VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
 

     EXPONET JE MÍSTO, KTERÉ MůŽETE VYUŽÍT K VIRTUÁLNÍ PREZENTACI VAŠICH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH A FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů. EXPONET JE
URČEN PRO VEŘEJNOU PREZENTACI KVALITNÍCH FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů ZE VŠECH FILATELISTICKÝCH OBLASTÍ A OBDOBÍ, K PREZENTACI V ČEŠTINĚ,
ANGLIČTINĚ, FRANCOUZŠTINĚ, ŠPANĚLŠTINÉ A V JINÝCH JAZYCÍCH. ZÁMĚREM PROVOZOVATELů EXPONETU JE ZŘÍDIT TRVALOU PREZENTACI DOBRÝCH, VELMI
DOBRÝCH A VYSOCE KVALITNÍCH FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů A UMOŽNIT JEJICH ON-LINE STUDIUM NÁŠTĚVNÍKůM Z CELÉHO SVĚTA. NECHCEME TÍM
KONKUROVAT VÝSTAVÁM KLASICKÝM, ALE UMOŽNIT ON-LINE PROHLÍDKU KVALITNÍCH EXPONÁTů KAŽDÉMU, BEZ OHLEDU NA VZDÁLENOST, A TÍM PŘISPĚT
K PROPAGACI CELÉ FILATELIE...

 
 
Stát 6 NEJNOVĚJŠÍCH (NEBO AKTUALIZOVANÝCH) EXPONÁTů / VYSTAVOVATEL nebo ANONYMNÍ VYSTAVOVATEL Rámů Datum vložení
 dd mm rrrr
                                       

  CO JE NOVÉHO (NEJNOVĚJŠÍ NEBO AKTUALIZOVANÉ EXPONÁTY):

NEW / NOVINKA      
USA POŠTOVNÍ STROJOVÉ NÁLEPKY USA (1989 - 2009)
HARITWAL Deepak, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
6 10 11 2013
       
BH BOSNA A HERCEGOVINA: HARMONIE V ROZMANITOSTI
CHORVATSKÁ POŠTA MOSTAR, BOSNA A HERCEGOVINA
2 28 09 2013
       
CZ ŽELEZNIČNÍ POŠTA A JEJÍ RAZÍTKA V ČECHÁCH 1851 - 1950
ŠPAČEK Karel, POBĚŽOVICE, ČESKO
5 25 08 2013
       
CZ POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH ZNÁMEK NA SLOVENSKU
MALOVIK Vladimír
, PRAHA, ČESKO
5 11 08 2013
       
IND V PRO VÍTĚZSTVÍ
BAYANWALA Ashok Kumar
, AHMEDABAD, INDIE
1 10 08 2013
       
GB POŠTOVNÍ HISTORIE SEVERNÍ KOREJE BĚHEM KOREJSKÉ VÁLKY 1950 - 53
BARD Anthony S.
, LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE
1 01 08 2013
       

 ČESTNÝ DVůR - OFICIÁLNÍ EXPOZICE POŠTOVNÍCH MUZEÍ A POŠTOVNÍCH SPRÁV - VSTUP

                                       

  TŘÍDA TRADIČNÍ FILATELIE - VSTUP

                                       

  TŘÍDA POŠTOVNÍ HISTORIE - VSTUP

                                       

  TŘÍDA CELIN - VSTUP

                                       

  TŘÍDA AEROFILATELIE - VSTUP

                                       

  TŘÍDA ASTROFILATELIE - VSTUP

 

  TŘÍDA NÁMĚTOVÉ FILATELIE - VSTUP

                                       

  TŘÍDA LITERATURY (ON-LINE LITERATURA) - VSTUP

                                       

  TŘÍDA MAXIMAFILATELIE - VSTUP

                                       

  OTEVŘENÁ TŘÍDA - VSTUP

                                       

  KOLKY, FISKÁLNÍ FILATELIE - VSTUP

                                       

  TŘÍDA MLÁDEŽE - VSTUP

                                       
                                     

  BONUS: STUDIJNÍ SBÍRKY - VSTUP

                                       

  EXPONÁTY PROPAGUJÍCÍ FILATELII - VSTUP

                                       
  POHLEDNICE - VSTUP
                                       
                                     

  EXPONÁTY & SBÍRKY NA PRODEJ - VSTUP

       

  VYSTAVOVATELÉ nebo ANONYMNÍ VYSTAVOVATELÉ EXPONETU / PŘÍPADNÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY VYSTAVOVATELů - VSTUP

       

  CHRONOLOGICKÝ SEZNAM EXPONÁTů  (Kódy exponátů) + STATISTIKA - VSTUP

Vážení vystavovatelé a návštěvníci,
jsme velmi potěšeni vaším zájmem o EXPONET. Vysoce oceňujeme, že díky vám, počet exponátů i počet návštěv stále roste. Nyní se blížíme počtu 800 exponátů, které představují obrovské množství filatelistického materiálu. Na druhé straně si uvědomujeme, že je čím dál tím obtížnější nalézt zrovna to, co si chcete prohlédnout. ALE MÁME pro vás DOBROU ZPRÁVU. Abychom vám usnadnili nalézat a vybírat ty exponáty, o které máte zájem, pracujeme na zcela novém řešení EXPONETu. Samozřejmě takový projekt stojí peníze a vyžaduje spoustu práce a času. Věříme, že se s novým řešením ohlásíme již brzy.
Prosíme proto, abyste byli trpěliví a zachovali nám přízeň.

Váš tým EXPONETu
 
 
KLIKNĚTE PRO PODROBNOSTI, DĚKUJEME
 
CO JE EXPONET? SKVĚLÝ NÁPAD NA INTERNETU!
 
HLAVNÍ MENU  |  ORGANIZAČNÍ VÝBOR  TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO VYSTAVENÍ EXPONÁTU  |  NEWSLETTRY  |  KNIHA HOSTů  | SPONZORSTVÍ |
 
Stopařův průvodce Exponetem
Filatelistický blog o výstavnictví / Philatelic Blog about exhibiting
 

EXPONET SINCE 02.07.2004
Last edit: 01.03.2014

 
|  ODKAZY  |  DOMů  |
 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR