OLYMPSPORT 2009
VIRTUAL PHILATELIC EXHIBITION OLYMPSPORT 2009
VIRTUÁLNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA OLYMPSPORT 2009
                                       
|   MAIN MENU - HLAVNÍ MENU  |   TH   |   1F   |   LI   |  OC  |
                                       
   TH - CLASS FOR THEMATIC PHILATELY  /   TH - TŘÍDA NÁMĚTOVÉ FILATELIE
                                       
Nr./ číslo Exhibitor / Vystavovatel Exhibit / Exponát Click on name of exhibit
Klikněte na název exponátu
  Frames
/ rámů
                   
001 JUSTÝNOVÁ Marie FOR THE ICE HOCKEY PRIMARY 5
O HOKEJOVÝ PRIMÁT
                   
002 KAMENICKÝ Stanislav WORLD OF FOOTBALL 5
SVĚT FOTBALU
                   
003 PETRÁSEK Jaroslav HISTORY OF CZECH PHYSICAL CULTURE AND SPORT UP TO 1939 5
HISTORIE ČESKÉ TĚLOVÝCHOVY A SPORTU DO ROKU 1939
                   
004 POLÁK Bedřich ZATOPEK'S 3
ZÁTOPKOVI
                   
005 POLÁK Bedřich OLYMPSPORT AND JUAN ANTONIO SAMARANCH 3
OLYMPSPORT A JUAN ANTONIO SAMARANCH
                   
006 POLÁK Bedřich PRAGUE AND SPORT 5
PRAHA A SPORT
                   
007 REMEŠ Ivan THE WORLD OF HOCKEY 5
SVĚT HOKEJE
                   
008 SLAVÍK Václav PANORAMA OF THE OLYMPIC HISTORY 5
PANORAMA OLYMPIJSKÉ FILATELIE
                   
009 SLOVÁČEK Zdeněk UNDER THE OLYMPIC FLAG 5
POD OLYMPIJSKOU VLAJKOU
                   
010 SLOVÁČEK Zdeněk THE OLYMPIC MOVEMENT 5
OLYMPIJSKÉ HNUTÍ
                   
011 TRANČÍK Ivan WINTER SPORTS AND OLYMPIC GAMES 6
ZIMNÍ SPORTY A OLYMPIJSKÉ HRY
               
012 WIRKNER František THE CHESS OLYMPIADS I. 5
ŠACHOVÉ OLYMPIÁDY I.
               
013 WIRKNER František THE CHESS OLYMPIADS II. 6
ŠACHOVÉ OLYMPIÁDY II.
                   
                   
|   MAIN MENU - HLAVNÍ MENU  |   TH   |   1F   |   LI   |  OC  |
                   
OLYMPSPORT – Czech Association for Olympic Philately / OLYMPSPORT - Česká asociace pro olympijskou filatelii,
zakládající člen FIPO (Mezinárodní federace pro olympijskou filatelii) při MOV

Address / Adresa:  P.O.Box 13, CZ - 282 23 Český Brod
tel.: +420 321 622 389  /  http://www.olymp-sport.cz  /  e–mail: olympsport@gmail.com
President / Předseda:  Ing. Jaroslav Petrásek, Zborovská 1025, CZ - 282 23 Český Brod, GSM: +420 605 927 097
 
|   SPORT-O-NET'07   |   EXPONET  |   GUESTBOOK  |  DONATIONS  |  LINKS  |  HOME  |