English version

 

German version

               

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


ČTYŘI VARIANTY ARŠÍKU "MOTÝLI"
FRANTIŠEK BENEŠ

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů  


Mimořádně zdařilý a oblíbený aršík loňské emise Ochrana přírody – ohrožení motýli (WWF) 2002, Pof. č. A326/329, se setkal s příznivým přijetím nejen u našich a zahraničních sběratelů, ale i u nefilatelistické veřejnosti, která jeho známky zejména krátce po vydání hojně používala k frankování. Důsledkem toho je, že aršík je už delší dobu na poštách beznadějně vyprodán, a pokud ho někde lze koupit, tak pouze v rámci kompletního ročníku.

    Na burzách a u obchodníků se jeho cena vyšplhala na bezmála trojnásobek nominále, což je mezi více než 350 dosud vydanými známkami České republiky (z nichž naprostou většinu lze dosud pořídit za nominální cenu) spíše ojedinělý nárůst. K tomu samozřejmě přispěla i skutečnost, že do sbírky je možno zařadit nejen celý aršík, ale i z něj vytrženou sérii známek a sérii známek s kupony. Z oznámeného nákladu 170.000 aršíků lze takovýchto sestav vytvořit pouhou třetinu, tedy necelých 57.000, což z aršíku činí emisi v podstatě s velmi malým nákladem.  

    Aršík (a jeho známky) se samozřejmě stal i předmětem zájmu badatelů. Podle informací z Poštovní tiskárny cenin ocelotisková část tisku byla zhotovena z jediné tiskové desky, u níž prozatím nebyly doloženy žádné výraznější odchylky. Pokud jde o perforaci, specializovaná příručka Pofis uvádí na části nákladu vychýlený perforační otvor (PO) mezi prvními dvěma známkami aršíku. Podle dosavadních poznatků lze usuzovat, že varianta bez vychýleného PO (standardní) je o něco běžnější než varianta s vychýleným PO.

    Pokud jde o ofsetovou část tisku, při prohlídce většího množství aršíků se mi podařilo rozlišit dvě varianty – s větší modrou tečkou v levém horním rohu prvního kuponu, nebo s malou červenofialovou tečkou na druhé známce, uprostřed levé perforace. U všech dosud mi známých aršíků se vždy vyskytuje buď jeden nebo druhý z obou popsaných znaků, a to vždy stejný v celém původním balíčku. Pouze u malého množství aršíků je červená tečka vytištěna natolik slabě, že je téměř neznatelná, nebo ji nemůžeme vidět, protože se nacházela v perforačním otvoru; modrá tečka v horním kuponu však byla doposud znatelná vždy, takže aršík bez této modré tečky lze zařadit do skupiny s tečkou červenou (byť třeba i prakticky neznatelnou).

    Aršíky s oběma variantami teček se vyskytují vždy buď s vychýleným nebo s nevychýleným perforačním otvorem; zajímavé však bude zjištění, zda se vyskytují rovnoměrně. Prozatím je na takovýto soud příliš brzy, podle dosavadních informací se totiž zdá, že jednotlivé varianty se vyskytují regionálně, tak jak byly aršíky distribuovány.

    Pokud by se ukázalo, že se na hezkém a populárním aršíku Motýli vyskytuje další specializace, samozřejmě o tom rádi přineseme zprávu.


 

      

 

 

PROFILY:

Filip de Ferrari

JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý, Česko
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 24.08.2004
ISSN 1211-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA