Inet since 17.05.1999
Last edit:  23.12.2007

ISSN 1212-8945
©
Bret Janík
1999-2004

Japhila ww philatelic e-zine • Japhila filatelistický on line magazín
E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

 

Česká verze   English version  
                

International jury World postage stamps exhibition PRAGA 1988

             

Svaz českých filatelistů  

MISTŘI PERA:
PIERRE MAHÉ
VERSUS
JEAN BAPTISTA PHILLIP CONSTANT MOENS

Břetislav Janík, Praha

             

Nepatřím k povahám, které prozrazují vše, co skrývá jejich šedá kůra mozková, fakt je, že jsem-li vyladěn na správné frekvenci, náhle propadám vášnivé logomanii.

Jistěže, příjemné nálady má člověk po dobré vepřové s knedlíkem a zelím nebo po buchtách (to je můj případ), či získal-li pomyslného bobříka dobrého skutku či... Já mívám příjemné nálady i ve filatelii. Tedy nejčastěji, jsem-li obklopen přáteli propadajícími vůni šafránu. Šafránu filatelistického - kouzlu filatelistických knížek a zažloutlých časopisů našich pradědečků.
Počínaje nadpisem a konče poslední tečkou použitých pramenů, jsou další litery připsány dvěma velikánům frankofonní oblasti a z mé strany je tak činěno s maximální rozvahou. Mahé i Moens byli totiž velikáni na druhou. Oba měli sklony vydávat a psát knihy pro filatelisty, oba naplnili většinu svého života stejnou prací, oba měli dokonce i stejný rok narození. Byli přátelé, přátelé tak blízcí, že si úspěšně dělali legraci i vzájemně sami ze sebe. Nechme však promluvit abecedu:

MAHÉ, Pierre. Narozen 6. ledna 1833 v Paříži. Povoláním mědirytec se zapsal do historie jako autor prvního známkového katalogu již doplněného prodejními cenami. To bylo v roce 1862 a člověk může být i špatným počtářem a přesto se nedopočítá výše než do třicítky věku. Copyright ke svému jménu mohl připsat v případě svazku „Knihkupec a obchodník poštovními známkami". Mnohem větší reklamu si však zajistil jako vydavatel a redaktor, v pořadí 11. filatelistického časopisu na světě „Le Timbrophile". První číslo Mahé vydal 15. listopadu 1864. V podstatě to byly druhé francouzsky psané periodikum (když ho předtím předběhl Moens se svým Le Timre-Poste). Časopis měl podtitul Journal de la Collection Timbro-Postale. Ne nadlouho, od 38. čísla vyhověl Mahé všem množícím se sběratelům kolků a věnoval jim část sazby svého časopisu. Navenek se to projevilo rozšířením podtitulku na Journal de la Collection Timbro-Postale et Fiscale. Zanikl v prosinci 1871, když předtím vyšlo poslední dvojčíslí 83-84.
Již 15. července následujícího roku začal Mahé s vydáváním Gazette des Timbres. Poslední číslo je opět prosincovém tentokráte 4. ročníku.
Na dlouhou dobu si dal Mahé s vydáváním časopisu pokoj, ale v roce 1892 sedl za redakční stroj potřetí. Opět na čtyři roky, tentokráte ve jménu Le Qustionneur timbro-philique.
Pierre Mahé i proslul jako vydavatel alb poštovních známek a autor mnoha filatelistických pomůcek.
Pierre Mahé i sedával v křesle čestného předsedy Société philatélique francaise.
Pierre Mahé i spravoval sbírku Ferrariho.
Pierre Mahé i obdržel Lindenbergovu medaili za přínos tvůrce filatelistické literatury. Stal se jejím majitelem za rok 1910.
Pierre Mahé i zajisté zemřel. Zemřel 2. února 1913.

MOENS, Jean Baptista Phillip Constant. Hvězdička k jeho jménu se píše od května 1833. Stalo se tak v Tournai (Belgie).
Od 19 let knihkupec a obchodník mincemi, později muž, pro nějž mají Němci výstižnou i krátkou spojeninu - Briefmarkenhändler. Autor i vydavatel 20 filatelistických svazků, ceníků, katalogů, manuálů falz poštovních známek apod. Autor impozantního Catalogue prix-courant de timbres poste 1892-93, katalogu, který na dlouhá léta získal monopol za kvalitu. Autor 19 monografií. Autor a redaktor 3. časopisu filatelistů světa Le Timbre-Poste. Časopisu se 456 svazky, které postupně vycházely od 15. února 1863 do prosince 1900. Jako Mahé i Moens upsal část své „mozkové produkce" kolkařům. Po 23 let vydával první časopis této branže, Le Timbre Fiscal. Vyšlo 268 čísel.
Jean Baptista Moens byl kapacitou, uznávaným průkopníkem a badatelem vědecké filatelie.
Jean Baptista Moens byl nositelem desítek uznání, poct, zlatých medailí za literaturu.
Zemřel 29. dubna 1908 a svého přítele tedy opět předběhl. Tentokráte naposledy o plných pět let.
Zajímavý je fakt, že první česky psaný časopis pro sběratele známek, Český filatelista, v roce jeho úmrtí nepřinesl o vlámském géniovi ani řádku. Nepodařilo se mi vypátrat, zda již tenkrát byl i Moens pro českou filatelii „panem Niemandem". Zprávu či více méně dlouhé nekrology přinesly všechny významné filatelistické listy světa.

Již dříve jsem se zmínil, že oba byli schopni vzájemných legrácek. Na důkaz jednu z nich. Fungovala směrem Mahé - Moens. Pierre znal způsoby, jimiž by důvěřivého Jeana Baptistu důkladně pozlobil. Opětovně se mu to povedlo v roce 1867.
Napsal do redakce Moensova Le Timbre-Poste dopis se zaručeně nejčerstvějšími informacemi o nové známkové zemi. Vše bylo načasováno tak, aby to vyšlo do dubnového čísla a vše se mohlo přenést do roviny aprílového vtípku. V dopise totiž požadoval otisknout svůj dopis pod titulkem MORESNET LIBRE. Dopis byl adresován přímo Moensovi a pisatel v něm sděloval, že „pan Decrackt, ředitel pošt v Moresnet", se rozhodl vydávat poštovní známky. Protože Moens nemohl znát Moresnetskou republiku, pisatel ochotně posloužil geografickým upřesněním. Republiku Moresnet situoval mezi Prusko, Belgii a Nizozemsko. V časopisu byly publikovány i známky, které nová republika vydala.

Comune Libre de Moresnet

Jsou to obdélníky na výšku s erbem republiky, kolem něhož je text COMUNE LIBRE DE MORESNET, v každém rohu hodnoty. Na erbu je nasazena jakási čapka. Ani ta však nezabránila tomu, aby Moens nesedl na špek. Pisatel ještě dodal jméno tiskárny - de Visch en Lirva v Bruselu, bohužel jména tvůrců rytiny zůstala utajena. Dopis Mahé podepsal jako J. S. Néom. Stačí si podpis přečíst odzadu a přijdeme na rozdíl od Jeana Baptisty na to, že byl adresátem listu i zesměšněným pseudopisatelem dopisu sobě.
Co následovalo po zjištění věcí pravých, se mi již zjistit nepodařilo. Nic zlého to však jistě nebylo, nejspíš následoval šprým opačným směrem. Na to, aby se na Mahého zlobil a snad i urazil, byli oba až příliš inteligentní.

Už mi rozumíte proč tak velmi rád zapadám do kolektivu lidí znajících patinu a pach stoletých stránek?
V poslední větě budiž projeven dík za ochotu pracovníkům Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, kteří mi pomohli s přípravou podkladů pro tento článek.

POUŽITÁ LITERATURA:
(1) Kouwenberg, K.: J. B. Moens – De vader der filatelie, Philatelie 1973/11/510-12, Haarlem, 1973.
(2) Janík B.: vlastní studium a knihovna.

 

PODOBNÉ
MATERIÁLY:
http://www.soeteman.com/Pages/Moens.html
http://www.pbbooks.com/biblio.htm

 

 

E-MAIL:

 Write us • Napište nám
janik@japhila.com