VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
NEWSLETTER/NOVINKY  č.  05/2006  •  8. října 2006

EXPONET JE MÍSTO, KTERÉ MůŽETE VYUŽÍT K VIRTUÁLNÍ PREZENTACI VAŠICH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH A FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů. EXPONET Je určen pro veřejnou prezentaci kvalitních filatelistických exponátů ze všech FILATELISTICKÝCH oblastí a období, k prezentaci v Češtině, angličtině, fracouzštině, španělŠtině a v jiných jazycích... Záměrem provozovatelů Exponetu je zřídit trvalou prezentaci DOBrých, velmi dobrých a vysoce kvalitních filatelistických exponátů a umožnit jejich on-line studium návštěvníkům z celého světa. Nechceme tím konkurovat výstavám klasickým, ale umožnit on line prohlídku kvalitních exponátů každému, bez ohledu na vzdálenost, a tím přispět k propagaci celé filatelie...

AKTUÁLNĚ:

SPORT-O-NET'07
PRVNÍ SOUTĚŽNÍ INTERNETOVÁ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
NA SVĚTĚ BUDE SOUČÁSTÍ EXPONETU

1. NÁZEV A CÍL VÝSTAVY:
Mezinárodní filatelistická výstava SPORT-O-NET´07 je první komplexně virtuální mezinárodní výstavou filatelistických exponátů. Věnována je exponátům se sportovní tématikou. Výstava umožní představit širší veřejnosti exponáty sběratelů dané tématiky z celého světa. Pozvané budou exponáty ze všech zemí celého světa. Otevřeny budou všechny běžné výstavní třídy, zařazeny budou i exponáty ve dvou moderních výstavních třídách: jednorámové exponáty a exponáty otevřené třídy.

2. POŘADATEL VÝSTAVY:
Pořadatelem výstavy SPORT-O-NET´07 je Svaz českých filatelistů (dále jen SČF), EXPONET a Česká asociace pro sportovní filatelii. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje organizační výbor (dále jen OV), který má definitivní rozhodovací pravomoc.

3. PRINCIP USPOŘÁDÁNÍ:
Přihlášené exponáty budou umístěny on line na internetu v samostatné části EXPONETU, zřetelně oddělené od ostatních digitálních exponátů samostatným „přístupem“ a přidáním loga mezinárodní výstavy SPORT-O-NET´07, kde budou k dispozici zájemcům z celého světa. Exponáty digitálně zůstanou na EXPONETU i po ukončení výstavy SPORT-O-NET´07, jako trvalá součást mezinárodní výstavy EXPONET (po celou dobu existence této mezinárodní výstavy a zcela zdarma). Konkrétní umístění a přístup budou na první pohled patrné na internetové adrese: http://www.exponet.info  ... Další informace v přiložených souborech.

(PROPOZICE SPORT-O-NET07)   /   (PŘIHLÁŠKA SPORT-O-NET07)   /   (PROPOZICE SPORT-O-NET'07 anglicky)

ČLENOVÉ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU výstavy SPORT-O-NET´07:
                        Předseda:                                             Jaroslav PETRÁSEK
                        Místopředseda, technický odbor:              Břetislav JANÍK                   
                        Tajemník, filatelistický odbor:                  Milan ČERNÍK
                        Pokladník:                                            Bedřich POLÁK
                        Propagační odbor:                                  František BENEŠ
                        Gestor výstavy za SČF:                           Vít VANÍČEK

                        E-mail na předsedu OV:                          sportonet@seznam.cz

EXPONET MÁ NOVOU A JEDNODUCHOU NADNÁRODNÍ DOMÉNU NEJVYŠŠÍHO ŘÁDU

http://www.exponet.info

Podařilo se nám zaregistrovat přímou a velmi jednoduchou NADNÁRODNÍ doménu pro EXPONET: www.exponet.INFO. Tato doména již funguje, v současné chvíli však provede "pouze" přesměrování na dosavadní stránky Exponetu na on line magazínu Japhila. V krátké budoucnosti se bude Exponet nově softwerově programovat a nabídne veškerý komfort dynamických stránek včetně vyhledávání podle klíčových slov apod.

Proč byla zvolena doména ".info"? Odpověď je jednoduchá: mezinárodní společnost pro pořádání výstav a veletrhů zaregistrovaná pod stejným názvem blokuje všechny domény ve většině národních zemí včetně nové koncovky Evropské unie - .eu, ale i .com apod. Jediná volná nadnárodní doména (která neurčuje konkrétní příslušnost k dané zemi a současně není blokována mezinárodními pravidly - jako např. koncovky .org, .edu, .int apod.) byla do minulého týdne koncovka .info.

Podívejme se co o této doméně píše světová online encyklopedie WIKIPEDIA: ZDE
Citujme: "
.info je internetová generická doména nejvyššího řádu pro servery s informacemi (prakticky neomezené využití).".

Závěrem - pro současné i budoucí návštěvníky se nic zásadního nemění, všechny změny a přesměrování budou činěna automaticky tak, aby uživatel nebyl zbytečně ničím obtěžován.
V souvislosti s touto změnou byly zprovozněny i 2 nové e-maily zakladatelů:
Milan Černík: cernik@exponet.info a Břetislav Janík: janik@exponet.info

CO PŘIBYLO OD MINULÉHO NEWSLETTERU:

JE TO NEUVĚŘITELNÉ, JAK SE ZA NECELÝ 1 MĚSÍC (od 11.9.2006) EXPONET ROZROSTL...
     STATISTIKA:
     - Počet exponátů:   136 exponátů (129 + 7 exponátů filatelistické literatury)
     - Vystavovatelé z    24 zemí - nově přibyl aerofilatelistický exponát z Řecka
      -
Počet rámů:    824
      -
Počet listů (bez filatelistické literatury):    10904
      -
Průměrný počet listů na 1 exponát:    85
      -
Průměrná denní návštěva individuálních počítačů z celého světa (různá IP připojení):    236
EXPONET - POŠTOVNÍ HISTORIE RAKOUSKA 1945 - 1955 - VÝVOJ POŠTOVNICTVÍ OD KONCE OSTMARKU AŽ PO STÁTNÍ SMLOUVU Z ROKU 1955
Velmi zajímavý i pro české a slovenské sběratele je exponát rakouského sběratele a jurymana Helmuta Seebalda Rakousko 1945-1955. Tento exponát získal na letošní světové výstavě ve Washingtonu velkou pozlacenou medaili, což byl v konkurenci poštovně-historických exponátů klasického období mimořádný úspěch. Zveme k opakovaným návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - KŘÍDLA VÁLKY (ŘECKÁ LETECKÁ POŠTA 1939 - 40)
Tento Prvním reprezentantem Řecka na EXPONETU se stal Costas Chazapis s 1-rámovým exponátem Válečná křídla (Wings of war - Řecká letecká pošta 1939 - 40). Můžeme zde důkladně studovat řecké celistvosti přepravené různými leteckými společnostmi v letech 1939-1940.  Zveme k opakovaným návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - PRVNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKA
Existují sběratelé, kteří se věnují jedné jediné známce. Jedním nich je i kladenský
Josef Neumann, který své sběratelské úsilí zasvětil první známce světa, legendární
černé 1-pennyové Victorii. Na 80 listech najdete na EXPONETU exponát, který studuje jednotlivé desky a známková pole a řadu těchto známek dokumentuje i na zajímavých celistvostech. Podobných exponátů existuje (i v Česku) více, a proto bude každopádně zajímavé srovnání, až podobně zaměřený exponát vystaví i někdo další.
Zveme k opakovaným návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - FINSKO A POŠTOVNÍ VÁLKA
Tento jednorámový exponát Nora Mortena Naarstada z Blakeru ukazuje pozadí a finské reakce na ruský útlak z let okolo roku 1900. Zajímavý je popisek na listě 4, kde je v azbuce razítko Doplatit, ale anglický popisek upřednostňuje latinskou transkripci znějící i Čechům dobře "Doplatit" namísto pouze anglického Postage Due. Exponát přináší velmi pěknou finsko-ruskou klasiku a tyto lístky jsou u nás v podstatě nevídané. Exponát tak jak jej vidíte na Exponetu bude poprvé teprve vystaven a to od 13. do 15. října v norském Trondheimu na výstavě NORFILEX 06. Zveme k opakovaným návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - POLNÍ POŠTY NA ČESKOSLOVENSKÉM ÚZEMÍ OD ŘÍJNA 1918 DO ÚNORA 1919
Tento jednorámový exponát zobrazuje filatelistický materiál polních pošt na území Rakouska-Uherska, Československa a Itálie v období od října 1918 do února 1919. Přináší např. nejčasnější (dosud známý) lístek československé polní pošty ze 7. listopadu 1918 "Strážní prapor, Moravská Ostrava" anebo razítko československé polní pošty z 5. ledna 1919 - Československé legie v Itálii či lístek od stejného vojenského útvaru z Užhorodu 30. ledna 1919! Škoda, že exponát Pražáka Lubora Kunce je jen jednorámový, takového materiálu bychom rádi viděli více. Zveme k opakovaným návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - KOLUMBUS NA ZNÁMKÁCH OD ROKU 1853 DO ROKU 1992
Známky a historické souvislosti s mořeplavcem Kolumbem jsou předmětem zájmu a velmi "volně" pojatého materiálu v otevřené třídě. Jde o prolínání historických skutečností, filatelistických materiálů a osobních zážitků plzeňského sběratele Emanuela Lukeše. Zveme k návštěvě.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - ZA NOVÝMI SVĚTY: OD KOLUMBA K AMERICKÉ NEZÁVISLOSTI
Známky a historické souvislosti s mořeplavcem Kolumbem jsou předmětem zájmu a velmi "volně" pojatého materiálu v otevřené třídě. Známky v kolumbovských kopírují pohled španělský, jihoamerický a pohled severoamerický. Jde o prolínání historických skutečností, filatelistických materiálů a osobních zážitků plzeňského sběratele Emanuela Lukeše. Zveme k návštěvě.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - EGYPT 1866 - 1922
Dalším z českých exponátů, které nás budou v polovině října reprezentovat na světové výstavě Malaga 2006 (Španělsko), je Egypt 1866-1922 plzeňského sběratele Josefa Kotka. Na 80 listech najdeme známky celistvosti použité ve 3 různých časových obdobích - v autonomní království v rámci Osmanské říše, v sultanátu a v období britského protektorátu. Závěr exponátu představují ukázky provozu zahraničních pošt na egyptském území.
Zveme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - KOLKY KNÍŽECÍHO STÁTU KARAULI
Kolky tohoto indického státu byly vydány jednak prol soudní potřebu (větší formát) a dále pro strvzenky (menší formát). V tomto pořadí jsou také v pořadí druhém exponátu Jiřího Černého uspořádány. Největší pozornost je věnována různým defektům vzniklých během tisku a dále barevným odstínům. Nemusíte být jenom příznivcem fiskální filatelie, poučení zde najde každý, zveme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - INDICKÝ SUBKONTINENT
Teritoriální exponát Karla Bičovského má silný akcent na dokumentaci poštovního provozu a je rozdělen do několika bloků: Indie jako známková země; Staroindické státy; Samostatné státy vyčleněné či politicko-teritoriálně souvisejícící; Cizí pošty na území indického subkontinentu; Polní pošty a expediční sbory a Indické pošty v zahraničí. Exponát dokumentuje poštovní provoz od roku 1850 po současnost. Zveme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - E-KATALOG CELISTVOSTÍ ČESKOSLOVENSKA 1918 - 1939 (ČÁST I.-X.) online verze
Co nám k aktualizaci po dovolených napsali autoři Miroslav Štefek a Jan Kypast? Čtěte s námi: "Nezaháleli jsme a přidáváme 208 stran. Kompletně jsme přepracovali kapitolu čs. formuláře a přidali 125 obrázků tiskopisů roztříděných podle dobového seznamu poštovních tiskopisů, kerý jsme získali. Dále jsme dokončili všechny emise výplatních známek z období 1926-39, přidali celistvosti se známkami emise Pošta československá 1919, emise Spěšných známek a Doručních, tj. 395 obrázků. E-katalog má v současné chvíli 796 stran a 2708 obrázků.".
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - POŠTOVNÍ HISTORIE BRNA 1638 - 1875
O polovinu je rozšířen, nově předělán a kompletně na Exponetu aktualizován exponát Hanse van Dooremalena z nizozemského Rijenu "Poštovní historie Brna 1638 - 1875". Na plných 8 rámů rozšířil svůj velmi pěkně graficky pojatý, z hlediska poštovní historie metodicky skvělý a obsahově nejen fundovaný, ale krásnými celistvostmi naditý exponát. Zveme Vás k opakovaným návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - BOSNA A HERCEGOVINA DO ROKU 1918
S poštovní historií Bosny a Herzegoviny nás seznamuje exponát Miroslava Šťotky (ČR). Na 80 listech můžeme sledovat vývoj poštovnictví na tomto území, od založení první turecké pošty v Sarajevu v roce 1849, přes používání prvních známek Osmanské říše (r. 1863) a první vlastní známky (r. 1879). Exponát ukazuje všechna vydání bosenských známek až do roku 1918. Zveme Vás k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - HISTORIE POŠTOVNICTVÍ NA DĚČÍNSKU
Detailní znalost regionu vymezeného obcemi - Podmokly, Děčín, Varvažov, Nový Bor, Žitava, Rumburk, Jablonná, Česká Kamenice - z hlediska poštovní historie prokazuje svým exponátem Miloš Červinka z Prahy. Pět rámů poštovně historického materiálu bylo nedávno vystaveno i v Karlových Varech na výstavě Euregia Egrensis 2006. Zveme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)
EXPONET - NAIGAMWALLOVY FDC BURMY 1937 - 1940
Historii FDC Barmy, které v letech 1937-1940 vydával N.K.D.Naigamwalla, nám představuje další exponát Steve Zwillingera (USA). Tyto FDC jsou charakteristické svým výtvarným pojetím a používáním tradičních barmských symbolů. Na 16 listech můžeme shlédnout všechna vydání z této doby.
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)

               http://www.exponet.info            

EXPONET DNES:  136  EXPONÁTů z  24 zemí

MÁME (STÁLE) VELKÝ ZÁJEM:

Máme velký zájem o aktivní spolupráci s Vámi na nejrůznějších úrovních. Hledáme aktivní spolupráci především vystavovatelů, jurymanů, novinářů, filatelistických funkcionářů všech úrovní a národních svazů apod. Trvale vyhledáváme exponáty, kterým garantujeme bezplatné a trvalé vystavení na Exponetu za účelem zachování kulturních hodnot především pro studijní a archivní účely.

Cíleně hledáme tuzemské i zahraniční jurymany, kteří chtějí navázat aktivní spolupráci s Exponetem a v nejbližší době např. hodnotit a komentovat jednotlivé exponáty, které jsou na Exponetu vystaveny. Aktivní jurymani budou součástí Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET a jejich názory, hodnocení a medailonky trvale součástí výstavy EXPONET.

Obdobně hledáme národní a oborové reprezentanty, kteří budou spolupracovat na stejné bázi s výstavou EXPONET a pomáhat zajistit kvalitní exponáty z celého světa.

Navštivte také prosíme stránku s technickými podmínkami pro scanování exponátů: http://www.japhila.cz/hof/exponet08.htm

STARŠÍ NEWSLETTERY/NOVINKY:

NEWSLETTER - č. 04/2006 (11.9.2006)  /  NEWSLETTER - č. 03/2006 (13.6.2006)  /
NEWSLETTER -
č. 02/2006 (28.5.2006)  /  NEWSLETTER - č. 01/2006 (13.5.2006)

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Organizační výbor Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET:
ING. VÍT VANÍČEK
- předseda, e-mail: vit.vanicek@volny.cz / ING. MILAN ČERNÍK - místopředseda, e-mail: icernik@volny.cz ; cernik@exponet.info  / ING. BŘETISLAV JANÍK - místopředseda, e-mail: janik@japhila.com ; janik@exponet.info / JUDr., ING. FRANTIŠEK BENEŠ, CSc. - člen, e-mail: stamps@stamps.cz / ING. JAROSLAV PETRÁSEK - člen, e-mail: olympsport@iol.cz ; sportonet@seznam.cz / HENRY HAHN, USA - zástupce pro USA, e-mail: hhahn25@ntmail.net
 / LARS ENGELBRECHT, Dánsko - zástupce pro oblast celin, e-mail: lars.engelbrecht@postalstationery.dk

Partneři:
                  

Exponet © Ing. Milan Černík, 2004-2006 a Ing. Břetislav Janík, 2004-2006  / Newsletter/Novinky vycházejí dle potřeby a jsou zasílány na všechny kmenové kontakty našich přátel a návštěvníků internetových stránek Japhila + PAC Auction  / Vaši adresu jsme získali sloučením některých kontaktů, které mají členové organizačního výboru ve styku se svými známými filatelisty  / OMLOUVÁME SE VÁM, pokud tento Newsletter považujete za nevyžádaný e-mail. Pokud Vás jeho doručení obtěžuje, nebo si jej nepřejete nadále odebírat, informujte nás prosíme neprodleně - vyřadíme Vás ihned z adresáře / Organizační výbor EXPONET + vydavatel Japhily

 

Since 17.5.1999