VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
NEWSLETTER/NOVINKY  č.  02/2006  •  28. května 2006

EXPONET JE MÍSTO, KTERÉ MůŽETE VYUŽÍT K VIRTUÁLNÍ PREZENTACI VAŠICH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH A FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů. EXPONET Je určen pro veřejnou prezentaci kvalitních filatelistických exponátů ze všech FILATELISTICKÝCH oblastí a období, k prezentaci v Češtině, angličtině, fracouzštině, španělŠtině a v jiných jazycích... Záměrem provozovatelů Exponetu je zřídit trvalou prezentaci DOBrých, velmi dobrých a vysoce kvalitních filatelistických exponátů a umožnit jejich on-line studium návštěvníkům z celého světa. Nechceme tím konkurovat výstavám klasickým, ale umožnit on line prohlídku kvalitních exponátů každému, bez ohledu na vzdálenost, a tím přispět k propagaci celé filatelie...

AKTUÁLNĚ:

ZDRAVÍME VÝSTAVU MLADÁ JIHLAVA 2006
Ve vystavovatelích Mladé Jihlavy vidí Exponet potencionálně svoje budoucí vystavovatele. Alespoň tak zněla nabídka RNDr. Zdeňku Toepferovi, který byl místopředsedou OV Exponetu (B. Janíkem) požádán, aby vybral pro Exponet ty nejlepší mládežnické exponáty, aby mohla být zřízena regulérní třída Exponetu: TŘÍDA MLÁDEŽE. Zveme Vás tedy na výstavu Mladá Jihlava 2006, která se bude konat v Jihlavě od 3. do 11. června 2006 v hotelu Gustav Mahler. A těšíme se, že se s těmi nejlepšími exponáty brzy setkáme i na Exponetu.
ZDRAVÍME I SVĚTOVOU VÝSTAVU WASHINGTON 2006
Výstava začala včera ve Washingtonu D.C. a potěšitelné je, že se jí účastní i 3 naši špičkoví organizátoři Exponetu: Vít Vaníček - předseda organizačního výboru Exponetu, Milan Černík - místopředseda organizačního výboru Exponetu a Henry Hahn - reprezentant Exponetu pro USA. Mají za úkol navázat nejenom přátelská setkání a sehnat nové světové exponáty pro naši výstavu, ale svým způsobem ji i propagovat mezi celebritami světové filatelie. Přísliby spolupráce máme již od mnoha zvučných jmen - funkcionářů FIP a národních svazů. Zpravodajství z výstavy můžete v nejbližší době číst i na stránkách Japhila on line magazínu: http://www.japhila.cz/
EXPONET V NOVINÁCH "LINN'S STAMP"
"Byli bychom velmi rádi, kdyby se nám podařilo scan předmětného sloupku získat. Najde se někdo z amerických přátel, který nám noviny Linn's Stamp zašle anebo oscanuje příslušnou část?" - Takto zněla naše žádost či prosba a došla vyslyšení. Richard C. Frajola, vystavovatel na Exponetu: http://www.japhila.cz/hof/0090/index0090a.htm nám zaslal přímý link největších filatelistických novin světa "Linn's Stamp. Bohužel obchodní politika vydavatele neumožňuje, aby link byl zařazen trvale a za jeho shlédnutí je nutno nyní již platit. V podstatě však zde byla představena mezinárodní virtuální výstava Exponet zejména americkým čtenářům a na konkrétních příkladech byl představen klasický 16ti listový výstavní rám - celý rám patřil slovenskému exponátu Vojtěcha Jankoviče: Svět pedálů o cyklistice: http://www.japhila.cz/hof/0087/index0087a.htm a jeden list byl z exponátu Richarda C. Frajoly z Nového Mexika v USA - Placení poštovného ve Spojených státech amerických v letech: 1776 - 1921: http://www.japhila.cz/hof/0090/index0090a.htm
NAŠE VÝZVA, ŽE HLEDÁME AKTIVNÍ SPOLUPRACOVNÍKY
...nenechala netečného známého slovenského filatelistu a jurymana Miroslava Bachratého. Nabídl nám svoji on line spolupráci při hodnocení exponátů v našich nových projektech a nejenom to. Ve svém e-mailu nastínil i jeho pohled na věc - jeho názor na Exponet, jeho náměty na vylepšení a vyjádřil tak svůj aktivní postoj. Za jeho e-mail mu nejenom děkujeme, ale rozhodně s ním i pro budoucnost Exponetu počítáme.
AKTUALIZOVANÝ EXPONÁT:  
ČESKOSLOVENSKO: DVOJITÉ DOPISNICE V POŠTOVNÍM POUŽITÍ OD ROKU 1918 DO ROKU 1939
Nově byl koncipován exponát Ing. Milana Černíka, který je v současné době fyzicky na světové výstavě Washington 2006. Mezi hlavní novinky patří přidání 3 rámů, takže celkově je to exponát osmirámový. Zveme k opakovaným návštěvám: http://www.japhila.cz/hof/0001/index0001a.htm  Původní 2 starší verze exponátu jsou stále k dispozici ve formátu "*.zip" na stránkách Exponetu.
AKTUALIZOVANÝ EXPONÁT:
E-KATALOG CELISTVOSTÍ ČESKOSLOVENSKO 1918-1939 (ČÁST I.-VIII.)

Autoři - Miroslav Štefek a Jan Kypast - Na 70 nových stranách je přidáno 243 celistvostí 15 emisí z období let 1926-39. Přečtěte si prosím recenzi e-katalogu, která je otištěna níže. Zveme Vás ke studiu, k připomínkám, doplňkům, spolupráci a opakovaným návštěvám.
NOVÝ EXPONÁT:  ARGENTINA 1892: PRVNÍ AMERICKÉ PAMĚTNÍ ZNÁMKY
V novém exponátu si nyní můžeme prostudovat první příležitostné známky, vydané na americkém kontinentu. Jedná se o argentinskou emisi z roku 1892, kterou vystavuje Wolf Spille (USA). Tato emise byla věnována - čemu jinému než 500. výročí objevení Ameriky. Přestože se jedná pouze o jednorámový exponát, najdeme zde řadu mimořádných věcí. Zveme k návštěvám: http://www.japhila.cz/hof/0102/index0102a.htm
NEPŘEDSTAVILI JSME EXPONÁT:  AUTOMATOVÉ ZNÁMKY - HRAD VEVEŘÍ V POŠTOVNÍM PROVOZU
Podruhé nabízíme automatové známky na Exponetu a poprvé na Exponetu přinášíme exponát České republiky. Vystavovatelem je předseda Společnosti sběratelů československých známek - Ing. Jiří Sedlák. Jeho exponát přináší snad všechny dokladovatelné možnosti použití automatových známek s obrazem hradu Veveří u Brna. Zveme k návštěvám: http://www.japhila.cz/hof/0101/index0101a.htm
"Zpravodaj - Časopis pro členy Společnosti sběratelů československých známek SČF"
Ve svém čísle 2/2006 přináší povídání o Exponetu. Je jen škoda, že od doby jeho zaslání redakci uběhla poměrně značná doba (5. 12. 2005), a za tu dobu se toho změnilo opravdu hodně. Nepomohla tedy ani "aktualizace" počtu exponátů. Každopádně děkujeme agilní společnosti SSČZ SČF a doufáme, že její členové se stanou i vystavovateli na Exponetu, tím spíše, že vzorem jim šel jejich předseda - ing. Jiří Sedlák - viz http://www.japhila.cz/hof/0101/index0101a.htm K dispozici je i povídání ze Zpravodaje - navštivte prosím Guestbook Exponetu: http://www.japhila.cz/hof/guestbook.htm  

               http://www.japhila.cz/hof/             

E-KATALOG CELISTVOSTÍ ČSR I (1918 - 1939) NA INTERNETU

Autoři: Ing. Miroslav ŠTEFEK a Ing. Jan KYPAST

Už od konce listopadu loňského roku je na známém internetovém filatelistickém portálu www.japhila.cz postupně zveřejňována skvělá pomůcka pro naše i zahraniční sběratele - katalog celistvostí naší první republiky v elektronické podobě (E-katalog). Zájemci jej snadno najdou v oddílu EXPONET – mezinárodní virtuální filatelistická (prozatím nesoutěžní) výstava, jako její 64. exponát. Jak už jsme řekli, E-katalog „vychází“ na pokračování, což znamená, že je doplňován a aktualizován průběžně, přibližně v měsíčních intervalech. E-katalog je prozatím pouze virtuální příručkou a nemá tedy tištěnou verzi, to však na druhé straně umožňuje, aby byl průběžně a velmi pružně doplňován, rozšiřován a cizelován.

 

E-katalog je rozdělen na dvě části. První popisuje frankované poštovní formuláře, druhá poštovní známky ČSR použité na celistvostech. Poštovní známky na celistvostech jsou členěny podle jednotlivých emisí. Každé z obou částí i jednotlivým emisím známek předchází úvod popisující okolnosti vzniku a způsob použití.

 

První část nového katalogu, zabývající se frankovanými poštovními formuláři, je rozdělena podle druhu formulářů na kapitoly. Každá obsahuje popis formuláře, způsob jeho použití a poštovní sazby, které se k němu vztahují. Jednotlivé druhy a typy poštovně použitých formulářů jsou vyobrazeny a doplněny popisem.

 

Druhá část E-katalogu, zabývající se známkami na celistvostech, je členěna podle jejich jednotlivých emisí. Každá kapitola je uvedena články dokumentujícími vznik emise a popisem možností vzniku jejích jednoznámkových a násobných frankatur. Jednotlivé celistvosti jsou vyobrazeny, popsány a oceněny. Rozsáhle je zpracována zejména první kapitola zaměřená na předběžné a souběžné známky na celistvostech – vedle jednoznámkových a násobných frankatur jsou zastoupeny i vybrané frankatury barevné a smíšené. Najdeme tu však i frankatury obsahující rakouské či uherské výplatní známky v kombinaci se známkami naší první emise – Hradčany 1918. Opomenuty však nejsou ani ostatní druhy předběžných a souběžných známek, které jsou rozděleny podle použití  na spěšné, doplatní a novinové. Bohatě jsou zastoupena i různá provizorní použití známek. V kapitole popisující známky emise Hradčany je I. tarifní období poprvé rozděleno a zdokumentováno ve členění na Ia. tarifní období (od 28.10.1918 do 28.2.1919) a Ib. tarifní období (od 1. 3. do 14. 5. 1919). Zařazeno je i provizorní použití známek emise Hradčany. V současnosti jsou dále zpracovány emise Legionářské 1919, TGM 1920, ČČK 1920 a SO 1920.

 

Všechny celistvosti uveřejněné v E-katalogu jsou oceněny. Při stanovování cenových záznamů – které jsou samozřejmě pouze orientační - autoři vycházejí ze záznamů v tuzemských specializovaných katalozích, ale přihlížejí i k informacím o celistvostech prodávaných na našich aukcích, zejména pokud je dostupné jejich vyobrazení a ověřitelná dosažená cena.

 

Odlišný přístup je zvolen u frankovaných formulářů, u nichž prozatím nejsou (zejména pro nedostatek srovnávacího materiálu) uvedeny ceny v penězích, ale je stanovena relativní četnost jejich výskytu na základě poznatků autorů.

 

A nyní trochu statistiky: v době psaní této recenze (tedy počátkem března 2006) se E-katalog člení na dvě části:

1. čs. frankované poštovní formuláře (279 barevných obrázků + popisy a ocenění);

2. čs. známky na celistvostech (1734 barevných obrázků + popisy a ocenění).

 

V nich obsahuje 2013 barevných reprodukcí na 545 stranách. Vzhledem ke zmíněnému pravidelnému doplňování a rozšiřování katalogu budou tato i tak překvapivě vysoká čísla jistě značně překonána.

 

Na obsahu a podobě E-katalogu celistvostí ČSR I je patrná týmová práce – už proto, že asi není v silách jednotlivců, aby celistvosti celého tak obsáhlého období, jakým naše první republika je, sesbírali, systematicky roztřídili, popsali, ocenili a zpracovali v elektronické podobě. Je sympatické, že se tedy našla řada spolupracovníků, kteří tu větší, tu menší troškou také přispěli ke zrodu a zdaru tohoto díla. I díky jim tak čtenáři mají jedinečnou možnost vidět mnoho variant použití jednotlivých hodnot československých známek všech emisí, použitých v souladu s příslušnými poštovními tarify daného období. Vyzdvihnout je však třeba především veliké úsilí obou hlavních autorů, zmíněných na začátku našeho článku, kteří jsou „motorem“ celého projektu a díky svým analytickým a systematickým schopnostem vytvářejí možná více než generační dílo české a československé filatelie.

 

Sympatické a uživatelsky příjemné je i to, že autoři katalogu citují použité prameny hned v úvodu článků a ne, jak bývá obvyklé u tištěných titulů, až na konci seriálu.

 

Oběma hlavním autorům nového katalogu i všem jejich spolupracovníkům přeji, aby pro objemné dílo, které v tomto rozsahu lze úspěšně realizovat snad jenom na internetu, jim vydrželo zanícení a celý projekt (který je určen především již nové generaci filatelistů, pracujících s internetem), zdárně dokončili. I když tuším, že tato práce bude „never ending story…“.

BŘETISLAV JANÍK

NĚKTERÉ POSLEDNÍ NÁZORY NÁVŠTĚVNÍKů EXPONETU:

Newsletter Exponetu je špičkový!!! Obdivuji, jaké máte nápady a jak je realizujete.
Miloslav Marčan, Praha, Česko
18. 5. 2006 17:23 CET

--------------------------------------------------------------------------------

"... som uz pravidelnym navstevnikom medzinarodnej vystavy EXPONET a s odstupom casu si uz dovolim zopar hodnotiacich pripomienok. V prvom rade musim celemu organizacnemu vyboru podakovat za tuto vynikajucu ideu, umoznujucu bez toho, aby clovek vystrcil nos z pohodlia svojej obyvacky ci pracovne, den co den navstevoval medzinarodnu vystavu velmi slusnej urovne a to vsetko bez akychkolvek vydavkov a casoveho obmedzenia.
Vitam tiez pripravovane rozsirenie zaberu vystavy o aktivnu ucast porotcov, k comu sa rad pripojim. Dovolil by som si navrhnut, aby sa k jednotlivym exponatom vyznacilo aj ich hodnotenie na vystavach. Umoznilo by to nielen prezentaciu uspechov vystavovatela, ale aj porovnavat pristup porot na roznych vystavach a v neposlednom rade (najmä potencialnym vystavovatelom) orientaciu v tom, co mozu ocakavat pri hodnoteni svojho exponatu. Mozno by bolo uzitocne zaviest aj moznost vyjadrenia pripomienok alebo upresnujucich navrhov, pripadne opravu omylov ci nepresnosti vo „vystavenych“ exponatoch takou formou, ze by boli zaslane elektronicky priamo vystavovatelovi.
Drzim palce teamu EXPONETu, aby mu vysli jeho zamery podla predstav a na uzitok vsetkych, pre ktorych sa stal uz trvalym zdrojom zabavy i poucenia.".
Miroslav Bachratý, Bratislava, Slovensko
15. 5. 2006 15:18 CET

MÁME (STÁLE) VELKÝ ZÁJEM:

Máme velký zájem o aktivní spolupráci s Vámi na nejrůznějších úrovních. Hledáme aktivní spolupráci především vystavovatelů, jurymanů, novinářů, filatelistických funkcionářů všech úrovní a národních svazů apod. Trvale vyhledáváme exponáty, kterým garantujeme bezplatné a trvalé vystavení na Exponetu za účelem zachování kulturních hodnot především pro studijní a archivní účely.

Cíleně hledáme tuzemské i zahraniční jurymany, kteří chtějí navázat aktivní spolupráci s Exponetem a v nejbližší době např. hodnotit a komentovat jednotlivé exponáty, které jsou na Exponetu vystaveny. Aktivní jurymani budou součástí Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET a jejich názory, hodnocení a medailonky trvale součástí výstavy EXPONET.

Obdobně hledáme národní a oborové reprezentanty, kteří budou spolupracovat na stejné bázi s výstavou EXPONET a pomáhat zajistit kvalitní exponáty z celého světa.

Navštivte také prosíme stránku s technickými podmínkami pro scanování exponátů: http://www.japhila.cz/hof/exponet08.htm

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Organizační výbor Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET: ING. VÍT VANÍČEK - předseda, e-mail: vit.vanicek@volny.cz / ING. MILAN ČERNÍK - místopředseda, e-mail: icernik@volny.cz / ING. BŘETISLAV JANÍK - místopředseda, e-mail: janik@japhila.com / JUDr., ING. FRANTIŠEK BENEŠ, CSc. - člen, e-mail: stamps@stamps.cz / ING. JAROSLAV PETRÁSEK - člen, e-mail: olympsport@iol.cz / HENRY HAHN - reprezentant USA, e-mail: hhahn25@ntmail.net  

Partneři:
                  

Exponet © Ing. Milan Černík, 2004-2006 a Ing. Břetislav Janík, 2004-2006.
Newsletter/Novinky vycházejí dle potřeby a jsou zasílány na všechny kmenové kontakty našich přátel a návštěvníků internetových stránek Japhila + PAC Auction.
Vaši adresu jsme získali sloučením některých kontaktů, které mají členové organizačního výboru ve styku se svými známými filatelisty. OMLOUVÁME SE VÁM, pokud tento Newsletter považujete za nevyžádaný e-mail. Pokud Vás jeho doručení obtěžuje, nebo si jej nepřejete nadále odebírat, informujte nás prosíme neprodleně - vyřadíme Vás ihned z adresáře. Organizační výbor EXPONET + vydavatel Japhily.

 

Since 17.5.1999