Inet since 17.05.1999
Last edit:  23.12.2007

ISSN 1212-8945
©
Bret Janík
1999-2008

Japhila ww philatelic e-zine • Japhila filatelistický on line magazín
E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

Česká verze   English version  
                

Pro vstup klikněte na logo

Svaz českých filatelistů  

 

MILOŠ ONDRÁČEK
grafik a rytec

            Miloš Ondráček, český grafik a rytec
             

Miloš Ondráček (narozen 15. 9. 1936 v Praze-Libni). Sám k tomu říká: Mým rodištěm je Praha, konkrétně její část Libeň, kde jsem prožil dětství a navštěvoval jsem základní školu. Tam jsem v posledním ročníku – to mi bylo 15 let – objevil u sebe zvýšený zájem o kreslení. Můj pan učitel usoudil, že by snad ze mne mohlo něco být, což mělo ten důsledek, že mne rodiče po zralé úvaze přihlásili na Školu uměleckých řemesel v Turnově. Sice se mi z toho bylo trochu smutno, raději bych zůstal v Praze, ovšem dostat se do některé pražské střední umělecké školy bylo v důsledku obrovského zájmu dosti obtížné. Stesk po domově jsem však záhy překonal, zvykl jsem si a tuto školu jsem po čtyřech letech studia úspěšně absolvoval (1955). Byla sice dosti zaměřena na umělecké zpracování šperků, nicméně první rytiny jsem si z vlastního zájmu vyzkoušel právě tam. Zeptáte-li se po kořenech mého vztahu k této práci, zdá se mi, že v jistém smyslu jej mám po tatínkovi, pocházejícím od Borové u Přibyslavi na Vysočině: ten byl manuálně nesmírně zručný. Vždycky tvrdím, že na vysočině se rodí samí šikovní lidé…

Následovala vojenská služba a poté jsem nastoupil do zaměstnání. Krátce jsem pracoval v Uměleckých řemeslech, kde jsem nebyl příliš spokojen – šlo skutečně o řemeslo, tj. ražbu medailí, a k rytecké práci podle mých představ jsem se prakticky nedostal. Přešel jsem pak do pražského družstva „Znak“, kde jsem se naopak v oblasti rytiny (byť především průmyslové), mnohému naučil díky cílevědomému vedení jednoho z mistrů. Po roce jsem po upozornění mého bývalého třídního učitele z turnovské školy nabídl své služby tiskárně bankovek v Růžové ulici v Praze (dnes Státní tiskárna cenin), která hledala mladé rytce. Uspěl jsem a od roku 1960 jsem tam pracoval celých 40 let. Tehdy tam ještě působil Jindra Schmidt, dále také Ladislav Jirka a Jan Mráček. Již téhož roku jsem pracoval na zahraniční zakázce (nové bankovky pro Kubánskou republiku). V té době jsem se také doma začal intenzivněji věnovat volné grafice a zaujala mne známková tvorba.   

Bohužel nestačilo jen to, co jsem již tehdy uměl, byl potřebný určitý vliv odborné autority nebo instituce. Pochopil jsem to brzy a začal jsem usilovat o přijetí do Svazu výtvarných umělců. Asi jsem svou prací prokázal, že „na to mám“, takže v roce 1965 jsem se skutečně stal členem SČSVU: Mezitím jsem si dělal „svoje známky“ (jak se říká „do šuplíku“), až v roce 1966 jsem jednu ze svých prací, jednobarevnou rytinu Vladislavského sálu koncipovanou jako aršík, předložil příslušnému oddělení na ministerstvu. Sice to pochválili, ale dále se nic nedělo – „nenazrál čas“. V té době se již v emisní činnosti objevovaly barevné rytiny. Přemýšlel jsem, jak to asi jejich autoři dělají a začal jsem to také sám zkoušet. Vyryl jsem šestibarevnou rytinu „Zmrtvýchvstání“ z díla Mistra Vyšebrodského, kterou jsem znovu předložil, bohužel tehdy se stejným výsledkem. My víme, že známka později vyšla...

Realizovaný návrh známky USA od Miloše Ondráčka
realizovaný návrh známky USA od Miloše Ondráčka

Český grafik a rytec Miloš Ondráček, patřící k vynikajícím tvůrcům československých, českých a slovenských poštovních známek a rovněž československých a nyní českých bankovek, na nichž se podílí především špičkovými ryteckými transkripcemi. 

V letech 1951-1955 vystudoval Školu uměleckých řemesel v Turnově, obor rytí kovů a dále se soukromě vzdělával u R. Pípala, L. Havlase a F. Emlera. Od roku 1960 do r. 2000 pracoval jako rytec Státní tiskárny cenin v Praze, od roku 1965 se stal členem SČSVU. Tvorba Miloše Ondráčka  je velmi rozsáhlá: vytvořil zatím okolo 400 rytin poštovních známek (řadu z nich sám graficky řešil), asi 360 rytin motivů pro FDC a pro kupony a spojky různých tiskových úprav přepážkových listů známek atd., dále řadu rytin pro cenné papíry. Podílel se rytecky na 11 tuzemských bankovkách (tu první ryl již v roce 1970) a na 5 zahraničních bankovkách (od roku 1960). Věnuje se také volné, užité a drobné grafice. Zúčastnil se celé řady kolektivních výstav grafiky doma i v zahraničí, např.:
Výstavy mladých v Praze (1966), 
• Euro ex libris v Olomouci (1966),
• Bienále ex libris v Poznani a Malborku (1967, 1969, 1971),
• mezinárodních výstav Ex libris v Moskvě, Praze, Amsterdamu, Portu (1974 – 1980), 
• Ex libris v Hradci Králové (1980), 
• výstavy Grafické techniky v Praze (Portheimka, 1986),
• Současné české ex libris (tamtéž, 1988),
• výstavy Cuprum IV Lublin (1989) atd.

Samostatně vystavoval:
• Ždár nad Sázavou (1996),
• Poštovním muzeum v Praze (1996),
• Tábor (1999). 

Je držitelem mnoha domácích i mezinárodních ocenění za grafickou tvorbu a za tvorbu rytin poštovních známek a bankovek, např. Čestného uznání Bienále ex libris v Malborku, Polsko (1969, 1971), mnohokrát získal I. Cenu ministra spojů ČSSR za známkovou tvorbu – rytecké přepisy (1977, 1980, 1985, 1987, 1989), v téže oblasti velký počet II. a III. cen, vlastní vítězná ocenění v anketách Mladé fronty atd. 

Pro zvětšení klikněte na obrázek - Trankripce Hieronyma Bosche

Čs. bankovka 20 Kč z roku 1989, na níž rytecky spolupracoval, byla Francouzskou asociací pro studium papírových platidel vyhlášena nejlepší bankovkou roku. O rok později vyryl bankovku pro Republiku Mali.

Vítěznou známkou mezinárodní ankety německého časopisu „Briefmarkenwelt“ (1979) se stal známý aršík s vyobrazením Karlova mostu od V. Morstadta v grafické úpravě a rytině Miloše Ondráčka. Umělec stále žije a tvoří v Praze.

 

 

 

E-MAIL:

 Write us • Napište nám
janik@japhila.com
 

 

 

Since 17.5.1999