÍ LÍSTEK, vpravo německy: JUBILÄUMSASSTELLUNG / PRAG 1908 / KORRESPONDENZKARTE FJI. se této jubilejní výstavy nezúčastnil, poslední oficiální návštěvu Prahy podnikl v roce 1907. Naopak u příležitosti oslav 60. výročí korunovace (FJI. celý život používal jako jeden z titulů Král český, ale přes mnohé sliby se nenechal nikdy korunovat) byl 2. 12. 1908 po předchozích nepokojích vyhlášen v Praze výjimečný  stav, zrušený až 14. 12. 1908.

 „Z Vídně byly lístky tyto odesílány již 14. srpna. Lístky pro pražskou výstavu prodávány byly v Praze i předměstích již dne 15. a 16. srpna“, toto jsou také nejstarší známá data použití. Prodejní cena „obou typů“ byla 15 h.

 Dopisnice „obou typů“ byly též předem razítkovány pamětním razítkem v červené barvě s datem 2. XII. 1908 (oficiální datum vydání jubilejních dopisnic, den nástupu FJI. na trůn) a označením hlavních zemských měst (14 měst) s přirážkou 15 h. J. Lešetický, jehož citace jsem použil „v uvozovkách“ i výše, píše v Českém filatelistovi 15. 12. 1908: „Jubilejní razítko zklamalo svým provedením každého. Slibována byla nádherně provedená kresba prof. Mosera. K tomu však, co provedl, nebylo třeba profesora kreslení! Razítko vyhlíží, jako bylo řezáno z korku a jen jeho svěží červená barva působí příznivějším dojmem. Jubilejních pohlednic (dopisnic) s tímto razítkem šlo poštou mnoho, mnoho jich vůbec odesláno nebylo. Také lístky obyčejné a obálky se známkami tímto razítkem opatřené se objevily. Pošta propouštěla vše a činila dobře, neboť úzkoprsost v tomto ohledu byla by bývala nemístnou“.

 Tyto dopisnice byly znovu vydány v roce 1914, roce zahájení 1. světové války, opatřené knihtiskovým přítiskem na levé straně adresní strany v barvě černé a žluté, císařská koruna a s nápisem VIRIBUS UNITIS  (= spojenými silami, vůdčí heslo mladého císaře) do oblouku, dole 1914. Opět v 8 jazykových mutacích, pražská výstavní dopisnice nebyla vydána. Šlo o úřední propagační dopisnice pro vlastenecké účely, prodávané s příplatkem 10 h.

         
       

Ve třídě Celin jsou na mezinárodní výstavě EXPONET vystaveny 2 exponáty:

RAKOUSKO – JUBILEJNÍ KORESPONDENČNÍ LÍSTKY, VYDÁNÍ 1908, 1914
VÍZNER Pavel, Praha, ČESKO

http://www.japhila.cz/hof/0051/index0051a.htm

RAKOUSKO – CELINY SE ZNÁMKOU FRANTIŠEK JOSEF I. 1908 JUBILEJNÍ
KRÁTKÝ Jan, PRAHA, ČESKO

http://www.japhila.cz/hof/0160/index0160a.htm

První exponát se zabývá specializovaně Jubilejními korespondenčními lístky, druhý exponát celinami se známkou FJI., vydání 1908, oba se nepřekrývají, ale vhodně doplňují.

Ve třídě poštovní historie je 1 exponát :                  

RAKOUSKO 1908 –  FORMULÁŘE, FRANKATURY, RAZÍTKA
ZRONEK Jindřich, CHOMUTOV, ČESKO

http://www.japhila.cz/hof/0399/index0399a.htm

       

 

       

Tento exponát se zabývá celistvostmi se známkou FJI., vydání 1908.

Tento článek vznikl jako připomenutí stoletého výročí moderní rakouské známkové (a především celinové) tvorby a zároveň i jako reakce na to, že na výstavě PRAGA 2008 nebyla zřízena třída Celin a musíme se tedy spokojit pouze s jejich virtuálními exponáty.

Další on-line literatura:
http://www.moravska-galerie.cz/igalerie/output/author000085_1.html   
http://www.moma.org/collection/details.php?artist_id=4119 

E-mail autora:  vizner@ssc.cas.cz


 
       

    


         

 

 

   Since 17.5.1999