Inet since 17.05.1999
Last edit:  06.09.2007

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2007


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

Doplatné zúčtované v hotovosti

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti
československých celistvostí z let 1918 – 1939 (9)

         
       

Období konce I. světové války a vzniku Československé republiky se mimo jiné vyznačovalo nedostatkem snad úplně všeho, tedy i poštovních známek. Přestože poštovní předpisy té doby nařizovaly vyplácení listovních, novinových, balíkových a peněžních zásilek a dalších poplatků poštovními známkami, realita si vynutila povolení vyplácet poštovní služby v hotovosti v případě již zmíněného nedostatku známek.
Případy hotovostního vyplácení listovních, balíkových a peněžních zásilek jsou z doby platnosti I. tarifního období dobře známy, stejně jako příklady hotovostního vyplácení novinových zásilek. Avšak méně známé a sběrateli zdokumentované jsou případy, kdy měl být poštovní poplatek zapraven doplatními známkami, (např. návěstné nebo doručné na průvodkách a poukázkách či porto, které hradil adresát při doručení úřední obsílky), a z důvodu jejich nedostatku byl zúčtován v hotovosti.

Máme zdokumentovány dva případy z I. TO, filatelisticky neovlivněné, kdy je doplatné na poštovní zásilce zúčtované v hotovosti:

 

       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Uherská vnitrostátní poštovní peněžní poukázka odeslaná z pošty Turna nad Bodvou (Torna) 27. 1. 1919 do Spišské Nové Vsi. Frankovaná uherskými výplatními známkami 10f a 20f Karel použitými jako československé souběžné známky. Na zadní straně příchozí razítko Spišská Nová Ves (Igló) 11. 2. 1919 a doručné 20h „z nedostatku známek hotově započítáno“.
         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Doporučený úřední dopis (porto hradí adresát) okresního soudu ve Vimperku odeslaný z pošty Vimperk 7. 1. 1919 do Zdikova. Jednoduché porto 20h zúčtováno v hotovosti, viz razítko, nevybráno. Zásilka vrácena zpět a přeposlána do Vídně, viz poznámky na obálce. Na zadní straně příchozí razítko Zdikov (Gross Zdikau) 8. 1. 1919.
         
        Věrohodné doklady zúčtování doplatného v hotovosti z pozdějšího období nemáme k dispozici.
         
        Použitá literatura:
1. Jan Klim, Vladimír Schödelbauer – Československo 1918-1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí, Merkur-revue, Brno 2002
2. E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu na stránkách http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm  jako jeden z exponátů virtuální výstavy EXPONET
         
         
        Podobné materiály:
        ::   Poštovní korespondence osvobozená od poštovného
        ::   Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
        ::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
        ::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
        ::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
        ::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
        ::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
        ::    Exponet forum

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999