Japhila

ww online philatelic magazine
http://www.japhila.cz/


email: janik@japhila.com
ISSN 1212-8945
© Břetislav Janík 1999-2004

česká verze

Japhila je oprávněna používat 3 hvězdičkové logo za umístění v soutěži FIP o nejlepší filatelistickou internetovou stranu světa v roce 2000

Reklama:

 

VYŠŠÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2002


Vladislav Beneš

 

Nebývá obvyklé, aby předseda revizní komise SČF vystupoval na stránkách filatelistického tisku. Nicméně považuji za vhodné a také potřebné předeslat pár slov k tomu, co není zrovna populární - totiž ke zvyšování členských příspěvků.

 

Ohlédněme se do minulosti, abychom si uvědomili, jak se doba a okolnosti změnily. Mnozí z nás se pamatují, že bývalý Svaz československých filatelistů patřil k zájmovým organizacím, které se sdružovaly v Národní frontě. A z této přílušnosti také plynuly jisté materiální výhody. Svaz například dostával od NF určité dotace. Krom toho bývala členská základna mnohem početnější. V té době nebylo nic neobvyklého, že za členy tehdejšího SČSF byly přihlášeny celé rodiny - vzpomeňme na vázané hodnoty! To byla doba členských příspěvků ve výši několika desetikorun.

Například mezi lety 1986 - 1994 se platívalo 40 korun ročně, pak se členské příspěvky postupně zvyšovaly, naposledy pro letošní rok na 120 Kč. Je však třeba si uvědomit, že v dobách, kdy se platilo těch 40 korun, býval průměrný plat méně než 2000 korun, zatímco dnes je průměrný plat asi tak 6x vyšší. Prostou početní úvahou bychom dospěli k 240 korunám ročního příspěvku. Ve skutečnosti je ale růst našich členských příspěvků podstatně méně dramatický a nedosahuje ani poloviny této částky.

Tím ale ještě není dostatečně zdůvodněn nárůst, který byl schválen předsednictvem SČF na jarním zasedání 21. 4. 2001. K tomuto nepopulárnímu kroku se dospělo na základě rozboru jak stavu členské základny SČF za uplynulých 5 let, tak i hospodaření SČF. K vývoji členské základny lze říci jediné - trvalý pokles. Můžeme to ukázat na období mezi lety 1995 - 2000: v roce 1995 bylo evidováno 25.952 členů a členský příspěvek byl v té době 50 korun. V roce 2000 bylo evidováno jen 17.849 členů a platilo se 110 Kč. Za pět let ubylo více než 8.000 členů, což je přes 30 % ve srovnání se stavem v roce 1995.

Další okolností, se kterou je nutno kalkulovat, je prostý fakt, že doba Národní fronty je dávno pryč a od nikoho již žádné dotace neplynou. Bohaté mecenáše taky nemáme, takže na veškeré naše konání si musíme hezky nasypat sami sobě. A z toho, co se vybere na příspěvcích, je nutné hradit výdaje svazu. Mezi ně například patří náklady na činnost komise mládeže, na financování výstav, na mezinárodní činnost - to je pojištění exponátů posílaných na zahraniční výstavy a výstavní poplatky, nájemné, režijní náklady sekretariátu, náklady na schůzovou činnost, což je zasedání předsednictva, výkonného výboru a některých komisí. Mezi výdaje patří i příspěvky, které odvádí SČF pro FIP a FEPA, jejichž jsme členy. A to všechno je financováno hlavně z členských příspěvků. Svaz má sice i některé další příjmy, ty však mnoho neznamenají (ze svazové knihovny, z tisku svazových publikací, z prodeje filatelistického materiálu). Snahou sekretariátu je sestavovat každoročně rozpočet jako vyrovnaný, ale přesto může dojít k situaci, že hospodaření skončí ve schodku. Může se zvýšit poštovné, víc než se očekávalo, vyšší bude třeba nájem, ceny energií, telefonní poplatky atd. To vše ovlivní režijní náklady na provoz sekretariátu. Na jedné straně reagujeme přijetím některých úsporných opatření, na druhé straně určitým zvýšením členských příspěvků. Znovu zdůrazňuji, že stav členstva a výše příspěvků jsou spojité nádoby. Bude-li se zmenšovat počet členů, budeme muset počítat s pravidelným zvyšováním členských příspěvků. A tento růst bude muset být vyšší, než by mohl být za konsolidované členské základny.

Jak jsem uvedl, každé zvyšování je silně nepopulární. Ale přesto bylo nutno k tomuto kroku přistoupit. A opět - nebude to tak dramatické, jak to na první pohled vypadá. Předsednictvo SČF na zasedání 21. 4. schválilo na rok 2002 příspěvek na člena ve výši 130 Kč. To je nárůst o necelou jednu korunu měsíčně.

Mnozí z členů si mohou říkat, k čemu vlastně svaz je. Novinky lze objednat i u České pošty v Karlových Varech, převážná většina členů nemá touhu vystavovat doma, natož v zahraničí, tak proč být členem. Jenomže - svaz je tu také od toho, aby byl partnerem různým subjektům, které s filatelií mají něco společného. Především partnerem České pošty, s níž je uzavřena dohoda o spolupráci, která mj. umožňuje konání velkých výstav. Dohoda s Českou poštou umožní při konání národních a celostátních výstav ušetřit svazu jisté prostředky tím, že na těchto výstavách pošta na své náklady zajistí příležitostné razítko, provoz příležitostné poštovní přepážky a vydá příležitostnou dopisnici. Tyto ušetřené prostředky pak lze použít na něco jiného - např. na rozvoj mládežnické filatelie. Svaz je rovněž partnerem časopisu Filatelie a je v oboustranném zájmu, aby tato spolupráce byla i nadále rozvíjena. Zástupci SČF jsou i v redakční radě časopisu Filatelie. Svaz také zastupuje všechny organizované filatelisty navenek - v Evropské federaci filatelistických svazů (FEPA) a Me-zinárodní filatelistické federaci (FIP). A zase - nebýt svazu, těžko by se mohli filatelisté na domácí půdě seznamovat se zahraničními exponáty.

Takže - ona ta naše dobrovolná zájmová organizace přece jen k něčemu je. A její provoz něco stojí. Nikdo nám nic nedá, všechno je jen a jen na nás, členech. A tak, i když jistě nikdo z nás nemá ze zvyšování příspěvků radost a samozřejmě každé takové rozhodnutí je pro předsednictvo SČF nelehké, ukázali jsme si, že je prostě nezbytné.

 

Přetištěno z internetové stránky http://www.stamps.cz
s laskavým svolením vydavatelů


Napište nám svůj názor, čekáme na něj !!!
Napište nám !!!

Editováno:
26.12.2003

iDNES - aktuální zpravodajství