VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
 

     EXPONET JE MÍSTO, KTERÉ MůŽETE VYUŽÍT K VIRTUÁLNÍ PREZENTACI VAŠICH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH A FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů. EXPONET Je určen pro veřejnou prezentaci kvalitních filatelistických exponátů ze všech FILATELISTICKÝCH oblastí a období, k prezentaci v Češtině, angličtině, fracouzštině, španělŠtině a v jiných jazycích. Záměrem provozovatelů Exponetu je zřídit trvalou prezentaci DOBrých, velmi dobrých a vysoce kvalitních filatelistických exponátů a umožnit jejich on-line studium návštěvníkům z celého světa. Nechceme tím konkurovat výstavám klasickým, ale umožnit on line prohlídku kvalitních exponátů každému, bez ohledu na vzdálenost, a tím přispět k propagaci celé filatelie...

 
                                     

  NEVLÁDNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE "VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY EXPONET, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST (o.p.s.)":

                                     

PŘEDSEDA
SPRÁVNÍ RADY:

ČERNÍK Milan, Ing. 

P.O.Box 243
160 41  Praha 6

E-MAIL
TELEFON: 608 539 581

  ČLEN
SPRÁVNÍ RADY
:
 
PITTERMANN Pavel, Ing.  Praha E-MAIL
  ČLEN
SPRÁVNÍ RADY
:
ŠVEJNAR Pavel, Ing. Praha E-MAIL
                                     
PŘEDSEDA
DOZORČÍ RADY:
VANÍČEK Vít, Ing. Mnichovice E-MAIL
TELEFON:
602 230 277
  ČLEN
DOZORČÍ RADY:
MALOVÍK Vladimír, CSc. Praha E-MAIL
  ČLEN
DOZORČÍ RADY:
MÜNZBERGER Vladimír, Ing. Praha E-MAIL
                                     
ZAKLADATELÉ
OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
:
ČERNÍK Milan, Ing.  P.O.Box 243
160 41  Praha 6
 
E-MAIL
TELEFON: 608 539 581 
JANÍK Břetislav, Ing.  Praha E-MAIL
TELEFON: 603 410 659 
 
SÍDLO:   Virtuální výstavy EXPONET o.p.s.
Kutnohorská 309, Praha 10
KLIKNĚTE PRO PODROBNOSTI, DĚKUJEME
       
 
POŠTOVNÍ ADRESA:
  Virtuální výstavy EXPONET o.p.s.
P.O.Box 243
160 41 Praha 6
 
     

IČO:
276 30 404

DIČ:
CZ27630404

 

     
ZAKLÁDACÍ SMLOUVA
obecně prospěšné společnosti
"Virtuální výstavy EXPONET o.p.s."
OBCHODNÍ REJSTŘÍK:  
Spisová značka O 458
u rejstříkového soudu
v Praze
>> zkopírujte pro vyhledání: Virtuální výstavy EXPONET o.p.s.
     

STATUT
obecně prospěšné společnosti
"Virtuální výstavy EXPONET o.p.s."

ZÁŠTITA MINISTRA KULTURY ČR
nad výstavou EXPONET

 

                                   
                                     
                                     

INTERNETOVÁ ADRESA:   http://www.exponet.info/

                                       
 
HLAVNÍ MENU  |  ORGANIZAČNÍ VÝBOR  TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO VYSTAVENÍ EXPONÁTU  |  NEWSLETTRY  |  KNIHA HOSTů  | SPONZORSTVÍ |  DOMů  |