Inet since 17.05.1999
Last edit:  26.09.2007

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2007


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

DOSÍLANÉ POŠTOVNÍ ZÁSILKY

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti
československých celistvostí z let 1918 – 1939 (11)

         
       

Pošta v předválečném Československu zajišťovala pro své klienty službu dosílání zásilek za adresátem, tzn. pokud nebyl adresát zastižen na adrese udané na zásilce a byla-li poště známa adresa nového, třeba i přechodného pobytu adresáta, doručila mu zásilku na tuto další adresu. Pokud byla tato zásilka řádně vyplacena, neúčtovala si pošta žádné další poplatky. Situace však byla jiná, pokud:

1.  Zásilka byla špatně vyplacena a vázlo na ní trestné porto; v tomto případě pošta učinila pokus o vybrání trestného porta (ve výši dvojnásobku chybějícího výplatného) od adresáta při každém doslání, třeba i na více adresách.

2.  Zásilka byla dosílána do dalšího doručovacího okruhu; v tomto případě si pošta účtovala porto ve výši rozdílu mezi zaplaceným poštovným a potřebným pro doručení mimo doručovací okruh (např. v V. TO činila sazba za obyčejný dopis do 20g zaslaný v místě doručovacího okruhu poštovního úřadu 60h, mimo tento okruh 1 Kč; při doslání by pošta vybrala od adresáta rozdíl, tedy 40h).

3.  Jednalo se o úřední zásilku, kdy jednoduché porto hradil adresát; v tomto případě pošta učinila pokus o vybrání porta od adresáta při každém doslání, třeba i na více adresách.

4.  Šlo o novinovou zásilku; zde byla poštovními předpisy stanovena částka k vybrání 5h při doslání na jinou adresu.

5.  Při dosílání byl změněn režim zásilky; např. doslání bylo provedeno spěšně, bylo nutno uhradit spěšnostní příplatek.

Při dosílání tak vznikla řada zajímavých zásilek, kdy obálky byly frankovány na různých poštách doplatními známkami, které byly následně zneplatňovány a znovu dosílány na další adresu. Je zajímavé sledovat, s jakou důsledností byly v té době poštovní zásilky doručovány.

Dosílané zásilky, zejména ty vícenásobně dosílané, nejsou příliš časté. V následujícím přinášíme ukázky celistvostí, které se vztahují k výše uvedeným bodům 3 až 5.

 

       

       

Klikněte na náhled

        Úřední dopis okresního soudu v Žižkově odeslaný v místě poštovního úřadu Žižkov 10. 2. 1919. Dosláno do Libně a dále na Královské Vinohrady. Jednoduché porto 20h zúčtováno známkami 2x 10h Secesní ornamenty s DR Žižkov 10. 2. 1919 (zneplatněno), 5h Secesní ornamenty a rakouská doplatní 15h Výpotřební vydání s DR Praha 11. 2. 1919 (zneplatněno) a 20h Secesní ornamenty s DR Královské Vinohrady 13. 2. 1919
         
       

       

Klikněte na náhled

        Novinový přebal odeslaný z administrace Praha do Užhorodu, dosíláno Ťačovo, Berehovo, Mukačevo. Frankovaný československou novinovou známkou 5h Sokol v letu znehodnocenou razítkem doručovacího poštovního úřadu Užhorod (pamětní razítko Smutek Československa) 9. 10. 1937. Poplatky za doslání jsou zúčtovány československými doplatními známkami 5h Doplatní – definitivní vydání. Známky znehodnoceny razítky poštovních úřadů Ťačovo 14. 10. 1937 a Mukačevo 22. 10. 1937. Poštovní úřad Berehovo poplatek nevybral, viz DR Berehovo 20. 10. 1937.
         
       

       

Klikněte na náhled

        Dopis odeslaný z pošty Praha 29. 7. 1929 do Liberce, expresně dosláno z Liberce 29. 7. 1929 do Mladějova v Čechách. Frankovaný československou leteckou známkou 1 Kč emise II. letecké provizorium s horním okrajem použitou nouzově jako výplatní známka. Expresní poplatek uhrazen čs. známkou 1 Kč TGM.
         
       

Použitá literatura:
1.
      Jan Klim, Vladimír Schödelbauer – Československo 1918-1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí, Merkur-revue, Brno 2002
2.
      E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu na stránkách http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm jako jeden z exponátů virtuální výstavy EXPONET

         
         
        Podobné materiály:
        ::   Celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920
        ::   Doplatné zúčtované v hotovosti
        ::   Poštovní korespondence osvobozená od poštovného
        ::   Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
        ::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
        ::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
        ::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
        ::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
        ::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
        ::    Exponet forum

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999