Inet since 17.05.1999
Last edit:  30.08.2007

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2007


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

Uherské doplatní známky
použité jako čs. předběžné nebo souběžné

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti
československých celistvostí z let 1918 – 1939 (7)

         
Po vzniku Československé republiky dne 28. října 1918 zůstávají v platnosti také uherské doplatní známky všech emisí a nadále platí jako československé předběžné a po vydání čs. doplatních známek Secesní ornament jako souběžné až do 28. 2. 1919.

Jedná se o tyto emise uherských doplatních známek:
1. emise z let 1903 a 1905/1906 Černé číslice
2. emise z let 1915 až 1918 Červené číslice

1. emise z let 1903 a 1905/1906 Černé číslice
Tyto známky byly již v době vzniku ČSR prakticky vypotřebovány, jako čs. předběžné či souběžné se vyskytují ojediněle na výstřižcích z formuláře „Doručovací karta poštovních poukázek“ a na ústřižcích průvodek či poukázek. Všechny celistvosti, na kterých jsou známky této emise takto použité, jsou mimořádně vzácné.
 

Ústřižek z československé balíkové průvodky odeslaný z pošty Kozlany 15. 7. 1919 do Veľkého Mederu. Frankováno československými známkami 100h Hradčany a nouzově doplatní známkou 20h Secesní ornamenty použitou jako výplatní známka. Na zadní straně příchozí razítko Veľký Meder (Nagymegyer) 25. 8. 1919 a doručné zúčtované uherskými doplatními známkami 2x 2f a 6f Černé číslice, známky použity po platnosti.

Klikněte na náhledy reprodukcí

 
   
2. emise z let 1915 až 1918 Červené číslice
Tato emise byla v době vzniku ČSR již značně vypotřebována, známky použité jako čs. předběžné či souběžné se vyskytují ojediněle, s výjimkou hodnot 10f a 20f, které jsou častější, téměř výhradně na ústřižcích průvodek či poukázek, vzácně pak také na výstřižcích z formuláře „Doručovací karta poštovních poukázek. Použití těchto doplatních známek, ve smíšené frankatuře s emisí Černé číslice, je na dopisech doloženo po vzniku ČSR pouze v jednom, autorům známém, případě /lit.2/. Použití známky hodnoty 30f ve své funkci, tj, jako doplatní známka, není autorům známé.
   

Klikněte na náhledy reprodukcí

Uherská poštovní peněžní poukázka zaslaná v místě z poštovního úřadu Prievidza (Privigye) v únoru 1919. Frankováno čtveřicí uherských známek použitých jako československé souběžné 10f Karel. Na zadní straně příchozí razítko Prievidza (Privigye) 12. 2. 1919 a návěstné vyplacené uherskými doplatními známkami 1f a 2x 2f Červené číslice.
   

Ústřižek uherské poštovní peněžní poukázky s doručným zúčtovaným na zadní straně uherskými doplatními známkami 2f, 6f, a 12f Červené číslice. Známky jsou znehodnoceny razítkem poštovního úřadu Topolčany (Nagytapolcsány) 30. 1. 1919.

Klikněte na náhledy reprodukcí

   

Ústřižek uherské poštovní peněžní poukázky zaslaný v místě poštovního úřadu Trnava (Nagyszombat) dne 26. 2. 1919. Na zadní straně doručné zúčtované uherskou doplatní známkou 15f Červené číslice a československou doplatní známkou 5h Ornamenty. Známky jsou znehodnoceny razítkem poštovního úřadu Trnava (Nagyszombat) 4. 3. 1919.

Klikněte na náhledy reprodukcí

 
Literatura:
1. Jan Klim, Vladimír Schödelbauer – Československo 1918-1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí, Merkur-revue, Brno 2002
2. časopis Merkur-revue 2/2004, Brno 2004
3. E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu na stránkách http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm  jako jeden z exponátů virtuální výstavy EXPONET
   
Podobné materiály:  
::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
::    Exponet forum
   
   
       

    


 

 

   Since 17.5.1999