Přejeme hodně úspěchů světové filatelistické výstavě Washington 2006


VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
NEWSLETTER/NOVINKY  č.  01/2006  •  13. května 2006

EXPONET JE MÍSTO, KTERÉ MůŽETE VYUŽÍT K VIRTUÁLNÍ PREZENTACI VAŠICH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH A FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů. EXPONET Je určen pro veřejnou prezentaci kvalitních filatelistických exponátů ze všech FILATELISTICKÝCH oblastí a období, k prezentaci v Češtině, angličtině, fracouzštině, španělŠtině a v jiných jazycích... Záměrem provozovatelů Exponetu je zřídit trvalou prezentaci DOBrých, velmi dobrých a vysoce kvalitních filatelistických exponátů a umožnit jejich on-line studium návštěvníkům z celého světa. Nechceme tím konkurovat výstavám klasickým, ale umožnit on line prohlídku kvalitních exponátů každému, bez ohledu na vzdálenost, a tím přispět k propagaci celé filatelie...

AKTUÁLNĚ:

NOVÝ ČLEN ORGANIZAČNÍHO VÝBORU
Na dnešním jednání organizačního výboru Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET byl za nového člena organizačního výboru přijat Ing. JAROSLAV PETRÁSEK z Českého Brodu, předseda agilní České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii "OLYMPSPORT" - http://web.telecom.cz/olympsport/  Již brzy Vás seznámíme s nejnovějšími záměry, které kvalitativně EXPONET posunou ještě mnohem dále, než jste dosud zvyklí.
EXPONET V NOVINÁCH LINN'S
Jak píše Bill Sharp na Guestbooku Exponetu: "Great resource! My Linn's column of May 15 will discuss this site. Bill Sharpe, USA, 25. 4. 2006 23:17 CET", (v překladu: "Velký zdroj! Můj sloupek ve filatelistických novinách Linn's bude v pondělí 15. května tuto stránku (Exponet) diskutovat.".) Byli bychom velmi rádi, kdyby se nám podařilo scan předmětného sloupku získat. Najde se někdo z amerických přátel, který nám noviny Linn's zašle anebo oscanuje příslušnou část?

PROPAGAČNÍ LETÁK EXPONETU PRO WASHINGTON
Zdravíme všechny návštěvníky a vystavovatele světové filatelistické výstavy WASHINGTON 2006, která se bude konat již od 27. května do 3. června ve Washingtonu DC, USA. Protože EXPONET bude na výstavě zastoupen minimálně 3 členy jeho organizačního výboru (Vít Vaníček, Milan Černík a Henry Hahn), bude světová výstava příležitostí pro zajištění dalších kvalitních exponátů z celého světa. Předběžně jsou již sjednána mnohá setkání. Pro výstavu WASHINGTON 2006 jsme připravili i leták, který bude rozdáván při každé příležitosti světovým filatelistickým celebritám a funkcionářům. Máte možnost se s ním seznámit i Vy:

Pokud můžete, zašlete jej svým zahraničním filatelistickým přátelům a pomozte jej šířit za účelem rozvoje Virtuální mezinárodní výstavy EXPONET. Děkujeme.

               http://www.japhila.cz/hof/             

VÝSTAVNÍ KATALOG EXPONET
exponátů vystavených na Virtuální mezinárodní filatelistické výstavě
(ke dni 13. května 2006):

TŘÍDA TRADIČNÍ FILATELIE:

ARGENTINSKÁ POŠTA - KLASICKÁ VYDÁNÍ - 1867-1890 / JACOBSOHN Rene, ŠVÝCARSKO
BOLÍVIE 1867 - VYDÁNÍ KONDOR / ROYUELA Carlos, LA PAZ, BOLÍVIE
BOLÍVIJSKÉ PROOFS, SPECIMENY A ESEJE (1864-1987) / ROYUELA Carlos, LA PAZ, BOLÍVIE
BULHARSKÁ ZNÁMKA MALÝ LEV 1889-1901 / TODOROV Orlin, BULHARSKO
ČESKOSLOVENSKO 1920-1923, KNIHTISKOVÁ VYDÁNÍ / HANACEK Gerhard, VÍDEŇ, RAKOUSKO
ČESKOSLOVENSKO 1945-1953 / KOUPAL Zdeněk, ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKO
ČESKOSLOVENSKO, HRADČANY / WILHELMS Georg, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
ČESKOSLOVENSKO - 1. REPUBLIKA (1918-1938) V ZRCADLE JEJÍCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK / PIETSCHMANN Ernst, MüLHEIM AN DER RUHR, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
ČESKOSLOVENSKO - PRVNÍ REPUBLIKA (1918 - 1938) / HAHN Henry, USA
ČSR I - NOVINOVÉ 1918-1920 / KOŠŤÁL Václav, HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKO
DRZAVA S.H.S. - PROVIZORNÍ ZNÁMKY BOSNY A HERCEGOVINY 1918-1920 / PITTERMANN Pavel, PRAHA, ČESKO
FLÓRA ARGENTINY - ODCHYLKY A VADY / BERCHESI Nicolas, LA PLATA PROVINCIE OF BUENOS AIRES, ARGENTINA
HRADČANY - HISTORIE TISKU / SEVENHUIJSEN Johan, NIZOZEMÍ
KOBAN / MUELLER Horst, JAPONSKO
MIMOŘÁDNÁ POŠTOVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ VÝCHODNÍHO MAĎARSKA, 1944-45 / CARRIGAN Jay T., HENDERSONVILLE, NC, USA
NĚMECKO - NETZSCHKAU - LOKÁLNÍ VYDÁLNÍ 1945 / CARRIGAN Jay T., HENDERSONVILLE, NC, USA
NĚMECKO - SOVĚTSKÁ ZÓNA 1945-1946, MEKLENBURSKO-POMOŘANSKO, 1945 ANTIFAŠISTICKÁ EMISE MEKLENBURSKA-POMOŘANSKA / CARRIGAN Jay T., HENDERSONVILLE, NC, USA
NIZOZEMSKÁ INDIE - VYDÁNÍ VILÉM III / BIČOVSKÝ Karel, PRAHA, ČESKO
PADĚLKY ČESKÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK / KOMISE ZNALCů SČF, PRAHA, ČESKO
RAKOUSKO - VÍDEŇ 1945 - PROVIZORNÍ VYDÁNÍ / CARRIGAN Jay T., HENDERSONVILLE, NC, USA
RUMUNSKO - KLASICKÁ LITOGRAFICKÁ VYDÁNÍ (1865-1872) / DOBRESCU Dan N., BUKUREŠŤ, RUMUNSKO
TIBET 1912-1960 - POŠTOVNÍ ZNÁMKY A JEJICH POUŽITÍ / FUCHS Rainer, HIMMELSTADT, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

TŘÍDA POŠTOVNÍ HISTORIE:

AUSTRALSKÁ PRIVILEGOVANÁ POŠTA OD ROKU 1830 DO ROKU 1920 / KARMAN Hans, CANBERRA, AUSTRÁLIE
AUTOMATIZACE DOPORUČENÉ POŠTY V ČESKOSLOVENSKU A V ČESKU / LANGHAMMER Miroslav, PRAHA, ČESKO
AUTOMATOVÉ ZNÁMKY - HRAD VEVEŘÍ V POŠTOVNÍM PROVOZU / SEDLÁK Jiří, KLADNO, ČESKO
BOLÍVIE - POŠTOVNÍ HISTORIE - PŘEDZNÁMKOVÉ OBDOBÍ 1793-1867 / ROYUELA Carlos, LA PAZ, BOLÍVIE
BUKUREŠŤSKÁ DENNÍ RAZÍTKA (1890-1903) / DOBRESCU Dan N., BUKUREŠŤ, RUMUNSKO
ČESKOSLOVENSKÉ VÝPLATNÍ OTISKY OD PRVNÍHO POUŽITÍ DO ROKU 1926 / LEIŠ Ivan, PRAHA, ČESKO
DeCOPPETOVA ŽILETKOVÁ RAZÍTKA ŠVÝCARSKA / HEATH Roger, USA
DOPORUČENÁ POŠTA V SEVERNÍM BAVORSKU, 1945 / CARRIGAN Jay T., HENDERSONVILLE, NC, USA
DOPORUČENÉ A CENNÉ DOPISY FRANCIE 1871-1880 / BERGER Thomas, KANTON BERN, ŠVÝCARSKO
HISTORIE ANGLOAMERICKÉ POŠTOVNÍ KONVENCE Z 15. 12. 1848 / BÖTTGER Lars, LUCEMBURK, LUCEMBURSKO
KORESPONDENCE KONSTRUKTÉRů PONOREK BĚHEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY / KUNC Lubor, PRAHA, ČESKO
NEJSTARŠÍ PERFINY NA RAKOUSKÝCH ZNÁMKÁCH / MÜNZBERGER Vladimír, PRAHA, ČESKO
NĚMECKO - LOKÁLNÍ PROVIZORNÍ VYDÁNI PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE / CARRIGAN Jay T., HENDERSONVILLE, NC, USA
NĚMECKO - VÝCHODNÍ SASKO 1945-1946 / CARRIGAN Jay T., HENDERSONVILLE, NC, USA
PERFINY BULHARSKA A ŘECKA / BENEŠ Vladislav, VYSOKÉ MÝTO, ČESKO
PERFINY NA HRADČANSKÉ EMISI / MALEČEK Jaroslav, ROUDNICE NAD LABEM, ČESKO
PERFINY NĚMECKÝCH BANK / BENEŠ Vladislav, VYSOKÉ MÝTO, ČESKO
POBŘEŽNÍ STRÁŽ AMERICKÉ ARMÁDY V JIHOVÝCHODNÍ ASII / HOFFNER Richard F., CHELTENHAM, PENNSYLVÁNIE, USA
POČÁTKY POŠTY NA SLOVENSKÉM ÚZEMÍ V ROCE 1945 / ANONYMNÍ VYSTAVOVATEL
PODKARPATSKÁ UKRAJINA / HORNUNG Otto, LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE
POKRAČOVÁNÍ CIZÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB V NĚMECKU 1945-1949 / Farber Walter, Chicago, Illinois, USA
POŠTOVNÍ HISTORIE A ZNÁMKY PODKARPATSKÉ UKRAJINY 1786-1945 / VERLEG Jan, NIZOZEMÍ
POŠTOVNÍ HISTORIE BANGLADÉŠE / LEIŠ Ivan, PRAHA, ČESKO
POŠTOVNÍ HISTORIE BRNA 1638-1875 / DOOREMALEN Hans van, RIJEN, NIZOZEMÍ
POVÁLEČNÁ PROVIZORNÍ RAZÍTKA Z ÚZEMÍ ČECH, MORAVY A SLEZSKA / BLÁHA Václav, PRAHA, ČESKO
PRAŽSKÁ POTRUBNÍ POŠTA / ŠMÍD Antonín, PRAHA, ČESKO
PŘEDZNÁMKOVÉ DOPISY Z ÚZEMÍ BUDOUCÍHO ČESKOSLOVENSKA 1564-1850 / HAHN Henry, USA
RANNÉ POŠTOVNÍ POUŽITÍ HRADČANSKÝCH ZNÁMEK V ROCE 1918 / BOUDA Pavel, ČESKO
SKAUTSKÁ POŠTA, RUSKÉ DP TÁBORY (AMERICKÁ ZÓNA) / CARRIGAN Jay T., HENDERSONVILLE, NC, USA
VELMI ZAJÍMAVÉ A VZÁCNÉ CELISTVOSTI! / KDYŽ HAVARUJE POŠTA ... / LINGEN Roy, OSHAWA, ON, KANADA
VÍTĚZSTVÍ & PORÁŽKY - BULHARSKO A JEHO NEPŘÁTELÉ V BALKÁNSKÝCH VÁLKÁCH (1912-1913) / GALITZ Earl, USA
VOJENSKÉ LETECTVO - LETECKÉ ÚTVARY ČS. VOJENSKÝCH JEDNOTEK A JEJICH NASAZENÍ V LETECH 1914-20 /BLÁHA Petr, BRNO, ČESKO
VÝZNAMNÉ POŠTOVNÍ ÚŘADY LEVANTY / BIČOVSKÝ KAREL, PRAHA, ČESKO
"ZAKAZNOE" / DOPORUČENÉ CELISTVOSTI CARSKÉHO RUSKA / BERGER Thomas, KANTON BERN, ŠVÝCARSKO

TŘÍDA CELIN:

CELINY BANGLADÉŠE 1971-1983 / LEIŠ Ivan, PRAHA, ČESKO
CELINY CHILE, 10 NEBO NIŽŚÍ / TOWLE Ross A., SAN FRANCISCO, CA, USA
CELINY NOVÉHO ZÉLANDU, 1876-1940 / SCHUMANN Stephen D., HAYWARD, CA, USA
CELINY PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA / REICHSFELD Vilém, VESELÍ NAD MORAVOU, ČESKO
ČESKOSLOVENSKO: DVOJITÉ DOPISNICE V POŠTOVNÍM POUŽITÍ OD ROKU 1918 DO ROKU 1939 / ČERNÍK Milan, PRAHA, ČESKO
DVOUBAREVNÉ CELINY DÁNSKA 1871-1905 / ENGELBRECHT Lars, DÁNSKO
HAVAJSKÉ CELINY S IOLANSKÝM PALÁCEM / NETLES Elizabeth J., USA
HAVAJSKÉ DOPISNICE A OBÁLKY: VYDÁNÍ PRO KRÁLOVSTVÍ, PROVIZORNÍ VLÁDU A REPUBLIKU / GLOHR Eric A., LANSING, MI, USA
INDICKÉ "ČTVRŤÁKOVÉ" DOPISNICE ANNA Z ROKU 1902 / ZWILLINGER Steven, USA
INDICKÉ "ČTVRŤÁKOVÉ" CELINOVÉ OBÁLKY ANNA Z LET 1902-1907 / ZWILLINGER Steven, USA
PADĚLKY DOPISNIC ČESKÉ REPUBLIKY / KOMISE ZNALCů SČF, PRAHA, ČESKO
PODKARPATSKÁ UKRAJINA 1944-45 CELINY / CARRIGAN Jay T., HENDERSONVILLE, NC, USA
POLSKO 1919-1922, OREL - DEFINITIVNÍ VYDÁNÍ / HANSEN Erik Hvidberg, DÁNSKO
POŠTOVNÍ HISTORIE NA AMERICKÝCH CELINÁCH: SAZBY A POUŽITÍ V LETECH 1916-1960 / SUFFET Stephen L., NEW YORK, NY, USA
POTRUBNÍ POŠTA VÍDNĚ, PRAHY A KARLOVÝCH VAR (1875-1938) / HAHN Henry, USA
RAKOUSKO - JUBILEJNÍ KORESPONDENČNÍ LÍSTKY, VYDÁNÍ 1908, 1914 / VÍZNER Pavel, Praha, ČESKO
SPOJENÉ STÁTY - CELINA 90c - VYDÁNÍ REAY A PLIMPTON / ZDROJE A POUŽITÍ; SPOJENÉ STÁTY - CELINA 30c / MARKOVITS Robert L., N.Y., USA
UHERSKÉ CELINOVÉ DOPISNICE DOFRANKOVANÉ ČESKOSLOVENSKÝMI ZNÁMKAMI 1919 / FILEP László, BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO
VÍCE NEŽ JEDNA - VÍCENÁSOBNÉ FRANKATURY NA CELINOVÝCH OBÁLKÁCH AUSTRÁLIE 1918-1947 / SCHUMANN Stephen D., HAYWARD, CA, USA
VIKTORIÁNSKÉ INDICKÉ CELINY POUŽITÉ V ADENU / HART Jerone R., VELKÁ BRITÁNIE

TŘÍDA AEROFILATELIE:

ČESKOSLOVENSKÁ LETECKÁ POŠTA (1920-1951) / HAHN Henry, USA
ČESKOSLOVENSKÁ LETECKÁ POŠTA 1920-1939 / WILHELMS Georg, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
ČESKOSLOVENSKÁ LETECKÁ POŠTA (OD POČÁTKU DO ROKU 1930) / HELM Bedřich, KLATOVY, ČESKO
LETECKÁ POŠTA SOVĚTSKÉ OKUPAČNÍ ZÓNY NĚMECKA A NDR 1945-1955 / HELM Bedřich, KLATOVY, ČESKO

TŘÍDA ASTROFILATELIE:*)

SPOLUPRÁCE RUSKA V KOSMICKÉM VÝZKUMU / CACKA Julius, PRAHA, ČESKO

*) Poznámka: Na on line magazínu Japhila je další astrofilatelistický exponát Ing. Petra Fencla:
ČESKOSLOVENSKÝ KOSMONAUT / FENCL Petr, VYSOKÉ MÝTO, ČESKO na adrese: http://www.japhila.cz/exh/01/index_a.htm

TŘÍDA NÁMĚTOVÉ FILATELIE:

ČESKÁ SKAUTSKÁ SLUŽBA / BUGALLO Benito González, ŠPANĚLSKO
HISTORIE ČESKÉ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU DO ROKU 1939 / PETRÁSEK Jaroslav, ČESKO
NI ZISK, NI SLÁVU! / PETRÁSEK Jaroslav, ČESKO
ROPA - ČERNÉ ZLATO / SOARES Carlos Dalmiro Silva, BRAZÍLIE
ROZMANITOST KERAMIKY A KERAMICKÝCH MATERIÁLů / FORTUNATO Tom, ROCHESTER, NY, USA
SKAUTING - SVĚTOVÉ HNUTÍ MLÁDEŽE / ŠVEŇHA Pavel, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, ČESKO
SVĚT PEDÁLů / JANKOVIČ Vojtech, BRATISLAVA, SLOVENSKO

TŘÍDA LITERATURY (ON-LINE LITERATURA):**)

E-KATALOG CELIN BHÚTÁNU / NADYBAL Len, WASHINGTON DC, USA
E-KATALOG CELISTVOSTÍ ČESKOSLOVENSKA 1918 - 1939 (ČÁST I.-VII.) online verze / ŠTEFEK Miroslav a KYPAST Jan, OSTRAVA, ČESKO
PŘÍRUČKY O KOLKOVÝCH DOKLADECH (IMPOSTECH) Z FALCKÉHO KNÍŽECTVÍ - NEUBURG A SULZBACH / MORSCHECK Wolfgang, BAD SÄCKINGEN, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

**) Poznámka: Další exponáty třídy filatelistické literatury (3) jsou zařazeny v Otevřené třídě - označeno **)

OTEVŘENÁ TŘÍDA:

BULHARSKO 1878-1946 SVOBODA NÁRODA A LIDSKÉ TRAGÉDIE / BAKKEN Bjørn H., NORSKO
HISTORIE PONOREK VYROBENÝCH VE VOJENSKÝCH LODĚNICÍCH NA OSTROVĚ MARE / ANONYMNÍ VYSTAVOVATEL, USA
FILATELISTICKÉ UKÁZKY Z OSTROVA SV. VINCENT / ELIAS Peter C., USA
KATALOG 1. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY POŠTOVNÍCH ZNÁMEK V ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE, BRNO 1923 / JANÍK Břetislav, PRAHA, ČESKO**)
MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÝ VÝMĚNNÝ ADRESÁŘ A PŘÍRUČKA - ALOIS VON ISAKOVICS, BRÜNN 1886 / JANÍK Břetislav, PRAHA, ČESKO**)
PHILATELISTISCHER BÖRSEN-COURIER 1886, MORAVSKÁ OSTRAVA - 2. FILATELISTICKÝ (PERIODICKÝ) MAGAZÍN NA ÚZEMÍ BUDOUCÍHO ČESKA, RESP. ČESKOSLOVENSKA / JANÍK Břetislav, PRAHA, ČESKO**)
PLACENÍ POŠTOVNÉHO VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH: 1776-1921 / FRAJOLA Richard C., TAOS, NOVÉ MEXICO, USA
USS OREGON "BULDOK FLOTILY" / ANONYMNÍ VYSTAVOVATEL, KALIFORNIE, USA

TŘÍDA FISKÁLNÍ FILATELIE (KOLKY):

KOLKOVÉ DOKLADY STARONĚMECKÝCH STÁTů: WÜRTTEMBERSKO, BÁDENSKO, OLDENBURSKO A ŠLESVICKO-HOLŠTÝNSKO / MORSCHECK Wolfgang, BAD SÄCKINGEN, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
KOLKY INDICKÝCH STÁTů / ČERNÝ Jiří, ČESKO

ABECEDNÍ SEZNAM VYSTAVOVATELů:

-       - ANONYMNÍ VYSTAVOVATELÉ (3 exponáty)
N      - BAKKEN Bjørn H., NORSKO
CZ    - BENEŠ Vladislav, VYSOKÉ MÝTO, ČESKO (2 exponáty)
CH    - BERGER Thomas, KANTON BERN, ŠVÝCARSKO (2 exponáty)
RA   - BERCHESI Nicolas, LA PLATA PROVINCIE OF BUENOS AIRES, ARGENTINA
CZ    - BIČOVSKÝ Karel, PRAHA, ČESKO (2 exponáty)
CZ    - BLÁHA Petr, BRNO, ČESKO
CZ    - BLÁHA Václav, PRAHA, ČESKO
L       - BÖTTGER Lars, LUCEMBURK, LUCEMBURSKO
CZ    - BOUDA Pavel, ČESKO
E      - BUGALLO Benito González, ŠPANĚLSKO
CZ    - CACKA Julius, PRAHA, ČESKO
USA - CARRIGAN Jay T., HENDERSONVILLE, NC, USA (9 exponátů)
CZ    - ČERNÍK Milan, PRAHA, ČESKO
CZ    - ČERNÝ Jiří, ČESKO
RO   - DOBRESCU Dan N., BUKUREŠŤ, RUMUNSKO (2 exponáty)
NL    - DOOREMALEN Hans van, RIJEN, NIZOZEMÍ
USA - ELIAS Peter C., USA
DK   - ENGELBRECHT Lars, DÁNSKO
USA - FARBER Walter, Chicago, Illinois, USA
H      - FILEP László, Budapešť, MAĎARSKO
USA - FORTUNATO Tom, ROCHESTER, NY, USA WEB
USA - FRAJOLA Richard C., TAOS, NOVÉ MEXICO, USA
D      - FUCHS Rainer, HIMMELSTADT, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
USA - GALITZ Earl, USA
USA - GLOHR Eric A., LANSING, MI, USA
USA - HAHN Henry, USA (5 exponátů)
A      - HANACEK Gerhard, VÍDEŇ, RAKOUSKO
DK   - HANSEN Erik Hvidberg, DÁNSKO
GB   - HART Jerone R., NEW HAVEN, CONNECTICUTE, USA
USA - HEATH Roger, USA
CZ    - HELM Bedřich, KLATOVY, ČESKO (2 exponáty)
USA - HOFFNER Richard F., CHELTENHAM, PENNSYLVÁNIE, USA
GB   - HORNUNG Otto, LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE
CH   - JACOBSOHN Rene, ŠVÝCARSKO
CZ   - JANÍK Břetislav, PRAHA, ČESKO (3 exponáty)
SK   - JANKOVIČ Vojtech, BRATISLAVA, SLOVENSKO
AUS - KARMAN Hans, CANBERRA, AUSTRÁLIE
CZ    - KOŠŤÁL Václav, HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKO
CZ    - KOUPAL Zdeněk, ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKO
CZ    - KOMISE ZNALCů SČF, PRAHA, ČESKO (2 exponáty)
CZ    - KUNC Lubor, PRAHA, ČESKO
CZ    - KYPAST Jan, OSTRAVA, ČESKO
CZ    - LANGHAMMER Miroslav, PRAHA, ČESKO
CZ    - LEIŠ Ivan, PRAHA, ČESKO (3 exponáty)
CDN - LINGEN Roy, OSHAWA, ON, KANADA
CZ    - MALEČEK Jaroslav, ROUDNICE NAD LABEM, ČESKO
USA - MARKOVITS Robert L., N.Y., USA
D      - MORSCHECK Wolfgang, BAD SÄCKINGEN, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
JAP - MUELLER Horst, JAPONSKO
CZ    - MÜNZBERGER Vladimír, PRAHA, ČESKO
USA - NADYBAL Len, WAHINGTON DC, USA
USA - NETLES Elizabeth J., UNITED STATES OF AMERICA
CZ    - PETRÁSEK Jaroslav, ČESKO (2 exponáty)
D      - PIETSCHMANN Ernst, MüLHEIM AN DER RUHR, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
CZ    - PITTERMANN Pavel, PRAHA, ČESKO
CZ    - REICHSFELD Vilém, VESELÍ NAD MORAVOU, ČESKO
BOL - ROYUELA Carlos, LA PAZ, BOLÍVIE (3 exponáty)
CZ    - SEDLÁK Jiří, KLADNO, ČESKO
NL    - SEVENHUIJSEN Johan, NIZOZEMÍ
BR   - SOARES Carlos Dalmiro Silva, BRAZÍLIE
USA - SCHUMANN Stephen D., HAYWARD, CA, USA (2 exponáty)
USA - SUFFET Stephen L., NEW YORK, NY, USA
CZ    - ŠMÍD Antonín, PRAHA, ČESKO
CZ    - ŠTEFEK Miroslav, OSTRAVA, ČESKO
CZ    - ŠVEŇHA Pavel, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, ČESKO
BG    - TODOROV Orlin, BULHARSKO
USA - TOWLE Ross A., SAN FRANCISCO, CA, USA
NL    - VERLEG Jan, NIZOZEMÍ
CZ    - VÍZNER Pavel, PRAHA, ČESKO
D      - WILHELMS Georg, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO (2 exponáty)
USA - ZWILLINGER Steven, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO (2 exponáty)

STATISTIKA:

POČET EXPONÁTů + LITERATURY (CELKEM):    95 + 6 (101)
POČET RÁMů CELKEM (BEZ LITER.):                                    478
POČET LISTů CELKEM (BEZ LITERATURY):                      6869               
PRůMĚRNÝ POČET LISTů NA 1 EXPONÁT:                             72  
EXPONÁTY Z 21 ZEMÍ:                                            ARGENTINA, AUSTRÁLIE, BOLÍVIE, BRAZÍLIE, BULHARSKO, ČESKO, DÁNSKO, JAPONSKO, KANADA, LUCEMBURSKO, MAĎARSKO, NĚMECKO, NORSKO, NIZOZEMÍ, RAKOUSKO, RUMUNSKO, SLOVENSKO, USA, ŠPANĚLSKO, ŠVÝCARSKO, VELKÁ BRITÁNIE

NĚKTERÉ NÁZORY NÁVŠTĚVNÍKů Z LETOŠNÍHO ROKU:

Great resource! My Linn's column of May 15 will discuss this site. Bill Sharpe, USA
25. 4. 2006 23:17 CET
---
"Merkur Revue 2006/1/17-18" have included article about "EXPONET". Here is pdf file (1 382 kB), only in czech. Merkur-Revue, s.r.o., Brno, Czechia
4. 4. 2006 20:00 CET
---
I’d like to congratulate you on this site, which will, one hopes, not only further interest in philately - but also enable philatelists from all over the world to share their knowledge and experience. Thank you for your hard work and for maintaining the quality of exhibits at such a high level. Simon Barb, Paris, France
2. 4. 2006 12:40 CET
---
"...i love this project really. Some days ago I read carefully the exhibition of "Certified mail in Northern Bavaria 1945". I didn´t know anything about this before. Yesterday I found a so called "certified letter" offered by a German dealer. This kind of mail was only possible from 03.09. until 18.09.1945 and only in northern Bavaria. Without my knowledge got from this site I would not have been able to recognice the value of this letter. You do a great job, really, and I appreciate it very well. Thank You for this project.". Gerhard Reichert, Germany
28. 3. 2006 13:12 CET
---
"The Perfins Bulletin" - March 2006 - Page 34 - magazine have included article about "EXPONET". Here is picture file (551 kB) and pdf file (303 kB). The Perfins Club, USA
25. 3. 2006 19:05 CET
---
It is always interesting for me to visit this site. Thank You. Best regards Gerhard Reichert, Germany
22. 3. 2006 19:14 CET
---
"Germania" magazine have included article about "EXPONET". Here is pdf file 1,59 MB. Germany & Colonies Philatelic Society. P. Gibs H. du Boulay, Aylesbury, Great Britain
6. 3. 2006 6:30 CET
---
Gratuluji, Katalog celistvostí je zatím asi největší šlágr, který jste uveřejnili a stojí za to na něm pracovat systematicky i dál. Jsem nadšený. Pavel Pittermann, Praha, Česko
5. 3. 2006 20:30 CET
---
Nice one - WOW. This is a great site! Tx you very well. McMahonn V., U.S.A.
22. 2. 2006 15:09 CET
---
Nonesuch! EXPONET is a very interesting! Many thanks for your idea! Many exhibits for all. Rob Jeger, USA
5. 2. 2006 16:29 CET
---
Hi, Great site, I'll forward it to other collectors. Yannick Delaey, Zwevegem, Belgique
7. 1. 2006 21:25:05 CET

MÁME VELKÝ ZÁJEM:

Máme velký zájem o aktivní spolupráci s Vámi na nejrůznějších úrovních. Hledáme aktivní spolupráci především vystavovatelů, jurymanů, novinářů, filatelistických funkcionářů všech úrovní a národních svazů apod. Trvale vyhledáváme exponáty, kterým garantujeme bezplatné a trvalé vystavení na Exponetu za účelem zachování kulturních hodnot především pro studijní a archivní účely.

Cíleně hledáme tuzemské i zahraniční jurymany, kteří chtějí navázat aktivní spolupráci s Exponetem a v nejbližší době např. hodnotit a komentovat jednotlivé exponáty, které jsou na Exponetu vystaveny. Aktivní jurymani budou součástí Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET a jejich názory, hodnocení a medailonky trvale součástí výstavy EXPONET.

Obdobně hledáme národní a oborové reprezentanty, kteří budou spolupracovat na stejné bázi s výstavou EXPONET a pomáhat zajistit kvalitní exponáty z celého světa.

Navštivte také prosíme stránku s technickými podmínkami pro scanování exponátů: http://www.japhila.cz/hof/exponet08.htm

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Organizační výbor Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET: ING. VÍT VANÍČEK - předseda, e-mail: vit.vanicek@volny.cz / ING. MILAN ČERNÍK - místopředseda, e-mail: icernik@volny.cz / ING. BŘETISLAV JANÍK - místopředseda, e-mail: janik@japhila.com / JUDr., ING. FRANTIŠEK BENEŠ, CSc. - člen, e-mail: stamps@stamps.cz / ING. JAROSLAV PETRÁSEK - člen, e-mail: olympsport@iol.cz / HENRY HAHN - reprezentant USA, e-mail: hhahn25@ntmail.net  

Partneři:
                  

Exponet © Ing. Milan Černík, 2004-2006 a Ing. Břetislav Janík, 2004-2006.
Newsletter/Novinky vycházejí dle potřeby a jsou zasílány na všechny kmenové kontakty našich přátel a návštěvníků internetových stránek Japhila + PAC Auction.
Vaši adresu jsme získali sloučením některých kontaktů, které mají členové organizačního výboru ve styku se svými známými filatelisty. OMLOUVÁME SE VÁM, pokud tento Newsletter považujete za nevyžádaný e-mail. Pokud Vás jeho doručení obtěžuje, nebo si jej nepřejete nadále odebírat, informujte nás prosíme neprodleně - vyřadíme Vás ihned z adresáře. Organizační výbor EXPONET + vydavatel Japhily.

 

Since 17.5.1999