Inet since 17.05.1999
Last edit:  24.01.2008

ISSN 1212-8945
©
Bret Janík
1999-2008

Japhila ww philatelic e-zine • Japhila filatelistický on line magazín
E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/ 

Hlavni strana / Main page
Česká verze
  English version

    
        

Reklama:
 


JAPHILA ON LINE MAGAZÍN VE PROSPĚCH ROZVOJE FILATELISTICKÉHO INTERNETU,
TZV. JAPHILA HOSTING:
FILATELIE NA INTERNETU -
MILAN ČERNÍK

 

 

CZECHOSLOVAKIA: DOUBLE POSTCARDS
IN POSTAL USE FROM 1918 TO 1939

ČESKOSLOVENSKO: DOPISNICE S ODPOVĚDKOU
V POŠTOVNÍM POUŽITÍ OD ROKU 1918 DO ROKU 1939

Ing. MILAN ČERNÍK

 

Předkládáme Vám k naší nemalé radosti velmi zajímavý exponát pražského sběratele a obchodníka - aukcionáře - Ing. Milana ČERNÍKA.

Na 80 stranách máte umožněno nastudovat vynikající materiály - desítky různých variant dvojitých dopisnic, takzvaných odpovědek, které skutečně prošly poštovním provozem, ale přitom se zachovaly ve velmi pěkném stavu.

Je nám trochu líto, že tento exponát existuje pouze v angličtině, ale na druhé straně cizinci neumějící česky se v exponátu lehce zorientují a Češi a Slováci zase podle materiálu budou na první pohled vědět co je jim předkládáno za skvosty.

Vstupte - exponát Ing. Milana Černíka je připraven k Vašemu studiu.

Břetislav Janík, vydavatel japhila e-zinu