SČF
:: Historie
:: Základní dokumenty
:: Předsednictvo a Revizní komise SČF
:: Výkonný výbor
:: Sekretariát SČF
:: Komise SČF

VÝSTAVNÍ
ČINNOST
:: Připravované výstavy
:: Domácí výstavy
:: Zahraniční výstavy
:: Výstavní řád SČF
:: Oborové výstavní řády SČF
:: Komise SČF

MEZINÁRODNÍ
AKTIVITY
:: FIP
:: Partnerské organizace

ODBORNÉ
SPOLEČNOSTI

:: Přehled

KLUBY
FILATELISTů

:: Podle krajů
:: Podle čísel KF

KNIHOVNA SČF
:: Informace
:: Knižní fond
:: Bibliografie
československé periodické literatury od roku 1869

:: Bibliografie filatelistických zpravodajů z území ČR

CO JE NOVÉHO
:: Nejnovější informace

 

 


SVAZ ČESKÝCH FILATELISTů, PRAHA
http://www.japhila.cz/scfSídlo SČF - přilehlé budovy kostela sv. Gabriela na pražském Smíchově

SVAZ ČESKÝCH FILATELISTů, PRAHA
UNION OF THE CZECH PHILATELISTS, PRAGUE

Svaz českých filatelistů (SČF) sdružuje asi 500 klubů filatelistů, 150 kroužků mladých filatelistů a specializované odborné společnosti a sekce. SČF je zakládajícím členem Mezinárodní filatelistické federace (FIP) a Federace evropských filatelistických asociací (FEPA). SČF consists of about 500 philatelic clubs, 150 clubs of young philatelists and specialised societies and sections. SČF is a founding member of the International Philatelic Federation (FIP) and Federation of European Philatelic Associations (FEPA).
 

AKTUALITY


SČF  |  AKTUALITY  |  VÝSTAVNÍ ČINNOST  |  MEZINÁRODNÍ AKTIVITY  |  ODBORNÉ SPOLEČNOSTI  |  KLUBY FILATELISTů  |  KNIHOVNA SČF  |  TERMINOLOGIE  |  SBÍRÁME A VYSTAVUJEME  |  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA  |  GALERIE OSOBNOSTÍ  |  ZAJÍMAVÉ ODKAZY  |  ARCHIV  |


 

AKTUALITY


U S N E S E N Í
Z 8.  SCHŮZE  PŘEDSEDNICTVA  SČF  KONANÉ 22.5. 2004
VE  ŽĎÁRU NAD  SÁZAVOU
Předsednictvo SČF projednalo a vzalo na vědomí:
-  Zprávy předsedy SČF ing. Brendla a místopředsedů SČF ing. Běloubka a ing. Vaníčka.  
-  Zprávu o činnosti sekretariátu SČF a zprávu o čerpání rozpočtu SČF v roce 2003 přednesenou tajemníkem Mgr. Malečkem.  
-  Zprávu revizní komise SČF přednesenou jejím předsedou PhMr. Benešem.  
-  Odvolání Ing. Zdeňka Fritze z komise generálního ředitele České pošty, s. p. pro výtvarné řešení českých známek usnesením výkonného výboru č. 5/20 ze dne 21.2.2004 a sdělení generálního ředitele České pošty, s.p. ing. Přibyla o jmenování ing. Waltera Müllera.  
-  Informaci Ing. Waltera Müllera o novelizaci výstavních řádů a směrnic SČF.  
-  Informaci předsedy organizačního výboru Evropské výstavy BRNO 2005 Mgr. Valentina Schiebla o rezignaci člena org. výboru Petra Štiky. Místo něho jmenovalo prof. Dr. Zdeňka Měřínského, CSc.

Jaroslav Maleček  25.5.2004

     
   

 

 

© SČF Praha 2004
Inet since 01.01.2004
Last edit   06.06.2004

Write us • Napište nám
scf@iol.cz

 

   
 

STRÁNKY JSOU
VE VÝSTAVBĚ

 

KONTAKTY  |