Inet since 17.05.1999
Last edit:  23.12.2007

ISSN 1212-8945
©
Bret Janík
1999-2008

Japhila ww philatelic e-zine • Japhila filatelistický on line magazín
E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/ 

 

Česká verze   English version  
                

Pro vstup klikněte na logo

Svaz českých filatelistů  

BALÍKOVÁ PRůVODKA Z ROKU 1930
PRAHA - MAROKO - PRAHA

Břetislav Janík, Praha

             

   

             
Mezinárodní poštovní balíková průvodka k odesílané zásilce na průvodních snímcích  má česko-francouzský text. Byla podána 24. července 1930 v 8 hodin ránom pod podacím číslem 1076, na poštovním úřadě PRAHA 24 (viz lícní strana RS 1 a RS 2). Vtištěný 50haléřový kolek (RS 3) je znehodnocen otiskem denního razítka (RS 1), totožného se dnem podání. Důvodem vyplnění bylo odeslání cenné bedýnky s udanou cenou 1152 Kč.
Podle předpisů UPU byla cena v předválečných Kč přepočtena na zlaté franky - 164,58. Ze stejného důvodu byla průvodka polepena identifikačním znakem „V" (valeur - cenovka) v červené barvě na bílém poli (RS 4). Odesílatel zaplatil poplatek podle váhy (9,50 kg) 41,65 Kč, pojistné 3,50 Kč a tzv. výpravné ve výši 2,50 Kč. Celkem tedy 47,65 Kč.
Dokladem  toho je otisk poštovního razítka v kolonce „Podací razítko" (RS 1), tedy nikoliv poštovní známky, těmi se v té době mezinárodní poštovní průvodky nevyplácely. Místem určení byl přístav Mazagan v Maroku. Z poštovního úřadu PRAHA 24 byla zásilka předána hlavnímu celnímu úřadu v Praze (WS  1), který ji jako bezcelní směroval vlakovým poštovním kursem na poštovní úřad CHEB 2. Ten byl výjezdním poštovním úřadem pro oblast Německa a dalšího průchodu (tranzitu), o čemž svdčí vylepena směrovka (RS 5). Zásilka byla přeložena na nádražním poštovním úřadě KARLSRUHE 2 v německém Badensku 26. 7. 1930 mezi 6.-7. hodinou odpolední (RS 6). Zahraniční oddělení tohoto úřadu (viz spodní část RS6) - AUSLAND - cizina) ji předalo do poštovní ambulance Karlsruhe - Štrasburk - Mety v Alsasku (Francie). Ze sběrného tranzitního poštovního úřadu v Metách (Metz) byla směrována na východ (EST) - (WS 2).

Dosažitelnými železničními spoji a sběrnou nákladní lodí typu „Tramp" (pobřežní lodní doprava, charakteristická popojížděním od přístavu k přístavu) dospěla 15. září do marockého přístavu Mazagan (RS 7) na atlantském pobřeží. Podle místních předpisů byla bedýnka zatížena manipulačním poplatkem 10 centimů, o čemž svědčí kolek, vylepený na  průvodce /RS 8). Těžko se dá říci, proč zásilka nemohla být doručena adresátovi, neboť o tom nenese žádný záznam. Faktem však je, že nastoupila zpáteční cestu. Modrou tuhou byla ručně připsána zpráva „Non Reclame Retour" (nedoručitelné - zpět) a přeškrtnuta adresa. Na hlavním poštovním přadě v Casablance byla opatřena červeným „zpátečním" razítkem (RS 9) a putovala spolu s bedýnkou zpět. Tedy opět lodí a vlakem do Metz (bez zpátečního razítka) a do Karlsruhe, kde byla 2. října mezi 10. až 11. hodinou dopolední (WS 3). Pátého října v 6 hodin ráno byla převzata na pražském úřadě PRAHA - CLO (WS 4), kde byla opět celně projednána a předána 7. X. 1930 poštovnímu přadu PRAHA 22, přepážka 7a (WS 5), odkud byla předána do péče úředníkovi u přepážky 4b. Ten zásilku zatížil poplatkem ve výši 50 haléřů v podobě doplatní známky (WS 6). Ještě týž den byla bedýnka s první rozvážkou balíkové pošty (razítkový  rozlišovací znak 6a) ve 12 hodin předána odesílateli jako nedoručitelná (WS 7). Přijetí strvzeno podpisem a firemním gumovým razítkem  (WS 8). Právě tohle velmi nečitelné razítko nám částečně osvětluje pravděpodobný obsah bedýnky. Továrna na obuv, … Hermann. Tímto okamžikem skončila sedmdesátidenní cesta bedýnky i průvodky ze střední Evropy, z Prahy, do severní Afriky a zpět. Svůj život by skončila jistě skartací, nebýt filatelisty, který ji před  smutným osudem zachránil. Z jejího stavu se dá vyčíst její strastiplnná cesta a množství rukou, které ji po 69 let svíraly.

 

 

E-MAIL:

 Write us • Napište nám
janik@japhila.com
 

 

 

Since 17.5.1999