VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
NEWSLETTER/NOVINKY  č.  03/2006  •  13. června 2006

EXPONET JE MÍSTO, KTERÉ MůŽETE VYUŽÍT K VIRTUÁLNÍ PREZENTACI VAŠICH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH A FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů. EXPONET Je určen pro veřejnou prezentaci kvalitních filatelistických exponátů ze všech FILATELISTICKÝCH oblastí a období, k prezentaci v Češtině, angličtině, fracouzštině, španělŠtině a v jiných jazycích... Záměrem provozovatelů Exponetu je zřídit trvalou prezentaci DOBrých, velmi dobrých a vysoce kvalitních filatelistických exponátů a umožnit jejich on-line studium návštěvníkům z celého světa. Nechceme tím konkurovat výstavám klasickým, ale umožnit on line prohlídku kvalitních exponátů každému, bez ohledu na vzdálenost, a tím přispět k propagaci celé filatelie...

AKTUÁLNĚ:

VÍTÁME LARSE ENGELBRECHTA V EXPONETU  !
Jak jsme již oznámili, požádali jsme postupně několik světových filatelistických celebrit o aktivní spolupráci s Exponetem. A dnes Vám můžeme představit prvního z nich - Dána z Kodaně - Larse Engelbrechta. Je jedním ze světových zástupců - a protože Lars Engelbrecht je světový odborník na celiny, je zástupcem Exponetu pro oblast celin celého světa. S jeho osobou i jeho exponátem a jeho webovou stranou se můžete seznámit zde: http://www.postalstationery.dk/larsengelbrecht.htm a zde: http://www.japhila.cz/hof/0002/index0002a.htm
EXPONET:  RAKOUSKÁ A MAĎARSKÁ VYDÁNI (1850 - 1918) POUŽITÁ NA ÚZEMÍ BUDOUCÍHO ČESKOSLOVENSKA
Posledním přírůstkem na Exponetu je další z exponátů (již 5.) Henry Hahna (USA), tentokrát "RAKOUSKÁ A UHERSKÁ VYDÁNÍ POUŽITÁ NA ÚZEMÍ BUDOUCÍHO ČESKOSLOVENSKA". Tento poštovně historický exponát obsahuje řadu vzácných celistvostí včetně použití na Podkarpatské Rusi. Všímá si také různých druhů celin (kromě celin pro potrubní poštu, které jsou součástí jiného Hahnova exponátu).
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET:  SBÍRKA J. S. VAN OOSTERHOUDA - 2. SVĚTOVÁ VÁLKA (STUDIJNÍ SBÍRKA)
Exponet zařadil naprostou novinku i v rámci světové filatelie. Zřídil ve své expozici oddíl STUDIJNÍ SBÍRKY a zařadil do něj jako první kolekci studijní sbírku J. S. VAN OOSTERHOUDA s názvem 2. SVĚTOVÁ VÁLKA. Tento bonus pro návštěvníky virtuální výstavy EXPONET je naprosto unikátním soustředěním 1560 listů na 108 rámech!!! Sbírka je rozdělena do 22. částí z nichž zaujmou jistě nejvíce cenzurní doklady, polní pošta, pošta z koncentračních táborů, aerogramy a mnoho dalšího. Sbírka má velkou dokumentární hodnotu a nám se podařilo ji zachránit jako celek před parcelizací. Je totiž určena pro dílčí rozprodej na aukci nizozemské aukční firmy RENÉ HILLESUM. Do 23. června tedy máte také možnost některé z kusů zakoupit přímo v aukci. Po ukončení aukce bude tato sbírka dochována již jen na Exponetu, je však možné, že s mnohými doklady se časem setkáme ve sbírkách jiných sběratelů. Vystavuje René Hillesum (pořadatel mezinárodních aukcí a specializovaných aukcí filatelistické literatury), který nám tuto ojedinělou možnost zachování rozsáhlé poštovně-historické kolekce umožnil. Zveme Vás ke studiu a k opakovaným návštěvám. A na závěr prosíme o strpení - vzhledem k mimořádnému rozsahu studijní sbírky prosíme o trpělivost s průběžným zpracováním jednotlivých stránek d do jednotného designu Exponetu. Vzhledem k počtu 1560 listů a nestandardnímu číslování listů, které odpovídá aukčnímu katalogu toto zpracování vyžaduje vysoké pracovní a časové zatížení, které umožňuje jen postupnou záměnu "pracovního" designu za ten typický, který již dva roky znáte. V této chvíli je hotovo všech 108 rámů, jednotlivé listy se budou dělat !ve volných chvílích" za pochodu.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)

WASHINGTON 2006:

Zleva pánové: Milan ČERNÍK (místopředseda OV EXPONET), Hans van DOOREMALEN (vystavovatel na Exponetu),  Vít VANÍČEK (místopředseda SČF, předseda OV EXPONET), Lumír BRENDL (předseda SČF), Tom COSSABOOM (President's Corner - Society for Czechoslovak Philately), Bedřich HELM (člen předsednictva SČF, národní komisař ČR), Lubomír FLOCH (předseda ZSF), Frederick LAWRENCE (Society for Czechoslovak Philately, USA). Foto Henry HAHN (Exponet) ve výstavních prostorách.

Zleva pánové: Henry HAHN (EXPONET - zástupce pro USA a vystavovatel na Exponetu), Earl Galitz (vystavovatel klasického Bulharska - velká zlatá a vystavovatel na Exponetu), Milan ČERNÍK (místopředseda OV Exponet a vystavovatel na Exponetu, Hans Van Dooremalen (Nizozemsko, vystavovatel na Exponetu), na zahradě domu pana Henry Hahna ve Virginii (USA).
PALMÁRE WASHINGTON 2006
Rozsáhlý a cenný materiál můžete stáhnout přímo z Japhily. Velikost *.pdf souboru je 5 MB. (Klikněte pravým tlačítkem myši na text níže (další informace) a zvolte "Uložit cíl jako".).
Břetislav Janík  (další informace

               http://www.japhila.cz/hof/             

104  EXPONÁTů z  21 zemí

... již 104 exponátů (aktuální stav 13. června 2006) má na svém kontě "česká" nesoutěžní internetová (tedy virtuální) mezinárodní filatelistická výstava "EXPONET", kterou zdarma prostřednictvím počítače navštíví denně kolem 500 filatelistů od Aljašky po Tokio. Během poměrně velmi krátké doby (za dva týdny oslavíme 2. výročí) se z výstavy EXPONET stal velmi vyhledávaný internetový bod, který magicky přitahuje. Jak svojí různorodostí exponátů, tak jejich nepřehlédnutelnou kvalitou ale i celkovou úrovní a jednoduchostí internetového zpracování. EXPONET je zařazen na internetových stránkách prestižních zahraničních filatelistických společností jako významný bod, který by rozhodně měl být navštíven. Počet odkazů na EXPONET přitom neustále stoupá. O výstavě EXPONET informují četné internetové stránky a "blogy" od západu USA až po Japonsko, další informace přináší také tištěný filatelistický tisk po celém světě, zejména pak v zámoří.

EXPONET ani v současnosti nemá ve světovém internetu obdobu. Obrovským rozsahem internetového prostoru patří dokonce mezi vůbec největší webové strany světového filatelistického internetu roku 2006. Vše nasvědčuje tomu, že EXPONET bude i nadále expandovat. Již nyní se po světě scanují téměř čtyři desítky dalších pozvaných exponátů.

Na mezinárodní a prozatím nesoutěžní výstavě EXPONET jsou mnohé zlaté a prestižní exponáty hned vedle exponátů méně známých či méně významných. Právě pestrost exponátů bez omezení regionu, sběratelského období nebo oboru dělají z výstavy EXPONET vyhledávané místo pro každého. Jsou trvalým a doslova stále přítomným zdrojem poučení. EXPONET je do sytosti studován v kteroukoliv hodinu či minutu a nejčastěji asi z pohodlí domovů (v americkém filatelistickém periodiku na něj bylo zváno slovy "přijďte na mezinárodní výstavu v pyžamu"). Je názorným příkladem a učebnicí vystavovatelského umění, pro mnohé nové exponáty JE on line učebnicí a šablonou "jak na to". Kdokoliv a kdykoliv si své postupy nebo materiály koriguje se zlatými exponáty celého světa. Kvalita ilustrací je nadstandardní u převážné většiny exponátů. Teprve elektronické vystavení dává skutečně vyniknout všem detailům papíru, tisku, razítek, padělků... Diváky i vystavovatele z celého světa EXPONET neobyčejně přitahuje. Svědčí o tom nejen Kniha návštěv Exponetu, ale především množství ohlasů po filatelistických webových stranách, diskusních klubech a koneckonců odráží se i v návštěvnosti.

Světově dosud stále výjimečný projekt trvalé filatelistické výstavy má po celém světě své nadšené příznivce, ale i skeptiky. Zatímco ti první oceňují zejména možnost prohlížet kdykoliv chtějí kvalitní exponáty s vynikajícím a dnes třeba již nevídaným filatelistickým materiálem, který by jinak neměli ani možnost vidět (znamenalo by to cestovat po světových výstavách), ti druzí upozorňují na možný aspekt odlivu návštěvníků z klasických filatelistických výstav a dokonalou "známost" materiálu, což může přitáhnout i pozornost nechtěnou. Pro tento poslední argument má EXPONET odpověď: exponát lze vystavit i anonymně. Argumentů pro a proti je velké množství a každý si vybírá podle svého. Zmiňme však aspekty, které hovoří "PRO": filatelistický materiál je citlivý na světlo — neměl by být fyzicky často a hlavně dlouho vystavován. Hrozí i možnost poškození, záměny či zcizení při manipulaci s exponátem. Exponát pro EXPONET je však jen jednou citlivě oscanován (studená zářivková lampa scanu materiál ani v nejmenším nepoškozuje, osvit trvá pouze několik sekund) a exponát je tak provždy zachován a zpřístupněn komukoliv, dokonce odkudkoliv a navíc — po celá léta a pro další generace sběratelů. Jediné, co neumíme v debatách vyvrátit je jistá "ztráta know-how", čímž se brání vystavení někteří vystavovatelé. Je však otázka, proč nevystavit to, co pro vystavení léta připravujeme, a naopak nevzít tento argument z druhé strany — podívejte jaké materiály přináším, do jakých je kladu souvislostí a jak osobně zhodnocuji materiál, který teoreticky může mít sice každý solventní sběratel, ale ne každý solventní sběratel může mít špičkový exponát, protože nemá právě tu Vaši vystavovatelskou invenci a vědomosti. Trvalé zachování unikátních materiálů pro budouc-nost by navíc měla být prioritou.

Velký zájem budí specializovaný virtuální "E-katalog celistvostí Československo 1918 — 1939". E-katalog je velmi systematickým a rozsáhlým dílem autorů Ing. Miroslava Štefka a Ing. Jana Kypasta a jejich spolupracovníků. Samozřejmostí jsou velmi kvalitní barevné fotografie. E-katalog bude doplňován průběžně a jsme rádi, že Vám můžeme oznámit, že patří k nejnavštěvovanějším exponátům. Celkově očekáváme rozsah až 5 000 stran textu a mnohem více než 5 000 barevných reprodukcí.

Zavedli jsme i další novinku, kterou je záchrana exponátů před jejich rozprodejem v aukcích. Zřídili jsme bonusovou třídu "Studijní sbírky". Jako první přinášíme "2. světovou válku" na 108 rámech! Tento exponát byl rozprodán v červnové aukci a jako logický celek existuje již jen na Exponetu.

Tři členové organizačního výboru — pánové V. Vaníček, M. Černík a H. Hahn lobovali ve prospěch Exponetu i na světové výstavě ve Washingtonu. Výsledky se dostaví ještě před koncem letošního roku — máme přísliby na mnohé vynikající exponáty a ke spolupráci celebrit světové organizované filatelie. Ustavili jsme i jakési vyslance Exponetu. Zatím pro Spojené státy americké — pan Henry Hahn z USA a pro oblast celin — pan Lars Engelbrecht z Dánska. A současně intenzivně po světě hledáme jurymany, kterým nedělá problém být průběžně připojen na internetu. Kdo ví, možná se rodí zárodky soutěžních virtuálních výstav, ale vzhledem k tomu, že jsme průkopníky, musíme pravidla virtuálních výstav nově postavit.

Novinky chystáme i v oblasti pojetí Exponetu a není vyloučeno, že brzy budete informováni o nejedné převratné novince. Prozradím alespoň tolik, že chystáme Dvoranu slávy, kde chceme mimo jiné vy-stavit světové unikáty např. z pražského Poštovního muzea.

Sledujte informace ve Filatelii a hlavně přímo na internetových stranách Exponetu — expozice v rámci filatelistického on line deníku Japhila - www.japhila.cz

Pokud byste nám chtěli zaslat Váš exponát k vystavení, přinášíme nezbytné technické informace, pokud nám ale důvěřujete, rádi Vám Váš exponát zcela zdarma a kvalitně během jednoho dvou dnů oscanujeme. Předaný CD/DVD disk s Vaším exponátem pak můžete kopírovat i pro pojišťovny.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete využít naší bezplatné služby, nechte prosím oscanovat materiály někým "počítačově zdatným" z Vašeho okolí, a to podle níže uvedené specifikace.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Kompletní albové listy scanované:
— s rozlišením 18,7 mil. barev;
— v kvalitě rozlišení 300 dpi;
— a při minimální !!! šířce obrázku 900 pixelů na bod (nezmenšujte obrázky);
— doporučujeme vyndat albový list z ochranného obalu. Jinak je exponát vystaven odleskům barevného spektra z ochranných folií a kvalita reprodukcí se automaticky a viditelně snižuje.

Vámi očíslované soubory v konečném pořadí listů a ve formátech *.tiff, *.jpg, *.gif nebo *.pdf vypalte/nechte vypálit na CD/DVD nosič a předejte osobně nebo zašlete na adresu:

Ing. Milan ČERNÍK
P. O. Box 243
CZ - 160 41 Praha 6

Můžeme si obrázky také sami stáhnout elektronicky z Vámi udané adresy (FTP serveru) nebo z Vaší webové stránky.

Těšíme se na spolupráci s Vámi. A nezbývá, než pozvat Vás k opakovaným návštěvám výstavy EXPONET:
www.japhila.cz/hof/

MÁME (STÁLE) VELKÝ ZÁJEM:

Máme velký zájem o aktivní spolupráci s Vámi na nejrůznějších úrovních. Hledáme aktivní spolupráci především vystavovatelů, jurymanů, novinářů, filatelistických funkcionářů všech úrovní a národních svazů apod. Trvale vyhledáváme exponáty, kterým garantujeme bezplatné a trvalé vystavení na Exponetu za účelem zachování kulturních hodnot především pro studijní a archivní účely.

Cíleně hledáme tuzemské i zahraniční jurymany, kteří chtějí navázat aktivní spolupráci s Exponetem a v nejbližší době např. hodnotit a komentovat jednotlivé exponáty, které jsou na Exponetu vystaveny. Aktivní jurymani budou součástí Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET a jejich názory, hodnocení a medailonky trvale součástí výstavy EXPONET.

Obdobně hledáme národní a oborové reprezentanty, kteří budou spolupracovat na stejné bázi s výstavou EXPONET a pomáhat zajistit kvalitní exponáty z celého světa.

Navštivte také prosíme stránku s technickými podmínkami pro scanování exponátů: http://www.japhila.cz/hof/exponet08.htm

STARŠÍ NEWSLETTERY/NOVINKY:

NEWSLETTER - č. 02/2006 (28.5.2006)

NEWSLETTER - č. 01/2006 (13.5.2006)

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Organizační výbor Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET: ING. VÍT VANÍČEK - předseda, e-mail: vit.vanicek@volny.cz / ING. MILAN ČERNÍK - místopředseda, e-mail: icernik@volny.cz / ING. BŘETISLAV JANÍK - místopředseda, e-mail: janik@japhila.com / JUDr., ING. FRANTIŠEK BENEŠ, CSc. - člen, e-mail: stamps@stamps.cz / ING. JAROSLAV PETRÁSEK - člen, e-mail: olympsport@iol.cz / HENRY HAHN, USA - zástupce pro USA, e-mail: hhahn25@ntmail.net  / LARS ENGELBRECHT, Dánsko - zástupce pro oblast celin, e-mail: lars.engelbrecht@postalstationery.dk

Partneři:
                  

Exponet © Ing. Milan Černík, 2004-2006 a Ing. Břetislav Janík, 2004-2006  / Newsletter/Novinky vycházejí dle potřeby a jsou zasílány na všechny kmenové kontakty našich přátel a návštěvníků internetových stránek Japhila + PAC Auction  / Vaši adresu jsme získali sloučením některých kontaktů, které mají členové organizačního výboru ve styku se svými známými filatelisty  / OMLOUVÁME SE VÁM, pokud tento Newsletter považujete za nevyžádaný e-mail. Pokud Vás jeho doručení obtěžuje, nebo si jej nepřejete nadále odebírat, informujte nás prosíme neprodleně - vyřadíme Vás ihned z adresáře / Organizační výbor EXPONET + vydavatel Japhily

 

Since 17.5.1999