INTERNTIONAL PHILATELIC EXHIBITION SPORT-O-NET'07 / ENTER
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA SPORT-O-NET'07
 
 

     Mezinárodní filatelistická výstava SPORT-O-NET´07 je první komplexně virtuální mezinárodní výstavou filatelistických exponátů. Věnována je exponátům se sportovní tématikou. Výstava umožní představit širší veřejnosti exponáty sběratelů dané tématiky z celého světa. Pozvané budou exponáty ze všech zemí celého světa. Otevřeny budou všechny běžné výstavní třídy, zařazeny budou i exponáty ve dvou moderních výstavních třídách: jednorámové exponáty a exponáty otevřené třídy.
     Pořadatelem výstavy SPORT-O-NET´07 je Svaz českých filatelistů (dále jen SČF), EXPONET a Česká asociace pro sportovní filatelii. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje organizační výbor (dále jen OV), který má definitivní rozhodovací pravomoc.

     Přihlášené exponáty budou umístěny on line na internetu v samostatné části EXPONETU, zřetelně oddělené od ostatních digitálních exponátů samostatným „přístupem“ a přidáním loga mezinárodní výstavy SPORT-O-NET´07, kde budou k dispozici zájemcům z celého světa. Exponáty digitálně zůstanou na EXPONETU i po ukončení výstavy SPORT-O-NET´07, jako trvalá součást mezinárodní výstavy EXPONET (po celou dobu existence této mezinárodní výstavy a zcela zdarma). Konkrétní umístění a přístup budou na první pohled patrné na internetové adrese http://www.exponet.info anebo přímo: http://www.japhila.cz/sportonet/

 
 
     

  ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1. SOUTĚŽNÍ VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÉ VÝSTAVY "SPORT-O-NET 2007":

     
 

PŘEDSEDA:

PETRÁSEK Jaroslav

P.O.Box 13
282 23  Č
eský Brod

E-MAIL  
WEB

         
  MÍSTOPŘEDSEDA,
TECHNICKÝ ODBOR
:
JANÍK Břetislav P.O.Box 409
111 21  Praha 1
E-MAIL
TELEFON:
603 410 659
  TAJEMNÍK,
FILATELISTICKÝ ODBOR
:
ČERNÍK Milan P.O.Box 243
160 41  Praha 6
E-MAIL
TELEFON:
608 539 581
                                   
  ČLENOVÉ:    
  POKLADNÍK:   POLÁK Bedřich P.O.Box 47
150
00 Praha 5
-
  PROPAGAČNÍ
ODBOR:
BENEŠ František Praha E-MAIL
     
     
 

GESTOR VÝSTAVY
ZA SČF, PRAHA
:

VANÍČEK Vít

Mnichovice

E-MAIL  
TELEFON:
602 230 277

       

 

 

PŘIHLÁŠKA:  FORMÁT:  *.PDF  /  *.XLS

VÝSTAVNÍ PROPOZICE (IREX):  *.PDF

LOGO

         
 

  ADRESA:
Mezinárodní filatelistická výstava
SPORT-O-NET'07
P.O.Box 13
282 23  ČESKÝ BROD

 

KLIKNĚTE PRO PODROBNOSTI, DĚKUJEME

     
     

INTERNETOVÁ ADRESA:   http://www.japhila.cz/sportonet/

         
 
|  HLAVNÍ MENU   |   PROPOZICE  |  ORGANIZAČNÍ VÝBOR  |   PŘIHLÁŠKA - PDF  |  PŘIHLÁŠKA - XLS  |
 
|   EXPONET   |  TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO VYSTAVENÍ EXPONÁTU   KNIHA HOSTů  | SPONZORSTVÍ |  ODKAZY  |  DOMů  |