VIRTUELLE INTERNATIONALE PHILATELIC AUSSTELLUNG
 
     
 
UNTERSTÜTZEN   SPONZORSTVÍ
 

Interessiert Sie EXPONET?
Helfen Sie uns bitte und tragen Sie uns noch heute bei Treten Sie ein

HEREINKOMMEN

EXPONET ist eine nichtstaatliche gemeinnützliche Organisation, deren Ziel ist Betrieb und Entwicklung der postgeschichtlichen, philatelistischen und kulturellen Projekte auf dem Prinzip der Teilung der Ausstellungsobjekte der Einzelnen und der Postmuseen aus der ganzen Welt. Unsere Projekte bekommen Inhalt von den Menschen und Institutionen aus allen Ländern der Welt, die sich willig auf der Entwicklung des online Ausstellungswesens beteiligen.

Falls Sie EXPONET als wertvoll schätzen und Sie die Zeit, Webraum und Arbeit schätzen wollen, die wir der Entwicklung in den vergangenen Jahren gewidmet haben, werden wir für Ihre Geldgeschenke dankbar. Dadurch leisten Sie die Mittel für EXPONET und angeschlossene Projekte. Die Sicherstellung der Zuverlässigkeit unserer Dienstleistungen für den ständig wachsenden Anwenderkreis wird dadurch einfacher sein.

Ihr Geschenk darf nur für die Entwicklung der EXPONET-Tätigkeit verwendet werden und darf nicht an die Personen verteilt werden. Bitte sehen Sie sich Statut und andere Informationen an.

Wir danken Ihnen!
Gemeinnützliche Gesellschaft EXPONET o.p.s.

 

 

ZAUJAL VÁS EXPONET?
POMOZTE NÁM PROSÍME
A PŘISPĚJTE NÁM JEŠTĚ DNES

VSTUPTE

EXPONET o.p.s. je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je provoz a rozvoj poštovně historických, filatelistických
a kulturních projektů na principu sdílení výstavních exponátů jednotlivců a poštovních muzeí po celém světě. Naše projekty získávají obsah od lidí a institucí z libovolné země světa, kteří se ochotně podílejí na rozvoji online výstavnictví.

Pokud se vám zdá, že EXPONET je hodnotný a přejete si vyjádřit vaše ocenění pokud jde o čas, webový prostor a práci, kterou jsme věnovali jeho vzniku a rozvoji po několik let, budeme rádi za peněžní dary. Poskytnete tím prostředky pro EXPONET a přidružené projekty, zajištění spolehlivosti našich služeb pro stále rostoucí obec uživatelů tak bude snadnější.

Váš dar může být použit pouze pro rozvoj činnosti EXPONETU – podívejte se prosím na statut a všechny ostatní informace
– a nesmí být rozdělen osobám.

Děkujeme Vám!
Obecně prospěšná společnost
EXPONET o.p.s.

 
 
GUESTBOOK    |    LIST OF DONATORS
 
GUESTBOOK    |    SEZNAM DÁRCů
 
|  MAIN MENÜ   |  ORGANISATION AUSSCHUSS  |  TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN FÜR NEUE AUSSTELLUNGEN  |  RUNDSCHREIBENS  |  HAUSES  |
 
 
 

NAVRCHOLU.cz