VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
NEWSLETTER/NOVINKY  č.  04/2006  •  11. září 2006

EXPONET JE MÍSTO, KTERÉ MůŽETE VYUŽÍT K VIRTUÁLNÍ PREZENTACI VAŠICH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH A FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů. EXPONET Je určen pro veřejnou prezentaci kvalitních filatelistických exponátů ze všech FILATELISTICKÝCH oblastí a období, k prezentaci v Češtině, angličtině, fracouzštině, španělŠtině a v jiných jazycích... Záměrem provozovatelů Exponetu je zřídit trvalou prezentaci DOBrých, velmi dobrých a vysoce kvalitních filatelistických exponátů a umožnit jejich on-line studium návštěvníkům z celého světa. Nechceme tím konkurovat výstavám klasickým, ale umožnit on line prohlídku kvalitních exponátů každému, bez ohledu na vzdálenost, a tím přispět k propagaci celé filatelie...

AKTUÁLNĚ:

VYNIKAJÍCI ZPRÁVA Z 3. SCHůZE PŘEDSEDNICTVA SČF: ANO PRO MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽNÍ VIRTUÁLNÍ VÝSTAVU OLYMPSPORT 2007
Pořadatelem mezinárodní výstavy OLYMPSPORT´07 je Svaz českých filatelistů, EXPONET a Česká asociace pro olympijskou filatelii OLYMPSPORT. Mezinárodní filatelistická výstava OLYMPSPORT´07 je první komplexně virtuální mezinárodní výstavou filatelistických exponátů. Věnována je exponátům s olympijskou a sportovní tématikou. Výstava umožní představit širší veřejnosti exponáty sběratelů dané tématiky z celého světa. Pozvané budou exponáty ze všech členských zemí F.I.P.O., Mezinárodní federace pro olympijskou filatelii při Mezinárodním olympijském výboru (MOV). Otevřeny budou všechny běžné výstavní třídy, zařazeny budou i exponáty ve dvou moderních výstavních třídách: jednorámové exponáty a exponáty otevřené třídy. Celá mezinárodní výstava bude uspořádána pouze on line v prostorách virtuální výstavy EXPONET, avšak s výrazným označením samostatné SOUTĚŽNÍ výstavy. Všechny exponáty z celého světa poté zůstanou na Exponetu jako jeho součást. Soutěžit se bude od 1. do 30. listopadu 2007 - v této měsíční lhůtě bude exponáty hodnotit mezinárodní on line jury podle speciálních kritérií, které budou z organizačního výboru výstavy OLYMPSPORT 2007 v brzké době rozeslány do celého světa a zveřejněny i v českém odborném tisku. Očekává se zhruba 100 soutěžních exponátů.
Jaroslav Petrásek + Břetislav Janík  6.9.2006
OLYMPSPORT 2007 - VÝŇATEK Z PROPOZIC...
  1. Název a cíl výstavy
Mezinárodní filatelistická výstava OLYMPSPORT´07 je první komplexně virtuální mezinárodní výstavou filatelistických exponátů. Věnována je exponátům s olympijskou a sportovní tématikou. Výstava umožní představit širší veřejnosti exponáty sběratelů dané tématiky z celého světa. Pozvané budou exponáty ze všech členských zemí F.I.P.O., Mezinárodní federace pro olympijskou filatelii při Mezinárodním olympijském výboru (MOV). Otevřeny budou všechny běžné výstavní třídy, zařazeny budou i exponáty ve dvou moderních výstavních třídách: jednorámové exponáty a exponáty otevřené třídy.
  2. PořadatelÉ výstavy
Pořadatelem výstavy OLYMPSPORT´07 je Svaz českých filatelistů, EXPONET a Česká asociace pro olympijskou filatelii OLYMPSPORT. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje organizační výbor (dále jen OV), který má definitivní rozhodovací pravomoc.
  3. Princip uspořádání
Přihlášené exponáty budou umístěny on line na internetu v samostatné části EXPONETU, zřetelně oddělené od ostatních digitálních exponátů samostatným „přístupem“ a přidáním loga mezinárodní výstavy OLYMPSPORT´07, kde budou k dispozici zájemcům z celého světa. Exponáty digitálně zůstanou na EXPONETU i po ukončení výstavy OLYMPSPORT´07, jako trvalá součást mezinárodní výstavy EXPONET (po celou dobu existence této mezinárodní výstavy a zcela zdarma). Konkrétní umístění a přístup budou na první pohled patrné na internetové adrese:  http://www.japhila.cz/hof/ 
  4. datum konání
Oficiální termín konání internetové výstavy činí 1 měsíc: od čtvrtka 1. 11. 2007 do pátku 30. 11. 2007. Organizační výbor může však exponáty umístit na web dříve než je uvedený datum.

PODĚKOVÁNÍ MĚSÍČNÍKU FILATELIE A JEHO VYDAVATELůM:

FILATELIE 8/2006
věnovala 4 strany přílohy pro propagaci Exponetu. Vešla se tam typograficky zalomená miniknížečka o 8 stranách s pozvánkou k návštěvě na EXPONET. Jedná se především o kompletní seznam exponátů on line, které máte možnost trvalé shlédnout na Exponetu. Uzávěrka byla přesně ve výročí Exponetu - totiž 2. narození Exponetu - 2. července 2006. V té době měl EXPONET 108 exponátů. Opět tedy patrné rošíření výstavy o 15 exponátů oproti zachycenému stavu. kompletní přílohu si můžete stáhnout ZDE - EXPONET ve FILATELII 8/2006. Vydavateli a redakci FILATELIE děkujeme a doufáme, že bychom mohli založit tradici těchto příloh - a proč ne vždy k výročí narození?

CO PŘIBYLO OD MINULÉHO NEWSLETTERU:

NAŠE AKTIVITA BĚHEM LETNÍCH DOVOLENÝCH:
19 exponátů jsme nově přidali, 5 exponátů bylo nově předěláno - aktualizováno, doplněno a rozšířeno. Můžeme říci, že zatímco jsme svým čtenářům a návštěvníkům přáli příjemnou dovolenou, tým Exponetu rozhodně nezahálel. Projděte si s námi v malé rekapitulaci to nejdůležitější co jsme Vám nabídli a s čím máte trvalou možnost se seznámit. Navíc jsme zřídili třídu mládeže, kterou považujeme za velmi důležitou a kterou chceme v budoucnu rozšiřovat. Bohužel se zatím nepodařilo sehnat žádný český exponát, ale máme to hlavní - příslib RNDr. Zdeňka Toepfera, že české mládežnické exponáty přijdou.
EXPONET - PREZIDENTI FILIPÍN
Na Exponetu jsme otevřeli třídu mládeže. Prvním (a doufáme, že zdaleka ne posledním) exponátem třídy mládeže je jednorámový "Filipínští prezidenti" nebo spíše opačně Prezidenti Filipín. Přestože nepatří k tomu špičkovému, co Exponet může nabídnout, rádi Vám jej doporučujeme k návštěvě. Mládež a třída mládeže pro nás je a zůstane zajímavou cílovou skupinou, ať již pro pasivní, tak hlavně aktivní přístup a spolupráci s Exponetem.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - FRANCIE DO ROKU 1875
Konečně si mohou i tuzemští návštěvníci prohlédnout krásný exponát známého českého jurymana a vystavovatele Václava Kopeckého "Francie do roku 1875". Exponát ověnčený mnoha medailemi z mezinárodních výstav, který nyní míří na světovou výstavu Malaga 2006. Lahůdkou pro opravdové znalce budou mnohé z
vystavených celistvostí, např. cenné psaní z roku 1874 vyplacené smíšenou frankaturou, mimo jiné i známkou 5Fr (vydání 1869). Zveme k opakovaným návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)
EXPONET - T. G. MASARYK NA EMISÍCH 1923 - 27 - VZÁCNOSTI A ZAJÍMAVOSTI
Vzácnosti a zajímavosti na znmkách T.G.Masaryk (emise 1923-1927) nám předvádí ve svém exponátu Robert Alexa z Boskovic. Tento 1-rámový exponát (tj. 16 listů) obsahuje množství hledaných známek, např. nevydané Jubilejní 1928, průsvitky a falza tohoto vydání, přetisky Olympijský kongres a Všesokolský slet podle průsvitek, a také velmi vzácné průsvitky na vydání Neotypie.
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)
EXPONET - POLSKO - MĚSTSKÁ POŠTA  "ŽARKI 1918"
Jednorámový exponát Ladislava Ondrušky nás zavede do polského města Žarki v době rakouské okupace. Z nouze zde místní samospráva zavedla vlastní doručování pošty soukromým osobám, protože C.K. rakouská pošta se doručováním soukromníkům nezabývala... Zveme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)
EXPONET - INDICKÁ KARMÍNOVÁ  "ANNA 1" - VYDÁNÍ 1911
Stewen Zwillinger z USA vystavuje 4. (v pořadí) na Exponetu, tentokráte věnovaný koloniálním známkám pro Indii z počátku minulého století. Exponát i přes jednorámový rozsah přináší pěkný materiál - zejména známky a celistvosti. Rozhodně si jej nenechte ujít. Zveme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)
EXPONET - PADĚLKY POŠTOVNÍCH ZNÁMEK ČR KE ŠKODĚ POŠTY
Pavel Aksamit je filatelistické veřejnosti dostatečně znám, pro Exponet je vítaným nováčkem mezi vystavovateli. Jednorámový a 16ti listový exponát přináší především doklady s padělanými známkami. Beze zbytku o něm platí to, co jsme napsali v minulé noticce - pozvánce k jinému exponátu Pavla Aksamita. Doporučujeme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)
EXPONET - PADĚLKY DOPISNIC ČR KE ŠKODĚ POŠTY
Pavel Aksamit je filatelistické veřejnosti dostatečně znám, pro Exponet je vítaným nováčkem mezi vystavovateli. Jednorámový a 16ti listový exponát přináší především doklady s padělanými dopisnicemi. Je doslova návodem pro sbírání těchto anomálií, byť se může zdát, že tento materiál je již těžko dostupný, protože tyto dopisnice se již v běžném provozu nevyskytují. Nicméně tento materiál může být v mnoha redakcích či podnicích ještě uložen a je jen otázka shánění se po něm. Doporučujeme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)
EXPONET - PERFINY ŘECKÝCH BANK
Nový perfinářský exponát (a třetí v pořadí) Vladislava Beneše z Vysokého Mýta je sice pouze jednorámový ale přináší pro nás obtížně sbíratelné řecké perfiny se specializací na bankovnictví v Řecku. Tento exponát bude jistě zajímavý pro mnohé zahraniční návštěvníky. Zveme k návštěvám však i Vás.
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)
EXPONET - POŠTOVNÍ HISTORIE ČESKÝCH ZEMÍ 1526 – 1850
Poštovní historie českých zemí 1526 – 1850: takto nenápadně se jmenuje exponát českého vystavovatele ing. Víta Vaníčka, 1. místopředsedy SČF. Pod nenápadným názvem se skrývají ale lahůdky pro každého milovníka poštovní historie předznámkového období - dopisy císařů a českých králů celé habsburské dynastie, razítka francouzské armády v českých zemích a mnoho dalších. Logickým závěrem exponátu je dopis odeslaný 31.5.1850, tedy v poslední den předznámkového období. Exponát byl vystaven na mezinárodní výstavě Euregia Egrensis Karlovy Vary, kde v premiéře získal zlatou medaili.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - SPOLEČNÝ PROJEKT APOLLO - SOJUZ
Astrofilatelistický (druhý) exponát na Exponetu byl dnes přidán: jde o společný testovací let americké a sovětské posádky a spojení obou vesmírných modulů na oběžné dráze. Exponát (mimochodem bohužel ne příliš kvalitně nascanovaný autorem) je k dispozici všem, kteří se zajímají o historii dobývání vesmíru prostřednictvím filatelistických dokladů. Exponát patří Johnu J. Maccovi z Marylandu v USA. Doporučujeme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - KATALOG EXPRINLIPH - 2. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA FILATELISTICKÉHO TISKU A LITERATURY (PRAGA 1938)
Možná pro mnoho lidí překvapivý titul. Kolik pamětníků si tuto výstavu ve výstavě pamatuje a hlavně: kdo z pamětníků pamatuje 2. mezinárodní výstavu a současně kdo zná, kde byla pořádána 1. mezinárodní výstava filatelistického tisku a literatury? Protože to opravdu nevíme, ptáme se všech - ví to někdo? Může někdo z našich čtenářů objasnit historii filatelistického tisku u nás? Doporučujeme mimo jiné si přečíst stranu 4 katalogu výstavy, kde J. A. Bosshard, tehdejší předseda FIP, vysoce oceňuje pořadatele PRAGA 1938, že zařadili filatelistický tisk a literaturu do svého programu... Doporučujeme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - DÁNSKÉ CELINY - 10 ÖRE ŠTÍT S ERBEM
Tentokráte z Německa je vystavovatel Andreas Kessler, který na osmi rámech dokladuje klasické dánské celiny vybrané emise, a dokonce tak činí specializovaně. Exponát je 112. on line exponátem Exponetu a jistě potěší i naše sběratele. Zveme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET -  BULGARIA 1879 - 1917
Nový je exponát Dána Erika Hvidberga Hansena. Klasické bulharské celiny přinášejí prezentaci i pro nás málo vídaného materiálu s množstvím instradačních poznámek a příchozích razítek včetně polních pošt.  Zveme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET - INDICKÉ TELEGRAFNÍ ZNÁMKY S PORTRÉTEM EDWARDA VII.
Novinkou na EXPONETU je jednorámový exponát Stevena Zwillingera (USA) nazvaný
"Edward VII: Telegrafní známky". Můžeme zde studovat celý vývoj telegrafních
známek (a telegrafních formulářů) Britské Indie vydaných během vlád Edwarda
VII., tj. v letech 1904-1911. Zveme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET -  KRESBY OBÁLEK Z AMERICKÝCH NÁMOŘNÍCH LODÍ
Skupina sběratelů kašetů bude jistě potěšena třetím exponátem z USA, který byl "uvolněn" pro vystavení na Exponetu. Již dříve jste se mohli seznámit s USS Oregon - "Buldok flotily" a Historií ponorek vyrobených ve vojenských loděnicích na ostrově Mare. Nyní máte možnost seznámit se s lidovou tvořivostí při tvorbě v podstatě unikátních obálek vztahujících se k vojenské lodi, na níž sloužil zručný umělec. Všechny tři exponáty jsou ze skupiny sběratelů námořních razítek, všechny tři jsou vystaveny anonymně a všechny tři jsou v open třídě. Náročnost na kvalitu materiálu zde ustupuje výjimečnosti, či spíše malé četnosti zachovalých poštovních razítek z minulého století a poštovním dokladům, zejména nám zde moc neznámým. Tím Exponet ukončil sjednaný triptych exponátů z této sběratelské oblasti.

Organizační výbor Exponetu (exponáte zde)
EXPONET -  BOLÍVIE - LETECKÁ POŠTA 1924 - 1942
Na Exponetu již známý vystavovatel z Bolívie - Carlos Royuela z bolivijského La Pazu - tentokráte přináší klasický aerofilatelistický materiál (na Exponetu má díky Royuelovi Bolívie 4 exponáty). Exponát bolivijské letecké pošty byl vystaven i ve Washingtonu 2006 a získal velké stříbro. Je naplněn mnoha zkusmými tisky a esejemi a jistě kvalitně dokumentuje počátky leteckých známek a pošty v Jižní Americe. Doporučujeme k opakovaným návštěvám.

Organizační výbor Exponetu (exponáte zde)

EXPONET -  PAMĚTI SKAUTSKÉHO ŠÁTKU
O tom, jak je sběratelství skautských námětů populární, svědčí další "skautský" exponát na EXPONETu. Jeho majitelem je brazilský sběratel Roberto Basso. Na 80 listech najdeme vše o skautském hnutí, o jeho tradicích, symbolech, významu i o slavných skautech. Autorovi se dokonce podařilo na listy umístit známkový sešitek České pošty "Kreslený humor" (ZS42 se známkou č. 83), kterou originálně dokumentuje poskytování první pomoci... Zveme k návštěvám.

Organizační výbor Exponetu (exponáte zde)

EXPONET -  LINIOVÁ RYTINA VELKÉ BRITÁNIE - MARNIVOST A ŠÍLENSTVÍ
Malý jednorámový exponát není zase tak malý svým obsahem. Richard C. Frajola z USA v něm soustředil některé klasické anglické známky s hlavou královny a snaží se dokumentovat jejich umístění v tiskových polích. Přes krátkou dobu od vystavení byl již aktualizován na 3 listech. Zveme k jeho návštěvě.
Organizační výbor Exponetu (exponáte zde)
EXPONET -  POŠTOVNÍ HISTORIE PACIFICKÉ VÁLKY 1879 - 1884
Prvním reprezentantem Chile na EXPONETu se stal sběratel Milenko Obilinovič. Představuje nám zde svůj 3-rámový exponát "Poštovní historie občanské války v letech 1879-1884". Těžištěm exponátu je provoz chilské pošty na bolivijském a chilském území, která byla obsazená během tzv. "ledkové" války mezi Bolivií, Chile a Peru. Zveme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu (exponáte zde)

CO CHYSTÁME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?

Vedle již zmíněné soutěžní virtuální mezinárodní výstavy OLYMPSPORT 2007
v "prostorách" Exponetu pro Vás v nejbližší budoucnosti chystáme plejádu dalších a nových exponátů. Je to mimo jiné výsledek práce "vyslanců" Exponetu na světové výstavě Washington 2006, kde byl získán příslib na několik desítek nových exponátů. Současně se podařilo získat i celou řadu českých vystavovatelů a jejich příslibů, že exponát vystaví trvale i na Exponetu.
AKTUALIZACE "E-KATALOGU CELISTVOSTÍ ČESKOSLOVENSKO 1918 — 1939"
Stále velký zájem budí specializovaný virtuální "E-katalog celistvostí Československo 1918 —1939”. E-katalog je velmi systematickým a rozsáhlým dílem autorů Ing. Miroslava Štefka a Ing. Jana Kypasta a jejich spo-lupracovníků. Samozřejmostí jsou velmi kvalitní barevné fotografie. E-katalog bude doplňován průběžně a jsme rádi, že Vám můžeme oznámit, že patří k nejnavště-vovanějším exponátům. Celkově očekáváme rozsah až 5 000 stran textu a mnohem více než 5 000 barevných reprodukcí. A nyní trochu statistiky: v době uzávěrky se e-katalog člení na dvě části: 1. čs. frankované poštovní formuláře (279 barevných obrázků + popisy a ocenění); 2. čs. známky na celistvostech (1 734 barevných obrázků + popisy a ocenění). Celkem obsahuje 2 013 barevných reprodukcí na 545 stranách. Vzhledem k pravidelnému doplňování a rozsáhlému rozšiřování katalogu jednou měsíčně budou tato i tak překvapivě vysoká čísla jistě značně překonána... Během cca 10 dní bude nově aktualizován opět tento e-katalog. Přesto se na něj můžete podívat již nyní, stejně jej totiž na jednu návštěvu neprostudujete... E-KATALOG ZDE
NÁBOR DALŠÍCH EXPONÁTů NA SBĚRATELI 2006
Protože očekáváme opět masovou účast vystavovatelů na mezinárodním veletrhu Sběratel 2006, lze předpokládat, že se nám podaří zajistit další exponáty pro EXPONET. Noví zájemci o zařazení se mohou kontaktovat také na stánku Ing. Milana Černíka, který na Sběrateli má samostatný stánek (PAC AUCTION). Veletrhu Sběratel přejeme mnoho úspěchů a hlavně hodně spokojených zákazníků. Navštívit stránky Sběratele můžete kliknutím na logo výstavy zcela nahoře tohoto newsletteru. Pro informaci - EXPONET bude zastoupen i v katalogu veletrhu
Sběratel - tímto celostránkovým inzerátem.

               http://www.japhila.cz/hof/             

EXPONET DNES:  123  EXPONÁTů z  23 zemí

MÁME (STÁLE) VELKÝ ZÁJEM:

Máme velký zájem o aktivní spolupráci s Vámi na nejrůznějších úrovních. Hledáme aktivní spolupráci především vystavovatelů, jurymanů, novinářů, filatelistických funkcionářů všech úrovní a národních svazů apod. Trvale vyhledáváme exponáty, kterým garantujeme bezplatné a trvalé vystavení na Exponetu za účelem zachování kulturních hodnot především pro studijní a archivní účely.

Cíleně hledáme tuzemské i zahraniční jurymany, kteří chtějí navázat aktivní spolupráci s Exponetem a v nejbližší době např. hodnotit a komentovat jednotlivé exponáty, které jsou na Exponetu vystaveny. Aktivní jurymani budou součástí Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET a jejich názory, hodnocení a medailonky trvale součástí výstavy EXPONET.

Obdobně hledáme národní a oborové reprezentanty, kteří budou spolupracovat na stejné bázi s výstavou EXPONET a pomáhat zajistit kvalitní exponáty z celého světa.

Navštivte také prosíme stránku s technickými podmínkami pro scanování exponátů: http://www.japhila.cz/hof/exponet08.htm

STARŠÍ NEWSLETTERY/NOVINKY:

NEWSLETTER - č. 03/2006 (13.6.2006)  /  NEWSLETTER - č. 02/2006 (28.5.2006)  /  NEWSLETTER - č. 01/2006 (13.5.2006)

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Organizační výbor Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET: ING. VÍT VANÍČEK - předseda, e-mail: vit.vanicek@volny.cz / ING. MILAN ČERNÍK - místopředseda, e-mail: icernik@volny.cz / ING. BŘETISLAV JANÍK - místopředseda, e-mail: janik@japhila.com / JUDr., ING. FRANTIŠEK BENEŠ, CSc. - člen, e-mail: stamps@stamps.cz / ING. JAROSLAV PETRÁSEK - člen, e-mail: olympsport@iol.cz / HENRY HAHN, USA - zástupce pro USA, e-mail: hhahn25@ntmail.net  / LARS ENGELBRECHT, Dánsko - zástupce pro oblast celin, e-mail: lars.engelbrecht@postalstationery.dk

Partneři:
                  

Exponet © Ing. Milan Černík, 2004-2006 a Ing. Břetislav Janík, 2004-2006  / Newsletter/Novinky vycházejí dle potřeby a jsou zasílány na všechny kmenové kontakty našich přátel a návštěvníků internetových stránek Japhila + PAC Auction  / Vaši adresu jsme získali sloučením některých kontaktů, které mají členové organizačního výboru ve styku se svými známými filatelisty  / OMLOUVÁME SE VÁM, pokud tento Newsletter považujete za nevyžádaný e-mail. Pokud Vás jeho doručení obtěžuje, nebo si jej nepřejete nadále odebírat, informujte nás prosíme neprodleně - vyřadíme Vás ihned z adresáře / Organizační výbor EXPONET + vydavatel Japhily

 

Since 17.5.1999