PRAGA 2008


VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
NEWSLETTER/NOVINKY  č.  08/2007  •  17. května 2007

EXPONET JE MÍSTO, KTERÉ MůŽETE VYUŽÍT K VIRTUÁLNÍ PREZENTACI VAŠICH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH A FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů. EXPONET Je určen pro veřejnou prezentaci kvalitních filatelistických exponátů ze všech FILATELISTICKÝCH oblastí a období, k prezentaci v Češtině, angličtině, fracouzštině, španělŠtině a v jiných jazycích... Záměrem provozovatelů Exponetu je zřídit trvalou prezentaci DOBrých, velmi dobrých a vysoce kvalitních filatelistických exponátů a umožnit jejich on-line studium návštěvníkům z celého světa. Nechceme tím konkurovat výstavám klasickým, ale umožnit on line prohlídku kvalitních exponátů každému, bez ohledu na vzdálenost, a tím přispět k propagaci celé filatelie...

AKTUÁLNĚ:

JAPHILA - 8 LET NA SVĚTOVÉM FILATELISTICKÉM INTERNETU

Klikněte na reprodukci pro text a větší rozlišení dopisnice

Česká pošta, s.p., OZ DOS - POSTFILA vydala do oběhu dne 28. června 2000 dopisnici s přítiskem k 1. výročí internetového filatelistického on-line magazínu Japhila: http://www.japhila.cz/japhila_internet_dopisnice.htm  Kromě loga a adresy Japhily je zde logo a adresa internetu České pošty, s.p. Autorem návrhu je slovenský rytec Doc. Martin Činovský. O autorovi píšeme také níže.

JAPHILA A EXPONET

JAPHILA - 8 LET NA FILATELISTICKÉM WEBU
Dnešního dne se Japhila "dožívá" svých 8. narozenin ve prospěch filatelie. Příznivci, byť by se zdálo, že jich nemůže být mnoho, jsou na straně Japhily v hojném počtu, neboť za 8 let kontinuálního počítadla přístupů - hitů (čili všech opakovaných přístupů), ale i v počtu IP adres je filatelistickým rekordmanem. Zatímco v počtu hitů dosáhla 2 milióny a 460 tisíc přístupů, v počtu IP adres je to více než 200 000 různých počítačů, které se v historii k Japhile připojily. To je bezesporu velmi vysoké číslo. O pravdivosti těchto čísel svědčí mimo jiné i tato zpráva z auditorské internetové stránky, která se zaměřuje na profesionální měření přístupů na internetové strany - zde je zpráva společnosti, která za jeden jediný měsíc vysoké návštěvnosti Japhilu vyřadila z bezplatného auditu stránek a doporučila profesionální služby, citace z prosince 2005:
"...dovolte, abychom vám pogratulovali...
"Dobrý den, dovolte, abychom vám pogratulovali k úspěšnosti vašeho webu Japhila e-zine (ISSN 1212-8945) (ID=7501) http://www.japhila.cz/ jehož návštěvnost v minulém měsíci dosáhla 109 668 zobrazených stránek. Jak jistě víte, bezplatné využívání tarifu Lite je dle našich pravidel omezeno na weby s návštěvností do 100 000 zobrazených stránek měsíčně - proto vás žádáme o přesun webu do některého z profesionálních tarifů, jež nabízejí podstatně více informací o návštěvnosti a návštěvnících a jsou určeny právě pro weby s vysokou návštěvností. Více se o profesionálních tarifech dočtete na adrese...". Tak takové oznámení jsme obdrželi první prosincový den. Co k tomu dodat. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich přízeň a doufáme, že bude pokračovat. Naopak pokračovat nebude naše spolupráce s webem auditu přístupů "Navrcholu", protože nákladové zatížení stránky Japhila je již beztak značné a platit od 3.800 Kč až do 17.800 Kč ročně v některém z profesionálních tarifů "jen za sledování úspěšnosti a návštěv" si nemůžeme dovolit. Je jen škoda těch náhodných příchozích, kteří díky Navrcholu filatelii na webu našli. Mnozí patrně i vícekrát. Ještě jednou - děkujeme všem a zveme Vás k dalším návštěvám. Jsme tu hlavně pro Vás - denně a vždy s nějakou novinkou.
Břetislav Janík  6.12.2005"
Od roku 2004 (2.7.) je Japhila také hostitelem mezinárodní virtuální filatelistické výstavy EXPONET a návštěvníci Exponetu jsou pak logicky započítáváni do návštěvníků Japhily. Je to, mimo jiné, z důvodu serverového hostingu výstavy EXPONET, který dnes už filatelistům nabízí více než 9 GB dat - 234 exponátů z 28 zemí. Zajímavé je, že i přes tak vysoký počet exponátů (a mnoho jednorámových) je stále překračován průměrný počet listů na 1 exponát ve výši 82 listů. K dnešnímu dni EXPONET nabízí 1316 výstavních rámů a 18641 albových listů. To jsou už velmi vysoká čísla a jen málo filatelistických výstav, konaných na našem území, jej překročilo. V této souvislosti Vás mohu ubezpečit, že nehodláme skládat zbraně a naopak Vám připravujeme celou řadu dalších světových lahůdek. Jenom prosíme o strpení, protože Japhila i EXPONET jsou i v 8. roce své existence tvořeny na bázi idealistického nadšení a v rámci volného času. Tedy stejně, jako 98 % filatelistů přistupuje ke svému koníčku, tedy ve volném času a tak zvaně na své náklady. Na samý závěr už jenom hypotetické zamyšlení - pokud bychom dnes chtěli Japhilu a EXPONET "rekonstruovat" od nuly, to znamená začít na zelené louce a dovést ji k současnému rozsahu (více než 9 GB a téměř 100 000 filatelistických a datových souborů ze kterých sestává webová prezentace Japhily a EXPONETU), bylo by bez jakýchkoliv pochybností zapotřebí více než 1 rok nepřetržité 24 hodinové práce bez spánku a odpočinku. Tím spíše, že Japhila je stále provozována na již překonané bázi statických html stránek, kde se výsledku dosahuje (bohužel) velkým množstvím mravenčí a mechanické práce, která nemůže být v důsledku softwerových omezení nahrazena automatickým dávkovým zpracováním. Abych Vás již nenudil - děkuji Vám všem jednotlivě za Vaši přízeň, opakované návštěvy a dovolte mi, abych věřil, že sympatizanty, návštěvníky, spolupracovníky a tvůrci jak Japhily, tak EXPONETU zůstanete i nadále. DĚKUJI.
Břetislav Janík (další informace) 17.2.2007

JAPHILA A RAZÍTKO MARTINA ČINOVSKÉHO

JAPHILA - NÁVRH DENNÍHO PŘÍLEŽITOSTNÉHO RAZÍTKA K VÝROČÍ JAPHILY
Ke stejnému datu jako vydání poštovní dopisnice mělo být v používání na hlavní poště v Praze, Jindřišské ulici příležitostné poštovní razítko s názvem a adresou filatelistického deníku Japhila. Návrh byl zpracován slovenským rytcem, docentem Martinem Činovským (mimo jiné i autorem československých známek). Bohužel z důvodu, že razítko obsahuje konkrétní adresu (www.japhila.cz), nebylo razítko realizováno a tudíž zůstalo jenom u zajímavého návrhu. Přestože uběhlo od návrhu plných 7 let, na kresbě razítka se ukazuje, že morálně nezastaralo. Vzdor obrovskému pokroku ve výpočetní technice by bylo možné beze studu nadčasové razítko aktuálně použít i nyní.
NOČNÍ PYRAMIDA S MARTINEM ČINOVSKÝM
Rádi informujeme, že i po letech je velmi zajímavé poslouchat audiovizuální záznam rozhovoru slovenského rádia s velmi činorodým autorem a rytcem československých a slovenských poštovních známek - Doc. Martinem Činovským. I Vy, vážení čtenáři, máte možnost stále si z Japhily stáhnout autentický záznam půlnočního rozhovoru ve formátu "mp3", který je po léta dostupný na Japhile. Klikněte na tento text pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako". Soubor o velikosti 104 MB se sice (v závislosti na rychlosti Vašeho připojení) bude nějakou dobu stahovat na Váš harddisk, ale odměnou pro Vás bude vynikající povídání o nám všem velmi blízkém tématu - filatelii, poštovních známkách, známkové tvorbě anebo o dalších koníčcích Martina Činovského - komponování hudny. Pěknou zábavu. MP3 soubor ZDE.

CO PŘIBYLO OD MINULÉHO NEWSLETTERU:

SIAM
PREUSS Peter, MAINZ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
Zcela novým je kompletní exponát Petra Preusse ze Spolkové republiky Německo. Na 12 výstavních rámech máte možnost seznámit se s vynikajícím klasickým exponátem dnešního Thajska. Dostupnost materiálu je v možnostech našich sběratelů více než hypotetická a proto Vás jistě zaujmou kvalitní reprodukce 188 albových listů, jejichž část (zhruba 2/3) majitel prodal v loňském roce v aukci renomované firmy Gaertner ze Spolkové republiky Německo. Rozhodli jsme se Vám zpřístupnit oba exponáty. Tedy ponechat jak původně nabídnutý exponát renomované firmy, tak komplexní exponát vystavovatele Petera Preusse, který obdržel na Světové filatelistické výstavě WASHINGTON 2006 za "SIAM" zlatou medaili. Vítejte ve světové filatelii.
RAKOUSKÉ SLEZSKO - POŠTOVNICTVÍ 1785 - 1900
PETR Svatopluk, OSTRAVA, ČESKO
Vynikající poštovněhistorický exponát ostravského vystavovatele más zavede do 18. století. Pětirámový exponát ve třídě poštovní historie má na dvou rámech předznámkový materiál slezského regionu a přináší velké množství dnes již klasického materiálu. Zveme k návštěvám.

AKTUALIZACE

ČESKOSLOVENSKO: DVOJITÉ DOPISNICE V POŠTOVNÍM POUŽITÍ OD ROKU 1918 DO ROKU 1939
ČERNÍK Milan, PRAHA, ČESKO
Kompletní rekonstrukce exponátu již ve své 4. verzi. Všechny předchozí verze exponátu jsou stále k dispozici v komprimovaných souborech (.zip) na adrese exponátu.

POŠTOVNÍ RAZÍTKO A VÝSTAVA V LIDICÍCH - PŘÍMÁ VAZBA NA EXPONET

Ve dnech 9. a 10. června, a dále 16.9.2007, bude v Lidicích používáno příležitostné poštovní razítko s textem "VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK, PAMÁTNÍK LIDICE, LIDICE". Razítko bude používáno poštou 273 54 Lidice. Na výstavě bude vystaven exponát:
VRAH LIDIC
RHOADE Phil, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ,
který se nám již 12. prosince 2006 podařilo zajistit a vystavit na EXPONETU. Jedná se o nejucelenější exponát na toto téma a právem byl autor osloven k poskytnutí exponátu do terezínského památníku. Vzhledem k velkému množství dokumentárních materiálů (je vystaven na 8 rámech v otevřené třídě), bude jistě vystaven a citován mnohými zdroji. Nás těší, že jsme exponát mohli nabídnout světové filatelistické obci již v závěru minulého roku. Než jej spatříte na vlastní oči, můžete si jej prostudovat v potřebných detailech na našich stránkách (klikněte na text nebo název exponátu).

               http://www.exponet.info            

EXPONET DNES:  234  EXPONÁTů z  28 zemí

MÁME (STÁLE) VELKÝ ZÁJEM:

Máme velký zájem o aktivní spolupráci s Vámi na nejrůznějších úrovních. Hledáme aktivní spolupráci především vystavovatelů, jurymanů, novinářů, filatelistických funkcionářů všech úrovní a národních svazů apod. Trvale vyhledáváme exponáty, kterým garantujeme bezplatné a trvalé vystavení na výstavě EXPONET za účelem zachování kulturních hodnot především pro studijní a archivní účely.

Cíleně hledáme tuzemské i zahraniční jurymany, kteří chtějí navázat aktivní spolupráci s Exponetem a v nejbližší době např. hodnotit a komentovat jednotlivé exponáty, které jsou na Exponetu vystaveny. Aktivní jurymani budou součástí Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET a jejich názory, hodnocení a medailonky trvale součástí výstavy EXPONET.

Obdobně hledáme národní a oborové reprezentanty, kteří budou spolupracovat na stejné bázi s výstavou EXPONET a pomáhat zajistit kvalitní exponáty z celého světa.

Navštivte také prosíme stránku s technickými podmínkami pro scanování exponátů: http://www.japhila.cz/hof/technika_specifikace.htm

STARŠÍ NEWSLETTERY/NOVINKY:

NEWSLETTER - č. 07/2006 (7.5.2007) 
NEWSLETTER - č. 06/2006 (10.12.2006)
NEWSLETTER - č. 05/2006 (8.10.2006)

NEWSLETTER - č. 04/2006 (11.9.2006)
NEWSLETTER - č. 03/2006 (13.6.2006)
NEWSLETTER - č. 02/2006 (28.5.2006)

NEWSLETTER - č. 01/2006 (13.5.2006)

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST - VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY EXPONET o.p.s.:

POŠTOVNÍ ADRESA:

IČO / DIČ:
Obchodní rejstřík:
Registrované sídlo společnosti v rejstříku:

Virtuální výstavy EXPONET o.p.s.,  P.O.Box 31,  109 00  PRAHA 111

276 30 404 / CZ27630404
Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 458
http://www.japhila.cz/pdf/zapis_v_rejstriku.pdf

KUTNOHORSKÁ 309, 109 00 PRAHA 10

Zakladatelé: Ing. Milan ČERNÍK, Praha, e-mail:  cernik@exponet.info tel.: 608 539 581
Ing. Břetislav JANÍK, Praha, e-mail: 
janik@exponet.info tel.: 603 410 659
Správní rada:
předseda správní rady:
člen správní rady:
člen správní rady:

Ing. Břetislav JANÍK, Praha
Mgr. Miroslav LANGHAMMER, Praha
Ing. Jaroslav PETRÁSEK, Český Brod
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
 
Ing. Vít VANÍČEK, Mnichovice
Ing. Josef BĚLOUBEK, Litoměřice
Ing. Julius CACKA, Praha
Ředitel společnosti:

Ing. Milan ČERNÍK, Praha, e-mail:  cernik@exponet.info tel.: 608 539 581

Za správní radu jedná navenek jménem společnosti každý člen správní rady samostatně. Výkon funkcí ve správní a dozorčí radě je čestný a není honorován.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET:

předseda:
místopředseda:
místopředseda:
členové:

zástupce pro USA:
zástupce pro oblast celin:
Ing. Vít VANÍČEK, Mnichovice, e-mail: vit.vanicek@scmbd.cz
Ing. Milan ČERNÍK, Praha, e-mail: icernik@volny.cz
Ing. Břetislav JANÍK, Praha, e-mail: janik@exponet.info
JUDr. Ing. František BENEŠ, CSc., e-mail: stamps@stamps.cz
Ing. Jaroslav PETRÁSEK, e-mail: sportonet@seznam.cz
Henry HAHN, e-mail: hhahn25@ntmail.net
Lars ENGELBRECHT, e-mail: lars.engelbrecht@postalstationery.dk
Partneři:

EXPONET © Ing. Milan Černík, 2004-2007 a Ing. Břetislav Janík, 2004-2007  / Newsletter/Novinky vycházejí dle potřeby a jsou zasílány na všechny kmenové kontakty našich přátel a návštěvníků internetových stránek Japhila + PAC Auction  / Vaši adresu jsme získali sloučením některých kontaktů, které mají členové organizačního výboru ve styku se svými známými filatelisty  / OMLOUVÁME SE VÁM, pokud tento Newsletter považujete za nevyžádaný e-mail. Pokud Vás jeho doručení obtěžuje, nebo si jej nepřejete nadále odebírat, informujte nás prosíme. Sice neradi, ale neprodleně Vás vyřadíme z e-mailového adresáře, i když se nejedná o obchodní sdělení / Organizační výbor EXPONET + vydavatel Japhily