VIRTUAL INTERNATIONAL PHILATELIC EXHIBITION
 
     
 
DONATIONS   SPONZORSTVÍ
 

DO YOU LIKE EXPONET?
Please help us
by donating today!

ENTER

The EXPONET o.p.s. is a non governmental, non-profit organisation devoted to sharing free postal-history, philatelic and cultural projects with everyone in the world. Our projects collect this content from people and postal museums around all the world, process it, and make it readily available online exhibition.

If you find the EXPONET as a valuable project and wish to express your appreciation for time, webspace and effort we have given for its creation and progress for many years, we will appreciate any monetary donations. Your support will keep EXPONET constantly increasing and efficient.

Your gift may be used only for EXPONET scope of activity and can’t be used as premium for persons, have a look at the Statute and other information.

God bless you!
EXPONET o.p.s., non-profit organisation

 

ZAUJAL VÁS EXPONET?
POMOZTE NÁM PROSÍME
A PŘISPĚJTE NÁM JEŠTĚ DNES

VSTUPTE

EXPONET o.p.s. je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je provoz a rozvoj poštovně historických, filatelistických
a kulturních projektů na principu sdílení výstavních exponátů jednotlivců a poštovních muzeí po celém světě. Naše projekty získávají obsah od lidí a institucí z libovolné země světa, kteří se ochotně podílejí na rozvoji online výstavnictví.

Pokud se vám zdá, že EXPONET je hodnotný a přejete si vyjádřit vaše ocenění pokud jde o čas, webový prostor a práci, kterou jsme věnovali jeho vzniku a rozvoji po několik let, budeme rádi za peněžní dary. Poskytnete tím prostředky pro EXPONET a přidružené projekty, zajištění spolehlivosti našich služeb pro stále rostoucí obec uživatelů tak bude snadnější.

Váš dar může být použit pouze pro rozvoj činnosti EXPONETU – podívejte se prosím na statut a všechny ostatní informace
– a nesmí být rozdělen osobám.

Děkujeme Vám!
Obecně prospěšná společnost
EXPONET o.p.s.

 
 
GUESTBOOK    |    LIST OF DONATORS
 
GUESTBOOK    |    SEZNAM DÁRCů
 
|  MAIN MENU   |  ORGANISATION COMMITTEE  |  TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR NEW EXHIBITS  |  NEWSLETTER'S  |  HOME  |
 
 
 

NAVRCHOLU.cz