ZSF - more informations ZSF - další informace

 

ZVÄZ SLOVENSKÝCH FILATELISTOV
http://www.zsf.chtf.stuba.sk/

office / sekretariát:
Šafárikovo nám. 4, SK - 812 11 Bratislava
tel.: 00421 7 363, 645, 00421 7 363 634
fax: 00421 7 363 634

COUNCIL OF ZSF / RADA ZSF

Doc., Ing., Lubomir Floch, CSc., President / Predseda
Karola Adlera 12, SK - 841 02 Bratislava

Ing. Stanislav Jošth, Vice-President / Mistopredseda
Drieňova 14, SK - 010 04 Žilina

Further Members of the Council / Další členové vykonného výboru
Miroslav Ňaršík, Durčanskeho 6/3, SK - 949 01 Nitra

Vladimir Lacko, Matuškova 22, SK - 040 11 Košice

Mgr. Ján Mička, Rovná 4, SK - 917 00 Trnava

Ing. Vladimír Javorský, Narcisova 53, SK - 821 01 Bratislava

Miloš Teťuľa, Jilemnickeho 10, SK - 059 21 Svit

Revizna komisia
Ing. František Mikle, President / Predseda
Mudrochova 13, SK - 831 06 Bratislava

Ing. Jozef Rančák, Štúrova 126, SK - 058 01 Poprad

Ing. Jozef Vangel, Gerlachovska 11, SK - 010 08 Žilina

Commission / Komisie:

Commission of Slovak and Czechoslovak Stamps / Komísia Slovenskej a ceskoslovenskej znamky

Ing. Vladimir Javorsky, President / Predseda
Narcisova 53, SK - 821 01 Bratislava

Commision of Postal History, Postal Stationery and Airphilately / Komisia poštovej historie, celin a aerofilatelie
Ing. Vladimir Mrva, President / Predseda
Železniciarska 1/97, SK - 924 00 Galanta

Commission of Experts / Komísia znalcov a expertov
Dpt. Štefan Plško, President / Predseda
Agátova 9, SK - 962 12 Detva - Sídlisko

Commision of History Slovak Philately / Komisía pres študium slovenskej filatelie
JUDr. Otto Gáťa, President / Predseda
J. Kráľa 43, SK - 036 01 Martin

Commission of international collaboration / Komísia pre medzinárodne styky
MUDr. Peter Osuský, CSc., President / Predseda
Heydukova 1, SK - 811 08 Bratislava

Commission of editing / Komísia publikačná
Ing. Mirko Bachratý, President / Predseda
Bazovského 18, SK - 841 01 Bratislava

Commision of Thematic Philately / Komísia námetovej filatelie
Ing. Ján Maniaček, President / Predseda
Dlhá 56, SK - 949 01 Nitra

Commision of exhibitions / Komísia výstavná
Mgr. Viliam Weiss, President / Predseda
Š. Moyzesa 6, SK - 034 01 Ružomberok

Commission of Teritorialy Philately / Komísia teritoriálnej filatelie
Jozef Korený, President / Predseda
Soblahovská 39/81, SK - 911 01 Trenčín

Commision of Juryman / Komísia jurymanov
Ing. Otto Bartoň, President / Predseda
Kuklovská 7, SK - 841 04 Bratislava

Commision of law / Komísia právna
JUDr. Jozef Sobihard, CSc., President / Predseda
Kuklovská 7, SK - 841 04 Bratislava

Commission of Youth / Komísia mládeže
Mgr. Ján Mička, President / Predseda
Rovná 4, SK - 917 00 Trnava