Inet since 17.05.1999
Last edit:  08.10.2007

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2007


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

Poplatek 2f Uherské královské pošty

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti
československých celistvostí z let 1918 – 1939 (12)

         
       

Mnohým sběratelům jistě neuniklo frankování různými druhy známek o hodnotě 2f či 2h na uherských poštovních poukázkách použitých jako předběžné po vzniku ČSR, které „jaksi nezapadají“ do celkové výše výplatného, které bylo podle poukázané částky různé, ale vždy dělitelné pěti (viz přehled tarifů na zadní straně „růžové“ uherské peněžní poukázky). Jaké poštovní služby či fiskální poplatky byly takto zúčtovány se nám prozatím nepodařilo zjistit, ale podle sběratelsky doloženého materiálu známe následující skutečnosti:

1.  Jedná se o poplatek Uherské královské pošty ve výši 2f spojený s poukazováním peněz prostřednictvím pošty, ať již obyčejnou poštovní peněžní poukázkou růžové barvy, na které byl vytištěn v podobě kolkové známky, dobírkovou peněžní poukázkou (jedno i dvoudílnou) nebo telegraficky, kde byl zúčtován poštovní známkou. Použití při zasílání peněz z realizovaných poštovních příkazů není doloženo z důvodu nedostatku sběratelského materiálu.

2.  Poplatek je doložen od roku 1906 na formuláři uherské peněžní poukázky, viz katalog uherských celin /lit. 2/.

3.  Poplatek byl vybírán při poukazování peněz pouze ve vnitrostátním styku, ve styku s cizinou není doložen. Jako určitá anomálie se jeví skutečnost, že poplatek 2f není zúčtován na uherských mezinárodních peněžních poukázkách žluté barvy použitých ve vnitrostátním styku (až na jeden, nám známý případ, který uvádíme níže).

4.  Poplatek 2f byl účtován po dobu platnosti I. tarifního období, ve II. TO (tj. od 15. 5. 1919) se již nevyskytuje.

 

Na následujících celistvostech dokumentujeme úhradu poplatku 2f různými druhy známek, od nejčastějšího způsobu zúčtování pomocí uherské výplatní známky 2f Ženci, až po použití doplatních, spěšných či novinových známek.

 

       

       

Klikněte na náhled

        Uherská universální průkazní poukázka k poukázce telegrafické odeslaná z pošty Piešťany (Pöstyén) 31. 10. 1918 do Opavy. Frankovaná uherskými známkami použitými jako československé předběžné 10f Ženci, 80f Parlament a 2f Ženci jako fiskální (?) poplatek. Na zadní straně příchozí razítko Opava (Troppau) 3. 11. 1918.
         
       

       

Klikněte na náhled

        Uherská dobírková poštovní poukázka odeslaná z pošty Bánská Bystrica (Beszterczebánya) 3. 2. 1919 do Žiliny. Frankovaná uherskými výplatními známkami použitými jako československé souběžné známky 5f Ženci, 2x 15f Ženci, 2x 10f Karel a uherskou doplatní známkou 2f Červené číslice použitou k úhradě fiskálního (?) poplatku. Na zadní straně příchozí razítko Žilina (Zsolna) 3. 2. 1919.
         
       

       

Klikněte na náhled

        Uherská dobírková poštovní poukázka odeslaná z pošty Podbrezová (Zólyombrezó) únor 1919. Frankovaná uherskými výplatními známkami použitými jako československé souběžné známky 25f Ženci a uherskými doplatními známkami 2x 1f Červené číslice použitými k úhradě fiskálního (?) poplatku.
         
       

       

Klikněte na náhled

        Uherská dobírková poštovní poukázka odeslaná z pošty Trstena (Trsztena) 28. 2. 1919. Frankovaná uherskými výplatními známkami použitými jako československé souběžné známky 3x 15f Ženci a uherskou spěšnou známkou 2f použitou k úhradě fiskálního (?) poplatku.
         
       

       

Klikněte na náhled

        Uherská dobírková poštovní poukázka odeslaná z pošty Chocholna (Kistarajos) 12. 3. 1919. Frankovaná  československou výplatní známkou 25h Hradčany a novinovou známkou 2h Sokol v letu použitou k úhradě fiskálního (?) poplatku.
         
       

       

Klikněte na náhled

        Uherská dobírková poštovní poukázka odeslaná z pošty Cerova (Korlátkó) 25. 4. 1919 do Nového Města nad Váhom. Frankovaná  československými výplatními známkami 10h a 25h Hradčany a spěšnou známkou 2h použitou k úhradě fiskálního (?) poplatku.
         
       

       

Klikněte na náhled

       

Uherská mezinárodní poštovní peněžní poukázka odeslaná z pošty Skalice (Szakolcza) 10. 3. 1919 do Lipníku. Frankováno československou známkou 25h Hradčany a uherskou spěšnou známkou 2f. Spěšnou známkou 2f je uhrazen fiskální (?) poplatek. Na zadní straně příchozí razítko Lipník 13. 3. 1919.

Jediný nám známý případ úhrady poplatku na „žluté“ uherské poukázce.

         
       

Použití uherských známek 2f Ženci k úhradě poplatku je běžné, použití všech ostatních druhů uherských a později československých známek je vzácné až velmi vzácné.

         
       

Použitá literatura:
1.
      Jan Klim, Vladimír Schödelbauer – Československo 1918-1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí, Merkur-revue, Brno 2002
2.
      Dr. Simády Béla – A magyar díjjegies postai nyomtatványok katalógusa, Budapest 1986
3.
      E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu na stránkách http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm jako jeden z exponátů virtuální výstavy EXPONET

         
         
        Podobné materiály:
        ::   Dosílané poštovní zásilky
        ::   Celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920
        ::   Doplatné zúčtované v hotovosti
        ::   Poštovní korespondence osvobozená od poštovného
        ::   Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
        ::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
        ::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
        ::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
        ::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
        ::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
        ::    Exponet forum

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999