Filatelistický blog o výstavnictví / Philatelic Blog about exhibiting


VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
VIRTUAL INTERNATIONAL PHILATELIC EXHIBITION
http://www.exponet.info/
 
NEWSLETTER / NOVINKY  č.  19/2011  •  16. října 2011 / October 16, 2011

AKTUÁLNĚ / ACTUALLY:

Podpořte kliknutím Exponet na polském webu
Najlepsze strony filatelistyczne
Support Exponet on Poland web, click please

CO JE NOVÉHO: / WHAT IS NEW:
VÍCE NEŽ / MORE THAN

700
ON LINE EXPONÁTŮ / EXHIBITS

Novinky / News:

ENERGY AND ITS RESOURCES - http://www.japhila.cz/hof/0692/index0692a.htm

NEW SOUTH WALES TAX RATES 1891 – 1966 –
http://www.japhila.cz/hof/0693/index0693a.htm

BULGARIAN STAMPS "FUND SANATORIUM" (1925 - 1950) POSTAL HISTORY - http://www.japhila.cz/hof/0694/index0694a.htm

THE REST OF THE BECHUANALAND POST OFFICE - http://www.japhila.cz/hof/0695/index0695a.htm

PERFINS OF DANZIG - http://www.japhila.cz/hof/0696/index0696a.htm

GREAT BRITAIN, 1880 ONE PENNY VENETIAN RED - http://www.japhila.cz/hof/0697/index0697a.htm

FIRST CZECHOSLOVAK COSMONAUT - http://www.japhila.cz/hof/0698/index0698a.htm

BANGLADESH - PROVISIONAL OVERPRINT - http://www.japhila.cz/hof/0699/index0699a.htm

AZERBAIJAN 1919 – 1923 - http://www.japhila.cz/hof/0700/index0700a.htm

A NEW AUTHORS OF CZECH STAMPS - http://www.japhila.cz/hof/0701/index0701a.htm

POST OF CZECH SCOUTS 1918 - http://www.japhila.cz/hof/0702/index0702a.htm


Celkový počet exponátů ...
702
Počet rámů 4 x 4  (bez literatury) ...
3 871
Počet listů celkem (bez literatury) ...
57 177
Průměrný počet listů na 1 exponát (bez literatury) ...
85

 

Number of exhibits ... 702
Number of frames altogether 4 x 4  (without literature) ... 3 871
Number of pages altogether (without literature) ... 57 177
Average number of pages on 1 exhibit (without literature) ... 85

http://www.exponet.info/

POSTAL MUSEUM, PRAGUE
EXPONET JE MÍSTO, KTERÉ MůŽETE VYUŽÍT K VIRTUÁLNÍ PREZENTACI VAŠICH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH A FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů. EXPONET Je určen pro veřejnou prezentaci kvalitních filatelistických exponátů ze všech FILATELISTICKÝCH oblastí a období, k prezentaci v Češtině, angličtině, fracouzštině, španělŠtině a v jiných jazycích... Záměrem provozovatelů Exponetu je zřídit trvalou prezentaci DOBrých, velmi dobrých a vysoce kvalitních filatelistických exponátů a umožnit jejich on-line studium návštěvníkům z celého světa. Nechceme tím konkurovat výstavám klasickým, ale umožnit on line prohlídku kvalitních exponátů každému, bez ohledu na vzdálenost, a tím přispět k propagaci celé filatelie...
EXPONET IS A PLACE YOU MAY USE TO PRESENT YOUR VIRTUAL POSTAL HISTORY AND PHILATELIC COLLECTION. It is intended as a public display of GOOD, VERY GOOD AND high quality exhibits of all philatelic areas and time periods in english, french, german, spanISH or other languages...  The aim of the organizers of EXPONET is to provide a permanent presentation of high quality stamp and Philatelic exhibits so as to facilitate on-line study for visitors throughout the world. We do not intend to compete with trAditional classical exhibits, but rather to enable on-line viewing to everybody, regardless of distance, and thus take part in the support and propagation of philately...

               http://www.exponet.info            

EXPONET DNES:  702  EXPONÁTů zE 49 zemí 
EXPONET TODAY: 702 EXHIBITS FROM 49th COUNTRIES


EXPONET

P.O.Box 243
CZ - 160 41 Praha 6

Czechia
http://www.exponet.info/
TECHNICAL SPECIFICATION FOR NEW EXHIBITS: http://www.japhila.cz/exponet/technical_specifications.htm

EXPONET © Milan Černík, 2004-2011 a Břetislav Janík, 2004-2011  / Newsletter/Novinky vycházejí dle potřeby
a jsou zasílány na všechny kmenové kontakty našich přátel a návštěvníků internetových stránek /
Vaši adresu
jsme získali sloučením některých kontaktů, které mají členové organizačního výboru ve styku se svými známými
filatelisty nebo Vaším přihlášením.

International jury World postage stamps exhibition PRAGA 1988

The Hitchiker's Guide to the Exponet / Stoparuv pruvodce Exponetem