VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA EXPONET
JE POŘÁDÁNA POD ZÁŠTITOU
MINISTRA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
  VIRTUAL INTERNATIONAL PHILATELIC EXHIBITION EXPONET
WILL BE HELD UNDER THE PATRONAGE
OF THE MINISTER OF CULTURE OF THE CZECH REPUBLIC
 
  Jak jsme slíbili, NOVÉ ŘEŠENÍ EXPONETu JE PŘIPRAVENÉ k veřejnému testování!
Pokud máte zájem, vyzkoušejte je – prosím klikněte ZDE.

Nové řešení dosud neobsahuje všechny exponáty ze starého systému, ale pokračujeme v jejich převodu. Věříme, že nový systém bude naplněn brzy. Pokud se vám nové řešení líbí, informujte o tom své přátele.
                 
  As promised, the NEW SOLUTION FOR EXPONET IS READY for public testing now! If you want to try it, please, click HERE.
The new solution still does not contain all the exhibits from the old system, but we continue transferring them. We believe that the new system will be complete soon. We would be grateful for any feedbacks and comments. If you like the new solution, tell your friends about it.
                 
  Wie versprochen ist die NEUE EXPONET-LÖSUNG zum öffentlichen Test BEREIT. Probieren Sie sie aus, wenn Sie möchten - klicken Sie dazu HIER.
Die neue Version enthält vorläufig noch nicht alle Exponate der alten Version, doch die Übertragung ist in Arbeit. Das neue System wird bald komplettiert. Wenn Ihnen die neue Lösung gefällt, sagen Sie es doch Ihren Freunden und Bekannten weiter.
     

Virtual international philatelic exhibition EXPONET

 
Pokud chcete prohlížet více exponátů stále ještě umístěných ve starém Exponetu, prosím klikněte ZDE.
If you want to see more of the exhibits still located in the old EXPONET, please click HERE.
Wenn Sie die noch nicht übertragenen Exponate in der alten Version ansehen möchten, klicken Sie bitte HIER.
 

 

NAVRCHOLU.cz