Inet since 17.05.1999
Last edit:  15.10.2007

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2007


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

CELISTVOSTI PRVNÍHO DNE

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti
československých celistvostí z let 1918 – 1939 (13)

         
       

Prvních dní, něčím významných, je možno v životě člověka stejně jako v historii společnosti nalézt mnoho. Jsou to první narozeniny, první školní den, první den v zaměstnání a tak podobně v životě člověka, první den vzniku samostatného státu a mnoho dalších prvních dní významných událostí odvíjejících se od tohoto dne v životě společnosti.

Za takovýto významný den, po dni vzniku Československé republiky 28. října 1918*), je z filatelistického hlediska možno považovat první den platnosti československých známek. Těmito známkami se staly výplatní známky emise Hradčany, vydané 18. prosince 1918.

Přinášíme poštovně historickou ukázku celistvostí, podaných první den existence ČSR na poštách v českých zemích a na Slovensku.

 

       

       

Klikněte na náhled

       

Ústřižek rakouské balíkové průvodky odeslaný z pošty Plzeň 3, 28. 10. 1918, první den ČSR

         
       

       

Klikněte na náhled

       

Ústřižek rakouské dobírkové poukázky odeslaný z pošty Turčianský sv. Martin (Turóczszentmárton), 28. 10. 1918, první den ČSR.

         
       

       

Klikněte na náhled

        Uherská mezinárodní poštovní peněžní poukázka odeslaná z pošty Bardějov (Bártfa) 30. 10. 1918 do Krakova. Frankováno uherskými výplatními známkami 5x 5f Ženci. Na zadní straně příchozí razítko Bártfa Sáros vm. 16. 4. 1919, vráceno zpět. Den Martinské deklarace.
         
       

Na dalším obrázku je ukázka celistvosti frankované známkami emise Hradčany v den jejich vydání. Přestože celistvosti se známkami emise Hradčany přepravené první den jejich platnosti mají většinou filatelistický podtext, jsou sběrateli vysoce ceněny.

         
       

       

Klikněte na náhled

        Doporučený dopis odeslaný první den platnosti hradčanských známek
z poštovního úřadu Praha 8, 18. 12. 1918. Frankovaný československými známkami Hradčany 1x 5h s dolním okrajem a počítadlem a čtyřblokem 10h
z pravého horního rohu.
         
        Trochu ironií osudu je, že první den vydání čs. známky emise 1. sněm Karpatské Ukrajiny 15. 3. 1939, je zároveň jejím dnem posledním, stejně jako celé československé první republiky. Vzácné použití známky na celistvosti s denním (ne příležitostným) razítkem.
         
       

       

Klikněte na náhled

       

Doporučený dopis odeslaný z pošty Chust 15. 3. 1939 (denní razítko) do Příbrami. Frankovaný československou známkou 3. Kč emise 1. sněm Karpatské Ukrajiny. Na zadní straně příchozí razítko Příbram 23. 4. 1939. Správně frankováno.

         
       

Použitá literatura:
1.
      Jan Klim, Vladimír Schödelbauer – Československo 1918 – 1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí, Merkur-revue, Brno 2002
2.
      E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu na stránkách http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm,
jako jeden z exponátů virtuální výstavy EXPONET

 

        Poznámka:
*)     Někteří sběratelé považují za rozhodné datum pro připojení Slovenska ke vznikajícímu Československu až 30. 10. 1918, tj. datum tzv. Martinské deklarace.
         
         
        Podobné materiály:
        ::   Poplatek 2f Uherské královské pošty
        ::   Dosílané poštovní zásilky
        ::   Celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920
        ::   Doplatné zúčtované v hotovosti
        ::   Poštovní korespondence osvobozená od poštovného
        ::   Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
        ::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
        ::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
        ::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
        ::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
        ::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
        ::    Exponet forum

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999