Filatelistický blog o výstavnictví / Philatelic Blog about exhibiting


VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
VIRTUAL INTERNATIONAL PHILATELIC EXHIBITION
NEWSLETTER / NOVINKY  č.  15/2010  •  21. prosinec 2010 / December 21, 2010

AKTUÁLNĚ / ACTUALLY:

CO JE NOVÉHO (NEJNOVĚJŠÍ NEBO AKTUALIZOVANÉ EXPONÁTY):


PŘÍBĚH RÁMOVA ŽIVOTA, MOALEM Eli, JERUZALÉM, IZRAEL

SLOVENSKÉ ZNÁMKOVÉ "TIMESY", SLOVENSKÁ POŠTA A.S., POFIS, BRATISLAVA, SLOVENSKO 

E-KATALOG CELISTVOSTÍ ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1939, ŠTEFEK Miroslav a KYPAST Jan, OSTRAVA, ČESKO 
Tato aktualizace: je zaměřena hlavně na formuláře, přidali jsme celou řadu zajímavých tiskopisů a z dostupných materiálů jsme se pokusili systematicky zpracovat tiskopisy poštovní spořitelny a poštovního úřadu šekového. Zajímavé celistvosti jsme přidali i do ostatních kategorií, například do celistvostí se známkami s přetiskem SO1920. E-katalog nyní obsahuje 4937 souborů, toho 4571 obrázků. Oproti předešlé aktualizaci jsme přidali více něž 200 celistvostí včetně jejich popisů.


a...
Celkový počet exponátů ... 662
Počet rámů (bez literatury) ... 3 656
Počet listů celkem (bez literatury) ... 53 861
Průměrný počet listů na 1 exponát (bez literatury) ... 86
PROPAGAČNÍ VÝSTAVA KF 00-65 APOLLOFILA V POŠTOVNÍM MUZEU
ZMĚNA CENÍKU ČESKÉ POŠTY, S.P. OD 1. LEDNA 2011
Exponet na polském webu
Najlepsze strony filatelistyczne
Exponet on Poland web
WHAT IS NEW (LAST OR ACTUALISED EXHIBITS):

RAMAYANA, MOALLEM Eli, JERUSALEM, ISRAEL 

THE SLOVAK STAMP TIMES, SLOVENSKA POSTA, A.S., POFIS, BRATISLAVA, SLOVAKIA 

E-CATALOGUE ENTRIES OF CZECHOSLOVAKIA 1918 - 1939, STEFEK Miroslav and KYPAST Jan, OSTRAVA, CZECHIAand...
Number of exhibits ... 662
Number of frames altogether (without literature) ... 3 656
Number of pages altogether (without literature) ... 53 861
Average number of pages on 1 exhibit (without literature) ... 86

Radostné vánoce a šťastný Nový rok 2011
Merry Christmas and a Happy New Year 2011
EXPONET JE MÍSTO, KTERÉ MůŽETE VYUŽÍT K VIRTUÁLNÍ PREZENTACI VAŠICH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH A FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů. EXPONET Je určen pro veřejnou prezentaci kvalitních filatelistických exponátů ze všech FILATELISTICKÝCH oblastí a období, k prezentaci v Češtině, angličtině, fracouzštině, španělŠtině a v jiných jazycích... Záměrem provozovatelů Exponetu je zřídit trvalou prezentaci DOBrých, velmi dobrých a vysoce kvalitních filatelistických exponátů a umožnit jejich on-line studium návštěvníkům z celého světa. Nechceme tím konkurovat výstavám klasickým, ale umožnit on line prohlídku kvalitních exponátů každému, bez ohledu na vzdálenost, a tím přispět k propagaci celé filatelie...
EXPONET IS A PLACE YOU MAY USE TO PRESENT YOUR VIRTUAL POSTAL HISTORY AND PHILATELIC COLLECTION. It is intended as a public display of GOOD, VERY GOOD AND high quality exhibits of all philatelic areas and time periods in english, french, german, spanISH or other languages...  The aim of the organizers of EXPONET is to provide a permanent presentation of high quality stamp and Philatelic exhibits so as to facilitate on-line study for visitors throughout the world. We do not intend to compete with trAditional classical exhibits, but rather to enable on-line viewing to everybody, regardless of distance, and thus take part in the support and propagation of philately...

               http://www.exponet.info            

EXPONET DNES:  662  EXPONÁTů zE 47 zemí 
EXPONET TODAY: 662 EXHIBITS FROM 47 COUNTRIES

EXPONET
P.O.Box 409
CZ - 111 21 Praha 1

Czechia
http://www.exponet.info/
TECHNICAL SPECIFICATION FOR NEW EXHIBITS: http://www.japhila.cz/exponet/technical_specifications.htm
EXPONET © Milan Černík, 2004-2010 a Břetislav Janík, 2004-2010  / Newsletter/Novinky vycházejí dle potřeby
a jsou zasílány na všechny kmenové kontakty našich přátel a návštěvníků internetových stránek /
Vaši adresu
jsme získali sloučením některých kontaktů, které mají členové organizačního výboru ve styku se svými známými
filatelisty nebo Vaším přihlášením¨.

International jury World postage stamps exhibition PRAGA 1988

The Hitchiker's Guide to the Exponet / Stoparuv pruvodce Exponetem