Inet since 17.05.1999
Last edit:  03.02.2008

ISSN 1212-8945
©
Bret Janík
1999-2008

Japhila ww philatelic e-zine • Japhila filatelistický on line magazín
E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

Česká verze  English version

    
        
 JAPHILA ON LINE MAGAZÍN VE PROSPĚCH ROZVOJE FILATELISTICKÉHO INTERNETU,
TZV. JAPHILA HOSTING:
FILATELIE NA INTERNETU - JAROSLAV ŠPAČEK
Svaz českých filatelistů  


REJSTŘÍK NPC POŠTOVNÍHO MUZEA
(Postfila PM)

Doc. Ing. Jaroslav Špaček, CSc.

Stručný přehled NPC kategorie "A" (Postfila)

Stručný přehled NPC kategorie "B" (Postfila PP)
| PŘEDBĚŽNÉ a 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 |
2007 |

Rejstřík NPC Poštovního muzea

Diskuse - neoficiální příležitostné celiny


REJSTŘÍK NPC POŠTOVNÍHO MUZEA (Postfila PM):

NPC vyhotovené v OZ DOS Postfila pro Poštovní muzeum patří do řady NPC kategorie "B" (dle charakteristiky Postfily jsou NPC kategorie "B" vyhotoveny: „…na zakázku a dle předlohy soukromých subjektů či organizačních jednotek České pošty“, tedy i Poštovního muzea). Charakteru NPC kategorie „B“ odpovídá i skutečnost, že celý náklad těchto NPC přebírá Poštovní muzeum a samo si zajišťuje jejich distribuci a prodej. Prodej NPC PM je zpravidla vázán na zakoupení vstupenky do Poštovního muzea. Jsou známy i případy, kdy si prostřednictvím PM objednaly NPC soukromé subjekty (např. PM03, PM17, PM21) a do prodeje v PM se pak dostal jen velmi omezený počet exemplářů. Tyto NPC byly v letech 1999÷2000 (PM 12÷PM 20) označovány v levém dolním rohu logem Postfily s písmeny PP, tedy shodně kterákoli jiná NPC vyhotovená na privátní zakázku. Od roku 2001 jsou tyto NPC označeny v levém dolním rohu drobným textem „Poštovní muzeum“. NPC PM jsou mezi sběrateli velmi oblíbené, uvádí je též katalog POFIS a níže uvedený rejstřík odkazů slouží pro vyhledávání NPC PM v řadě NPC kategorie B.

POFIS

M-R

STRUČNÝ NÁZEV PŘÍTISKU

PM01 NPC B3 Tomáš Vosolsobě I (1993)
PM02 NPC B7  75 let poštovního muzea (1993)  
PM03 NPC B26 Walter Loosli (1995)
PM04 NPC B53 Jiří Jetel (1996)  
PM05 NPC B62 20 let pobočky PM ve Vyšším Brodě (1996)  
PM06 NPC B76 1. výročí uzavření poštovní smlouvy
s Řádem Maltézských rytířů (1997)  
PM07 NPC B79 Pošta v rudolfinské době (1997)
PM08 NPC B92 Rudolf Cigánik I (1997)
PM09 NPC B106 Rudi Lorenz (1998)  
PM10 NPC B113 Letecká pošta (1998)
PM11 NPC B122 Tomáš Vosolsobě II (1998)  
PM12 NPC B140 Heraldická společnost (1999)  
PM13 NPC B166  Zlatý věk kartografie (1999)  
PM14 NPC B190 Válka, pošta, lazarety (1999)  
PM15 NPC B200 Vyšebrodské cisterciácké opatství (1999)  
PM16 NPC B212  Polní pošty mírových sil OSN (2000)  
PM17 NPC B233 POFIS - 50 let služby filatelistům (2000)
PM18 NPC B232 Praha - město kultury 2000 ve známkové
tvorbě (2000)
PM19 NPC B270  Marie Svobodová - tvorba pro filatelii (2000)  
PM20 NPC B277  Automobilová pošta (2000)  
PM21 NPC B306 50 let časopisu FILATELIE (2001)  
PM22 NPC B311 Vladimír Suchánek - grafika a známková
tvorba (2001)  
PM23 NPC B318/(1) Martin Činovský - poštová grafika (2001)  
PM24 NPC B318/(2) Fero Horniak - poštová grafika (2001)  
PM25 NPC B318/(3 Rudolf Cigánik II - poštová grafika (2001)  
PM26 NPC B328  Taxisové a Paarové v dějinách poštovnictví
(2001)  
PM27 NPC B351 Adolf Born - poštovní známka a grafika (2001)  
PM28 NPC B372 Olga Čechová - grafika a ilustrace (2002)  
PM29 NPC B384 Libuše a Jaromír Knotkovi - známková tvorba, kresby a ilustrace (2002)  
PM30 NPC B406 90 let českého skautingu ve skautských
sbírkách (2002)  
PM31 NPC B423/(1) Poštovní muzeum - otevření nové expozice, česká mutace (2003)
PM32 NPC B423/(2) - dtto, anglická mutace (2003)
PM33 NPC B431 Josef Liesler - Grafika a poštovní známka, výstava (2003)
PM34  NPC B446 85 let pošty českých skautů (2003)
PM35 NPC B449 Doteky pošty a exilu (2003)
PM36 NPC B454 85. výročí založení PM - V. Dragoun, první ředitel PM (2003)
PM37 NPC B459 Odkaz T. G. Masaryka ve sbírkách Poštovního muzea (2004)
PM38 NPC B464 Zrcadlo česko francouzských vztahů ve sbírkách Poštovního muzea (2004)
PM39 NPC B471 40 let vydavatelské činnosti SČF (2004)
PM40 NPC B480 Pošta a historická vozidla (2004)
PM41 NPC B497 Zdeněk Ziegler: Plakáty, kniha, známka (2004)
PM42 NPC B500 Karel Franta: Známková tvorba, obrazy, ilustrace (2004)
PM43 NPC B505 Ladislav Jirka, grafik a rytec poštovních známek (2005)
PM44 NPC B508 Josef Saska: Známková tvorba a grafika (2005)
PM45 NPC B518 Cestování s poštou (2005)
PM46 NPC B532 Antonín Odehnal: Známková tvorba a grafika (2005)
PM47 NPC B535 Fotoarchiv Ministerstva pošt a telegrafů (2005)
PM48 NPC B538 Křest knihy M. Langhammera Filatelie je víc než známky (2005)
PM49 NPC B541 Martin Srb, rytina v ceninové a známkové tvorbě (2006)
PM50 NPC B545 Zdeněk Netopil: Známky a kresby (2006)
PM51 NPC B548 Pošta na Slovensku vo 20. storočí (2006)
PM52 NPC B552

Pošta v proměnách času, Vyšší Brod 1526-2006 (2006)

PM53 NPC B553 30 let expozice Pošt. muzea ve Vyšším Brodě (2006)
PM54 NPC B563

Výstava poštovních známek Phila-France (2006)

PM55 NPC B568 Bedřich Housa - známková tvorba a grafika (2006)
PM56 NPC B574 Karel Zeman - Známky, medaile a grafika (2007)
PM57 NPC B576 Svobodová / Zelený koníček - Grafika, kresby, filatelie (2007)
PM58 NPC B580 Nejkrásnější české známky (2007)
PM59 NPC B592 Fero Hornika - Vyber z tvorby (2007)
PM60 NPC B593 Vincenc Jedlička - 120 let KČF (2007)
PM61 NPC B597 Karel Dvořák - garfický design (2007)