NESOUTĚŽNÍ SVĚTOVÁ VIRTUÁLNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
 

Pro vstup klikněte na logo

For entry click on flag

CO JE EXPONET?
EXPONET je název pro výstavu. Je to sousloví, složenina dvou slov EXPOnát nebo EXPOzice a NET = interNET pro trvalou nesoutěžní on line filatelistickou výstavu dobrých a nejlepších exponátů z celého světa na jakékoliv téma. Co však EXPONET je a nebo může být?

PODÍVEJME SE NA EXPONET OČIMA ING. FRANTIŠKA BENEŠE,
KTERÝ O EXPONETU NAPSAL DO FILATELIE 9/2004

Skvělý nápad na internetu!

Velké překvapení u příležitosti letošního ročníku veletrhu Sběratel připravil vydavatel známého internetového magazínu Japhila (www.japhila.cz). Přichází totiž s myšlenkou trvalé Světové virtuální filatelistické výstavy. Chce na ní postupně soustředit velké množství vynikajících, ale třeba i zatím jen slibných exponátů z celého světa, které by tak byly trvale vystaveny na internetu – a tím volně přístupné zájemcům z celého světa.

U zrodu nápadu stáli vydavatel Japhily Ing. Břetislav Janík a známý celinář Ing. Milan Černík. Vzhledem k organizačním zkušenostem prvního (B. Janík byl mimo jiné tajemníkem organizačního výboru Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988) a dlouhodobému zaujetí pro věc elektronického vystavování druhého (M. Černík úmysl vystavit svůj exponát na internetu zveřejnil už před časem ve Filatelii – ale nejen to, on to i udělal, takže si ho už delší dobu můžete prohlédnout na Japhile a nyní – v předělané podobě i na nové adrese http://www.japhila.cz/hof/ – což je adresa virtuální filatelistické výstavy) nepochybujeme, že se věc jistě podaří rozjet.

Osobně záměr velké trvalé a průběžné filatelistické výstavy na internetu považuji za velmi perspektivní a Japhila se mi pro jeho uskutečnění zdá obzvlášť vhodná. Z její současné velkorysé podoby je zjevné, že asi nemá problém s prostorem (nejspíš si ho platí skutečně hodně), a spuštěním takové akce jí ani nijak zvlášť nestoupnou další náklady – všechny potřebné práce, počínaje skenováním a konče programováním, si vydavatel totiž může snadno a rychle dělat sám. Japhila má navíc už po léta slušnou návštěvnost – začala dříve než ostatní, takže se jí podařilo stát se oblíbeným mezinárodním filatelistickým e–bodem, jehož adresu má mnoho sběratelů po světě nastavenou v prohlížeči jako výchozí stránku–rozcestník, z nějž pak odbočují na stránky další.

Pro začátek – do otevření Sběratele – má být v pilotní fázi projektu představeno prvních deset exponátů, které budou zpracovány a vystaveny zdarma. Již při psaní článku tam lze nalézt kromě exponátů českých vystavovatelů exponáty z Nizozemí a Dánska. Blízká budoucnost pak ukáže, jak budou zájemci a jejich exponáty přibývat a zda se do hry podaří zapojit i inzerci – zejména prezentaci filatelistických obchodníků a aukcionářů, vydavatelů a výrobců filatelistických pomůcek a potřeb. Pokud by se to podařilo, bude mít pořadatel světové virtuální výstavy jistě lehčí pozici a bude moci vystavovatelům i návštěvníkům nabídnout komfortnější podmínky. Pokud ne, bude časem možná pro pokrytí nákladů třeba vybírat nějakou symbolickou částku za exponát, ale určitě to bude méně, než kolik činí poplatky za pár dnů na regulérních výstavách známek. Návštěvníci budou mít přístup na rozsáhlou Japhilu trvale zdarma a neplánuje se ani žádná jejich registrace. Zisk pro Japhilu v případě úspěchu chystané výstavy asi nebude v penězích, ale v získání množství nových čtenářů a návštěvníků z celého světa, to je prioritním zájmem vydavatele Japhily – což se však zase může zúročit ve zvýšeném zájmu inzerentů. 

Srdcem výstavy by v budoucnu měla být Dvorana slávy – The Hall of Fame, což je v této chvíli její název i pro rozjezd projektu, kde by se mohly uchovávat vynikající exponáty, než budou třeba po úspěšném představení na klasických výstavách rozparcelovány, či kvůli další prezentaci třeba jen přepracovány. V ideálním případě by tak bylo možné sledovat jejich vývoj v průběhu doby a třeba ho i snadno porovnávat s výroky výstavní jury.

A tím se dostávám k tématu, k němuž jsme se už před časem vyslovil v článku Zlaté krasobruslení! (myslím ve Filatelii 8/2000). Domnívám se totiž, že právě internetové filatelistické výstavnictví by mohlo velmi napomoci obrodě výstavnictví klasického. A určitě se není třeba obávat, že by mu bylo vážnou konkurencí – stejně jako film nezabil divadlo a televize nezničila film, ani elektronická prezentace nenahradí fyzický kontakt sběratelů se skutečnými známkami ve výstavních rámech a jejich účast v reálném dění na výstavách a setkáních. A nejen že jej nenahradí, ona ho naopak může doplnit a obrodit, zprůhlednit a přiblížit novým zájemcům. Může také oslovit některé sběratele, kteří z nějakých důvodů nechtějí vystavovat na klasických výstavách (možná ztráta nebo poškození exponátů – manipulací při dopravě nebo při instalaci či silným světelným zdrojem; ztráta anonymity; nebo nejsou členy národních filatelistických svazů a tím nemohou národní svaz reprezentovat… Silným důvodem ale třeba může být i jejich přání trvale si zachovat sbírku alespoň ve virtuální formě před jejím plánovaným prodejem apod.).

Samostatnou kapitolou je případné hodnocení na internetu takto vystavených objektů. Tady by podle mého názoru měli dostat svou možnost návštěvníci, kteří by se tak na chvíli mohli proměnit v jurymany a stejným způsobem, jako to dělají skuteční hodnotitelé, by měli mít možnost exponáty nezávazně klasifikovat. U exponátů už předtím vystavených by bylo určitě zajímavé sledovat, jak se shoduje či naopak rozchází názor návštěvníků e–prezentace s názorem skutečných členů výstavních jury.

Obsah, rozsah, téma a námět exponátů budou libovolné. Hlavní „jednací řečí“ virtuální výstavy je angličtina, ale exponát samozřejmě může být popsán v libovolném jazyce – tedy i v češtině, protože listy jsou skenovány včetně popisků jako obrázek. Další texty na internetové stránce však v zájmu mezinárodní srozumitelnosti Japhila plánuje zveřejňovat v už zmíněné angličtině a v němčině; v budoucnu v dalších rozšířených jazycích – např. francouzštině a španělštině. Důvodem je snaha umožnit snadné zobrazení na co největším počtu internetových prohlížečů, bez nutnosti stahovat českou znakovou sadu. To je totiž zatím bohužel častý problém internetových prezentací – pokud zabrousíte například na japonskou stránku a Windows vám nabídnou stažení a instalaci japonské znakové sady, asi prohlídku také oželíte a raději přejdete jinam.

O výstavu už před jejím zahájením projevili zájem sběratelé u nás i v zahraničí – například v USA už dokonce skenují několik exponátů, které by do ČR měly dorazit v krátké době na několika CD.

Zájem ciziny je samozřejmě potřebný a povzbudivý, ale organizátoři virtuální výstavy by podle mého názoru měli především co nejdříve oslovit i náš Svaz českých filatelistů – pro svůj originální nápad by tu mohli hledat pochopení a účinnou podporu, zejména v mezinárodních filatelistických strukturách, zejména ve FIP a FEPA. Internetová prezentace, tak blízká dětem a mládeži, by zde totiž mohlo být vítanou součástí neformálních mezinárodních snah o omlazení našeho oboru. A proč by s tak užitečným a současně velkorysým nápadem nemohl přijít zrovna někdo od nás? To, že to dosud nikoho ve světě nenapadlo neznamená, že by to nešlo.

Jako u každého originálního nápadu i tady lze samozřejmě očekávat, že se jej dřív nebo později bude snažit někdo napodobit a přiživit se tak na něm. S tím ale Japhila musí počítat – je málo těch, kdo razí cestu, a hodně těch, kdo se je snaží následovat. Ale nejlepší ochranou dobrého nápadu je jeho rychlá a kvalitní realizace. Když všichni zúčastnění uvidí, že tady dostávají to nejlepší, jistě se nebudou snažit poohlížet jinde.

Jako znalec a badatel vidím na myšlence chystané trvalé internetové výstavy i další možnosti: Mohly by se tu například publikovat a archivovat mimořádné a důležité objekty (třeba z aukcí – jednotlivé známky, celiny, celistvosti apod., i celé soubory a sbírky), které by široké veřejnosti sloužily ke studijním a srovnávacím účelům. (Podobně se už delší dobu snaží na své stránce shromažďovat znalecké značky P. Hoffmann ze Švédska, o jehož mimořádně užitečném a současně i sympatickém úsilí jsem se ve Filatelii už několikrát zmiňoval). Jako „přidružená“ část by tu mohly být publikovány nově doložené padělky ke škodě pošty i sběratelů, mohla by tu být uchovávána vyobrazení vzácných položek ze světových muzeí a podobných možností by se jistě našlo více.

Exponáty v určité části výstavy budou jistě časem zařazeny do regulérních tříd FIP, ale to je asi až hudba budoucnosti; při jejich dosud malém počtu to zřejmě zatím nepřipadá v úvahu. Výběr exponátů Japhila nechce ničím omezovat, snad jen, aby byly alespoň na dobré úrovni. Časem se plánuje i uvádění „životopisu“ a dalších podrobností o každém exponátu: kde byl vystaven a jaká ocenění získal, malý medailonek vystavovatele s fotografií a podobně.

Jak už jsme zmínili, pořadatelé chystané trvalé virtuální filatelistické výstavy nyní usilovně jednají s několika dalšími vystavovateli a samozřejmě se snaží získat pro její rozjezd co nejkvalitnější a nejatraktivnější objekty. Ovšem jak sami říkají – „Pokud dostaneme nabídku třeba i na vystavení exponátu klasického Madagaskaru nebo letecké pošty Bhútánu, nemáme důvod říci ne!“. A to je dobrá příležitost i pro zájemce o vystavování z řad našich čtenářů – kontakt na Japhilu je uveden v úvodu tohoto článku.

Jsme tedy svědky pokusu o zrod nového fenoménu v našem sběratelském oboru. Pokusu možná historického, protože pokud se zdaří, může znamenat začátek nové kapitolky filatelistické historie. Jde však o mimořádně rozsáhlý záměr, o úkol, na nějž si prozatím netroufly ani velké zahraniční filatelistické firmy a organizace (nebo je to prostě prozatím nenapadlo). Je samozřejmé, že i naši odvážlivci pod jeho velkou tíhou mohou zakolísat a může se dokonce ukázat, že je nad jejich síly. I tak má ale rozhodně smysl se do něj pustit. Na pomníčcích většiny nesplněných přání stojí totiž nápis: „Nepokusil se…“


Když jsme před třemi lety poprvé informovali o nové aktivitě internetového magazínu Japhila - chystané trvalé výstavě poštovních známek na internetu (F. Beneš: Skvělý nápad na internetu!; F9/04/32 >>>>> http://www.japhila.cz/exponet.htm  ) v závěru jsme konstatovali, že „jde o mimořádně rozsáhlý záměr; o úkol, na nějž si prozatím netroufly ani velké zahraniční filatelistické firmy a organizace. Je samozřejmé, že i naši odvážlivci pod jeho velkou tíhou mohou zakolísat a může se dokonce ukázat, že je nad jejích síly: I tak má ale smysl se do něj pustit. Na pomníčcích většiny nesplněných přání stojí totiž nápis: Nepokusil se ...“.

Následující tři roky však ukázaly, že když se chce, všechno jde. Trpělivá a doslova každodenní práce vyústila do více než 300 vystavených exponátů (kulatý počet 300 byl dosažen 5. října), a to doslova z celého světa (vystavovatelé z 35 zemí). Akce se dokonce rozvinula natolik, že její pořadatelství v roce 2006 převzala samostatná, k tomu účelu zřízená obecně prospěšná společnost Virtuální výstavy EXPONET, která pro výstavu dokonce získala záštitu ministra kultury ČR! Vedle rostoucího počtu exponátu se na samotnou výstavu nabalují i další aktivity - snaha o hodnocení exponátů, diskusní blog (http://expo-net.blogspot.com), recenze a další. To všechno snadno najdete na http://www.exponet.info/  nebo na známé adrese http://www.japhila.cz/  (tu má asi každý sběratel nastavenou na svém prohlížeči mezi oblíbenými a spolehlivě se přes ni na výstavu prokliká). Pokud tedy koketujete s myšlenkou na sestavení výstavního exponátu, může vás návštěva Exponetu inspirovat. A pokud už exponát máte, můžete jej sem nabídnout k trvalému vystavení - zbude tak po něm památka, i když ho jednou přepracujete či rozprodáte. Na Exponetu navíc neplatíte výstavní poplatky a hlavně nemusíte zápasit s prostorem, takže na rozdíl od tradičních výstav pořádaných podle regulí FIP mužete vystavit i výrazně rozsáhlejší objekty (počet listů a „rámů“ není omezen).

Ing. FRANTIŠEK BENEŠ
FILATELIE 11/2007


 

HLAVNÍ MENU  |  ORGANIZAČNÍ VÝBOR  TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO VYSTAVENÍ EXPONÁTU  |  NEWSLETTRY  |  KNIHA HOSTů  | SPONZORSTVÍ |  DOMů  |

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Reklama:
AVG Anti-Virus a Internet Security