Inet since 17.05.1999
Last edit:  13.09.2007

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2007


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

Celinové dopisnice Hradčany 15h
s přetiskem SO 1920

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti
československých celistvostí z let 1918 – 1939 (10)

         
       

Od vydání Monografie československých známek 5. díl SO 1920 uplyne v příštím roce již 10 let. Hlavní autor, nezapomenutelný pan Oldřich Tovačovský zemřel letos (2007) v lednu ve věku nedožitých 87 let a je na nás mladších, abychom v jeho díle pokračovali a publikovali nově získané informace.

Mezi tyto informace patří shrnutí a doplnění současných poznatků týkajících se celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920. V Monografii /lit.1/ je uvedeno datum jejího vydání s otazníkem. Autoři předpokládali únor (?) 1920 a nejranější tehdy známé datum použití bylo 28. 3. 1920. Vydání monografie podpořilo zájem o problematiku plebiscitního období a díky následné rozsáhlé publikační aktivitě p. Oldřicha Tovačovského a jeho spolupracovníků nenechaly na sebe dlouho čekat i nové nálezy. Tak se asi před 2 lety objevila na aukci Ing. Černíka celinová dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920 správně použitá ještě ve II. tarifním období pro které byla vydána:

 

       

       

Klikněte na náhled

        Celinová dopisnice SO 1920 odeslaná z Trstené dne 11. 3. 1920 do Prahy, zde příchozí prezenční razítko 13. 3. 1920 – nejranější známé použití. Nefilatelistická korespondence.
         
        Dne 15. 3. 1920 došlo ke změně poštovních sazeb a pro dopisnice začal platit tarif 20 hal. Vesměs se všechny dopisnice na plebiscitním území dofrankovávaly známkou 5h Hradčany bez přetisku SO 1920 nebo s přetiskem SO 1920. Velmi výjimečně lze spatřit i spěšnou známku 5h nebo dokonce výplatní známku 5h Holubice. V krátkém období, než vešla změna tarifů ve všeobecnou známost přišly na řadu i doplatní známky a vznikly tak zajímavosti a vzácnosti. Přechod z II. tarifního období na III. tarifní období dokládá tato celina:
       

       

       

Klikněte na náhledy

        Celinová dopisnice SO 1920 napsaná 12. 3. 1920 v Kežmaroku (viz zadní strana) ale odeslaná až 16. 3. 1920 (2. den platnosti nových tarifů) do Prahy. Zde byla zatížena trestním portem 10h (dvojnásobek chybějícího výplatného). Doplatní známka 10h Secesní ornamenty nese razítko PRAHA 1 Č.S.P. 19. 3. 1920 (datum je slabě čitelné ale rozpoznatelné). Mimořádný doklad přechodu tarifních období.
         
        Rok 1920 byl rokem ještě jedné změny poštovních sazeb. Od 1. 8. začal pro dopisnice platit tarif 40h, a tak se vše opět dofrankovávalo. Navíc platnost plebiscitních známek skončila 10. 8. 1920. V praxi se však jimi frankovalo dále a tak sběratelům přibyly nové možnosti dokumentace kombinací dofrankování. I tentokrát, v prvních dnech nového, v pořadí již IV. tarifního období, nebyli všichni odesílatelé důslední, a tak ke slovu přišly opět doplatní známky ve funkci trestného porta. Další takový důkaz přechodu tarifních období (ze III. na IV.) lze spatřit na této celině:
         
       

       

Klikněte na náhled

        Celinová dopisnice SO 1920 dofrankovaná známkou Hradčany 15h 13 ¾ : 13 ½ odeslaná ze Staré Lubovně 10. 8. 1920 do Bratislavy. Nedostatečně vyfrankovaná, (porto již 40h), proto v Bratislavě zatížená tentokrát pouze jednoduchým portem 10h. Doplatní známka 10h Secesní ornamenty nese razítko BRATISLAVA 1 Č.S.P. 12. 8. 1920. Opět mimořádný doklad přechodu tarifních období.
         
        Použitá literatura:
1.  Oldřich Tovačovský a kol. – Monografie československých známek 5. díl SO 1920, POFIS Praha 1998
2.  E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu na stránkách http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm  jako jeden z exponátů virtuální výstavy EXPONET
         
         
        Podobné materiály:
        ::   Doplatné zúčtované v hotovosti
        ::   Poštovní korespondence osvobozená od poštovného
        ::   Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
        ::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
        ::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
        ::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
        ::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
        ::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
        ::    Exponet forum

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999