Česká verze
English version  
                 

Japhila ww philatelic e-zine • Japhila filatelistický on line magazín
E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

Svaz českých filatelistů

 

2004 WORLD PHILATELIC AUCTION CALENDAR
2004 AUKČNÍ KALENDÁŘ AUKCÍ VE SVĚTĚ

____________________________________________________________  

2004 WORLD PHILATELIC AUCTION CALENDAR
2004 AUKČNÍ KALENDÁŘ AUKCÍ VE SVĚTĚ

Charles E. Cwiakala
Philatelic Auction Agent
1527 South Fairview Avenue
Park Ridge, IL 60068-5211 U.S.A.

TEL/FAX: (847) 823-8747
Cell Phone: (847) 204-8747
E-Mail: CECwiakala@aol.com 
WebSite: http://www.cwiakala.com

 


COLOPHON/TIRÁŽ:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
ISSN 1212-8945
LAST EDIT: 09.05.2004
E-MAIL, COPYRIGHT, EDITORIAL:
janik@japhila.com 
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA