Inet since 17.05.1999
Last edit:  23.12.2007

ISSN 1212-8945
©
Bret Janík
1999-2008

Japhila ww philatelic e-zine • Japhila filatelistický on line magazín
E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/ 

 

Česká verze   English version  
                

Reklama:

Svaz českých filatelistů

FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ

Henry HAHN, Fairfax, USA

„napsáno v květnu 1999 jako 1. článek „japhila" magazínu"

Existují určité znepokojující náznaky, že filatelie jako hobby je v úpadku, přinejmenším ve Spojených státech. Zatímco ještě před několika lety byly filatelistické výstavy zahlceny přihláškami, mnoho z prestižních amerických výstav se nyní zuřivě snaží zaplňovat dostupné rámy. Klasický filatelistický maloobchod je již dlouhou dobu do značné části nahrazován prodejem poštou či prostřednictvím webovských stránek, naše děti, i přes snahu amerických filatelistických organizací a americké poštovní správy, většinou preferují televizi a video hry před známkami. Dlouhodobé výhledy pro vážné starší sběratele zůstávají sice příznivé, avšak tito vystavovatelé stárnou a jejich náhrada mladšími zůstává problematická. 

Jedinou nestagnující oblastí našeho hobby tak zůstávají výstavy pořádané pod patronátem FIP a to jak v Evropě, tak ve Spojených státech. Zejména v Evropě obdivujeme trpělivost a houževnatost návštěvníků stojících v dlouhých frontách - často se svými dětmi - s níž snášejí někdy až příliš zřejmé nepohodlí těchto výstav. Děti jsou přitom na rozdíl od pasivních sběratelů, kteří představují hlavní proud našeho hobby, velmi aktivními účastníky. Úroveň vědomostí mezi aktivními sběrateli a vystavovateli vytrvale roste v souladu s tím, jak narůstá počet vydávaných specializovaných publikací i poznatků šířených v současnosti takovými prostředky, jako je např. Internet. Přestože důvěra  a zájem většiny sběratelů k webovým stránkám zdravě narůstá, zůstává  ještě dost volného místa k jejich zaplnění - a právě o to se chce snažit JAPHILA - Filatelistický server, který nás bude provázet filatelií, numismatikou, telefonními kartami a jinými sběratelskými obory v co nejširším měřítku. 

Co má tohle všechno co dělat s filatelií Československa? Jako americký sběratel, který přitom svými kořeny zůstává natrvalo vrostlý v moravské půdě, Vám chci sdělit několik svých „happy" postřehů. První z nich souvisí s tím, co mi jednou řekl dodnes velmi respektovaný L. Dvořáček, dřívější předseda FIP: „Nečekejte velké zlaté na výstavách FIP. My Češi nemáme klasiku a známky dvacátého století nemohou nikdy dosáhnout úrovně klasických exponátů." Avšak v nedávno uplynulých letech získaly exponáty Československa nejen zlaté ale dokonce i velké zlaté medaile a to na takových výstavách jako v Miláně, Tel-Avivu, San Franciscu, Amsterodamu, Stockholmu a jinde. Členství v U.S. Society for Czechoslovak Philately vytvořilo předpoklady pro stálé a velmi dobré uznání exponátů Československa na amerických národních výstavách několika uplynulých let. Zájem o sbírání Československa je na vzestupu, což je zřetelné zejména u maloobchodníků, návštěvy na našich přednáškách a účast exponátů Československa na výstavách rostou. Rozvíjí se expertizní činnost a naše knihovna je stále častěji využívána. Naše kolování (pouze na území USA) dělá velké pokroky. A to vše v době, kdy společnost sběratelů Rakouska mizí v nenávratnu a mnohé další národní společnosti zápasí o svou existenci. 

Čemu přičítat tento úspěch? Podle mého soudu je nejdůležitější rozmanitost specializace vytvářející sběratelství Československa. Vždyť které země mají takové doplňkové oblasti jako je Protektorát, Slovensko, Karpatská Ukrajina, „Sibiř", francouzské a italské legie, předchůdci a předběžné známky, britská a francouzská polní pošta ve II. světové válce, Terezín a pošta dalších koncentračních táborů atd., atd? Jak mi jednou řekl jeden americký sběratel - „sbírání Československa je jednou z nejkrásnějších zkušeností ve filatelii - a to vše za málo peněz". Ale to bylo už dávno, přihlédneme-li k současným tržním cenám československých známek a dopisů, zejména pak na soudobých aukcích. V pořadí důležitosti druhým faktorem zmíněného úspěchu je silná a dobře organizovaná sběratelská společnost, která již 60 let pokračuje ve vydávání svého časopisu (CZECHOSLOVAK SPECIALIST), založená na klubovém kolování a vybavená svou vlastní výtečnou knihovnou a expertizní službou. Pořádá rovněž pravidelné výstavy, výroční setkání, které je např. letos zasvěceno 100. výročí pražské potrubní pošty a bude je provázet i vydání vlastního příležitostného kašetu a přednáškami prominentních sběratelů tohoto úseku z České republiky i z USA. 

Doufáme, že „JAPHILA - Filatelistický internetový magazín" splní potřeby sběratelů na všech kontinentech a rozšíří zájem o naše překrásné hobby. Zapište si stránku htpp://www.japhila.cz  na svůj seznam „oblíbenců - bookmarků" a referujte o ní co nejčastěji. Ale především, připojte se k ní svými poznámkami, články a aukčními nabídkami a hlavně - čtěte ji!


 
Henry Hahn and Bretislav Janik in Praga 1988

E-MAIL:

 Write us • Napište nám
janik@japhila.com