OLYMPSPORT 2009
VIRTUAL PHILATELIC EXHIBITION OLYMPSPORT 2009
VIRTUÁLNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA OLYMPSPORT 2009
|   MAIN MENU - HLAVNÍ MENU  |   TH   |   1F   |   LI   |  OC  |
                                       
                                       
    TH      CLASS FOR THEMATIC PHILATELY / TŘÍDA NÁMĚTOVÉ FILATELIE - ENTER
                                       
    1F      CLASS FOR ONE FRAME / TŘÍDA JEDNORÁMOVÝCH EXPONÁTů - ENTER
                                       
    LI     CLASS FOR LITERATURE / TŘÍDA LITERATURY - ENTER
                                       
    OC     OPEN CLASS / OTEVŘENÁ TŘÍDA - ENTER
 
 
 
Když byl OLYMPSPORT v roce 1966 skupinou nadšenců pod vedením pánů Buška a Justýna zakládán, existovala na světě snad jediná podobná organizace, americká SPI. V tomtéž roce vznikl i německý IMOS a polský Klub Olympijczyka a teprve později začaly stejné instituce bez vzájemné koordinace vznikat i v jiných zemích.

Úlohy koordinátora se díky J. A. Samaranchovi ujal Mezinárodní olympijský výbor (MOV), který v roce 1985 uspořádal v Lausanne první světovou přehlídku olympijské filatelie, výstavu OLYMPHILEX´85 a umožnil zájemcům členství v Mezinárodní federaci pro olympijskou filatelii FIPO. Další výstavy tohoto typu se konaly postupně v Římě (1987), v Seoulu (1988), Varně (1990), Barceloně (1992) a Atlantě (1996) a Sydney (2000), Athénách (2004) a Pekingu (2008). Mezi tím znovu z iniciativy prezidenta MOV pana J.A.Samaranche přijal MOV po dohodě s Mezinárodní filatelistickou federací FIP rozhodnutí, ustavit jako jednu ze svých komisí i komisi pro olympijskou filatelii. Ta již, namísto jednotlivců - soukromníků, sdružuje jednotlivé národní asociace pro olympijskou filatelii, ustavené při Národních olympijských výborech členských zemí. K ustavení této komise došlo na slavnostním zasedání v Olympijském muzeu v Lausanne 9.října 1994 za přítomnosti zástupců třiceti národních asociací pro olympijskou filatelii. Nechyběli jsme jako zakládající členové samozřejmě ani my.

OLYMPSPORT je jako Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii prostřednictvím svého kolektivního členství v České olympijské akademii součástí Českého olympijského výboru a zastupuje jej ve FIPO. Pochopitelně i nadále platí, že OLYMPSPORT je námětová společnost, která je tak, jako jiné odborné společnosti, součástí Svazu českých filatelistů (SČF). Jeho členská základna je tvořena členy SČF, zahraniční členové mají statut člen - host.

Zatímco první OLYMPHILEX se uskutečnil v roce 1985, první specielní oborová výstava s olympijskou a sportovní tematikou OLYMPSPORT u nás se uskutečnila již v roce 1970. Místem jejího konání byla jihočeská metropole, České Budějovice. O deset let později jsme se sešli znovu v Českých Budějovicích na výstavě OLYMPSPORT´8O, která se konala v roce olympiády v Moskvě. Součástí Celostátní spartakiády v roce 1985 byla další oborová výstava OLYMPSPORT, tentokrát v Praze, v tehdejším Muzeu SNB.

Dvacáté páté výročí založení OLYMPSPORTU jsme připomenuli v roce 1991 při výstavě OLYMPSPORT´91 v Českém Brodě. Tenkrát byla poprvé samostatně evidována mezinárodní třída filatelistické literatury se sportovní a olympijskou tematikou. V roce 1995 přivítala členy OLYMPSPORTU zřízením samostatných soutěžních tříd v kategorii námětových sportovních a olympijských exponátů a mezinárodní třídy filatelistické literatury národní výstava Plzeň´95. Následoval OLYMPSPORT´99. Výstava, uspořádaná tentokrát opět samostatně a podobně jako v roce 1985 znovu v Praze a znovu ve stejném muzeu, tentokrát však pod názvem Muzeum policie. Důvodů pro její uspořádání bylo hned několik. Kontinuita s výstavami předchozími, kvalifikace pro OLYMPHILEX´2000 v Sydney a hlavně 100.výročí založení Českého olympijského výboru.

Pokračovat bychom mohli rokem 2007, kdy jsme jako naprostou novinku uspořádali ve světě první virtuální soutěžní výstavu SPORT-O-NET 2007. Hostitelem této výstavy byl Exponet, server zřízený speciálně pro ukázky filatelistických exponátů. Tato novinka vzbudila zaslouženou pozornost prakticky po celém světě. A tím jsme se dostali k výstavě poslední, tentokrát k výstavě propagační a opět virtuální, která pod názvem OLYMPSPORT´09 seznamuje diváky s vybranými exponáty české provenience. Výstava se nachází opět na Exponetu a vy máte právě možnost se rozhodnout, pro který z nesoutěžních exponátů se rozhodnete. Výběr máte z více než dvaceti exponátů se sportovní a olympijskou tematikou. Tak příjemné pokoukání.

Jaroslav Petrásek, předseda Olympsportu
 
|   MAIN MENU - HLAVNÍ MENU  |   TH   |   1F   |   LI   |  OC  |
 
OLYMPSPORT – Czech Association for Olympic Philately / OLYMPSPORT - Česká asociace pro olympijskou filatelii,
zakládající člen FIPO (Mezinárodní federace pro olympijskou filatelii) při MOV

Address / Adresa:  P.O.Box 13, CZ - 282 23 Český Brod
tel.: +420 321 622 389  /  http://www.olymp-sport.cz  /  e–mail: olympsport@gmail.com
President / Předseda:  Ing. Jaroslav Petrásek, Zborovská 1025, CZ - 282 23 Český Brod, GSM: +420 605 927 097
 
|   SPORT-O-NET'07   |   EXPONET  |   GUESTBOOK  |  DONATIONS  |  LINKS  |  HOME  |