Japhila
Main menu:

 

 

 

 

Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPORT-O-NET'07


1. Název a cíl výstavy
Mezinárodní filatelistická výstava SPORT-O-NET´07 je první komplexně virtuální mezinárodní výstavou filatelistických exponátů. Věnována je exponátům se sportovní tématikou. Výstava umožní představit širší veřejnosti exponáty sběratelů dané tématiky z celého světa. Pozvané budou exponáty ze všech zemí celého světa. Otevřeny budou všechny běžné výstavní třídy, zařazeny budou i exponáty ve dvou moderních výstavních třídách: jednorámové exponáty a exponáty otevřené třídy.
2. Pořadatel výstavy
Pořadatelem výstavy SPORT-O-NET´07 je Svaz českých filatelistů (dále jen SČF), EXPONET a Česká asociace pro sportovní filatelii. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje organizační výbor (dále jen OV), který má definitivní rozhodovací pravomoc.
3. Princip uspořádání
Přihlášené exponáty budou umístěny on line na internetu v samostatné části EXPONETU, zřetelně oddělené od ostatních digitálních exponátů samostatným „přístupem“ a přidáním loga mezinárodní výstavy SPORT-O-NET´07, kde budou k dispozici zájemcům z celého světa. Exponáty digitálně zůstanou na EXPONETU i po ukončení výstavy SPORT-O-NET´07, jako trvalá součást mezinárodní výstavy EXPONET (po celou dobu existence této mezinárodní výstavy a zcela zdarma). Konkrétní umístění a přístup budou na první pohled patrné na internetové adrese:
http://www.exponet.info ...

 

1. Name and Objectives of the Exhibition
The International Philatelic Exhibition SPORT-O-NET´07 is the first fully virtual international philatelic exhibition. It consists of exhibits with sports themes from all over the world. Exhibitors from all countries will be invited. The exhibition will consist of all usual exhibition classes, including the class of one-frame exhibits and open class.
2. Organisers of the exhibition
Organisers of the SPORT-O-NET´07 are the Union of Czech Philatelists (SCF), EXPONET and the Czech Association for Sport Philately. The exhibition is represented by the Organising Committee (OC) which meets the final decisions.
3. Exhibition Principles
The exhibits will be displayed on-line in the Internet in a separate section of the EXPONET. They will be clearly separated from other exhibits by independent access and they will be marked with the logo of SPORT-O-NET´07. They will be available to visitors from all over the world. The exhibits will stay in the EXPONET as its part free of charge after the end of SPORT-O-NET´07. The location and access will be identifies by the web address:
http://www.exponet.info ...


PROPOZICE
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽNÍ
FILATELISTICKÉ INTERNETOVÉ VÝSTAVY
SPORT-O-NET'07

SPECIAL REGULATIONS (IREX)
OF INTERNATIONAL COMPETIVE PHILATELIC ONLINE EXHIBITION SPORT-O-NET´07


PŘIHLÁŠKA / APLICATION - pdf soubor
PŘIHLÁŠKA / APLICATION - xls soubor

ORGANIZAČNÍ VÝBOR / ORGANISATION COMMITEE
 

PŘEDSEDA / CHAIRMAN
Jaroslav PetrÁsek -
sportonet@seznam.cz

MÍSTOPŘEDSEDA, TECHNICKÝ ODBOR
VICECHAIRMAN, TECHNICAL DEPARTMENT
BŘETISLAV JANÍK -
janik@exponet.info

TAJEMNÍK, FILATELISTICKÝ ODBOR
SECRETARY, PHILATELIC DEPARTMENT
MILAN ČERNÍK -
cernik@exponet.info

POKLADNÍK / TREASURER
BEDŘICH POLÁK

PROPAGAČNÍ ODBOR / PUBLIC RELATIONS
FRANTIŠEK BENEŠ - stamps@stamps.cz

GESTOR SČF / UCP RESPONSIBLE PERSON
VÍT VANÍČEK - vit.vanicek@scmbd.cz

 


LINK - EXPONET:


Máte-li zájem být informován, že tato webovská stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

  


Svaz českých filatelistů

OLYMPSPORT
 

PRAGA 2008

 

 

     
 

 

Inet since 17.05.1999
Last edit: 01.04.2009
© 1999-2007
BŘETISLAV JANÍK, Praha

E-MAIL

 

 

 

| VYDAVATEL A REDAKČNÍ RADA |