OLYMPSPORT 2009
VIRTUAL PHILATELIC EXHIBITION OLYMPSPORT 2009
VIRTUÁLNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA OLYMPSPORT 2009
                                       
|   MAIN MENU - HLAVNÍ MENU  |   TH   |   1F   |   LI   |  OC  |
                                       
                                       
1F  -  CLASS FOR ONE FRAME  /  1F - TŘÍDA JEDNORÁMOVÝCH EXPONÁTů
                                       
Nr./ číslo Exhibitor / Vystavovatel Exhibit / Exponát Click on name of exhibit
Klikněte na název exponátu
  Frames
/ rámů
                   
014 JANOUŠEK Ladislav BIATHLON AND WINTER OLYMPIC GAMES 1
BIATLON A ZIMNÍ OLYMPIÁDY
                   
015 JANOUŠEK Ladislav CZECHOSLOVAK SHOOTING MEDALS FROM OLYMPIC GAMES 1956 - 2004 1
ČESKOSLOVENSKÉ STŘELECKÉ MEDAILE Z OH 1956 - 2004
                   
016 JUSTÝNOVÁ Marie OLYMPIC GAMES 1924 PARIS AND CZECHOSLOVAKIA 1
OLYMPIJSKÉ HRY 1924 PAŘÍŽ A ČESKOSLOVENSKO
                   
017 PETRÁSEK Jaroslav Designs, drawings and trial markings of commemorative handstamps and promotional die-hubs for franking and cancelling meter machines 1
NÁVRHY, ROZKRESBY A ZKUSMÉ OTISKY RUČNÍCH PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK A PROPAGAČNÍCH VLOŽE DO VÝPLATNÍCH A ZNEHODNOCOVACÍCH STROJKů
                   
                   
|   MAIN MENU - HLAVNÍ MENU  |   TH   |   1F   |   LI   |  OC  |
                   
OLYMPSPORT – Czech Association for Olympic Philately / OLYMPSPORT - Česká asociace pro olympijskou filatelii,
zakládající člen FIPO (Mezinárodní federace pro olympijskou filatelii) při MOV

Address / Adresa:  P.O.Box 13, CZ - 282 23 Český Brod
tel.: +420 321 622 389  /  http://www.olymp-sport.cz  /  e–mail: olympsport@gmail.com
President / Předseda:  Ing. Jaroslav Petrásek, Zborovská 1025, CZ - 282 23 Český Brod, GSM: +420 605 927 097
 
|   SPORT-O-NET'07   |   EXPONET  |   GUESTBOOK  |  DONATIONS  |  LINKS  |  HOME  |