VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
 

     EXPONET JE MÍSTO, KTERÉ MůŽETE VYUŽÍT K VIRTUÁLNÍ PREZENTACI VAŠICH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH A FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů. EXPONET Je určen pro veřejnou prezentaci kvalitních filatelistických exponátů ze všech FILATELISTICKÝCH oblastí a období, k prezentaci v Češtině, angličtině, fracouzštině, španělŠtině a v jiných jazycích. Záměrem provozovatelů Exponetu je zřídit trvalou prezentaci DOBrých, velmi dobrých a vysoce kvalitních filatelistických exponátů a umožnit jejich on-line studium návštěvníkům z celého světa. Nechceme tím konkurovat výstavám klasickým, ale umožnit on line prohlídku kvalitních exponátů každému, bez ohledu na vzdálenost, a tím přispět k propagaci celé filatelie...

 
                                     

  ORGANIZAČNÍ VÝBOR MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY "EXPONET":

                                     

PŘEDSEDA:

VANÍČEK Vít

Mnichovice

E-MAIL  
TELEFON:
602 230 277

  MÍSTOPŘEDSEDA: ČERNÍK Milan P.O.Box 243
160 41  Praha 6
E-MAIL
TELEFON:
608 539 581
  MÍSTOPŘEDSEDA: JANÍK Břetislav Praha, Česko E-MAIL
TELEFON:
603 410 659
                                     
ČLEN: BENEŠ František Praha, Česko E-MAIL
  ČLEN: MÜNZBERGER Vladimír Praha, Česko E-MAIL
  ČLEN: PETRÁSEK Jaroslav Český Brod, Česko E-MAIL
                                     
REPREZENTANT
pro
Indii:
PANDYA Prashant H. Vadodara, Indie E-MAIL
REPREZENTANT
pro
Skandinávii:
HOFFMANN Peter Lysekil, Švédsko E-MAIL
TELEFON/GSM:
+46 523 10425,
+46 70 3342422
REPREZENTANT
pro
Poštovní celiny:
ENGELBRECHT Lars Kodaň, Dánsko E-MAIL
 

ZAKLADATELÉ
EXPONETU
A COPYRIGHT
:

© 2004-2011 - ČERNÍK Milan, PRAHA

E-MAIL

 

© 2004-2011 - JANÍK Břetislav, PRAHA

E-MAIL

                                     
                                     
                                     
                                     

INTERNETOVÁ ADRESA:   http://www.exponet.info/

                                       
KLIKNĚTE PRO PODROBNOSTI, DĚKUJEME
 
 
HLAVNÍ MENU  |  ORGANIZAČNÍ VÝBOR  TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO VYSTAVENÍ EXPONÁTU  |  NEWSLETTRY  |  KNIHA HOSTů  | SPONZORSTVÍ |  DOMů  |