VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
 
 

     EXPONET JE MÍSTO, KTERÉ MůŽETE VYUŽÍT K VIRTUÁLNÍ PREZENTACI VAŠICH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH A FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů. EXPONET Je určen pro veřejnou prezentaci kvalitních filatelistických exponátů ze všech FILATELISTICKÝCH oblastí a období, k prezentaci v Češtině, angličtině, fracouzštině, španělŠtině a v jiných jazycích. Záměrem provozovatelů Exponetu je zřídit trvalou prezentaci DOBrých, velmi dobrých a vysoce kvalitních filatelistických exponátů a umožnit jejich on-line studium návštěvníkům z celého světa. Nechceme tím konkurovat výstavám klasickým, ale umožnit on line prohlídku kvalitních exponátů každému, bez ohledu na vzdálenost, a tím přispět k propagaci celé filatelie...

 
                                       

  ORGANIZAČNÍ VÝBOR MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY "EXPONET" - VSTUP

                                       

  NEVLÁDNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE "VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY EXPONET o.p.s." - VSTUP

                                       
                                       
                                       

  ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1. SOUTĚŽNÍ VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÉ VÝSTAVY "SPORT-O-NET 2007" - VSTUP

                                       
                                       
                                       

INTERNETOVÁ ADRESA:   http://www.exponet.info/

                                       
KLIKNĚTE PRO PODROBNOSTI, DĚKUJEME
 
 
HLAVNÍ MENU  |  ORGANIZAČNÍ VÝBOR  TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO VYSTAVENÍ EXPONÁTU  |  NEWSLETTRY  |  KNIHA HOSTů  | SPONZORSTVÍ |  DOMů  |