English version

 

German version

              

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


RARITY A UNIKÁTY NA JARNÍ AUKCI V PRAZE
VLADIMÍR DRAŽAN

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů  


Na jarní aukci největší a nejstarší české filatelistické firmy Profil, která se bude konat v sobotu 24. května v pražském Parkhotelu, bude nabídnuta řada rarit a unikátů, mimořádně zajímavých pro sběratele Československa, Německa a Rakouska.

    Z Československa to bude například unikátní čtyřblok neupotřebené 10 kopejkové známky Čs. armády na Sibiři z roku 1918, nebo dárková kniha Čs. pošty z roku 1949 s vytištěnými nezoubkovanými známkami, oficiálně vydaná v jediném exempláři jako dar pro prezidenta republiky K. Gottwalda.

   Nabídka císařského Rakouska bude obsahovat například noviny z 50. let 19. století, vyplacené kolky místo známkami (Ferchenbauer uvádí výskyt 1 - 2 kusů) nebo celý tiskový list telefonních karet s vytištěnou známkou z roku 1900, známý dosud v tomto jediném exempláři.

   Na rarity bude nejbohatší nabídka protektorátu Čechy a Morava, kde bude draženo hned několik raritních či dokonce unikátních losů. Jde například o kompletní soubor otisků přetiskových desek přetiskové emise z roku 1939 (Mi. č. 1 - 19), provedených na listech kartonového papíru. Jde o zkušební otisky určené ke schvalovacím účelům na ministerstvu hospodářství, opatřené schvalovacím razítkem a podpisy. Až dosud nejsou mimo tento soubor známy žádné zkusmé tisky přetisků. Nabízený unikátní soubor jich obsahuje více než 2.600, a to v celých přetiskových listech pro každou hodnotu emise zvlášť, tedy včetně meziarší, kuponů a všech deskových vad, z nichž některé nebyly dosud vůbec publikovány.

   Další zajímavou položkou je několik raritních nevydaných meziarší protektorátních výplatních emisí A.H., včetně dosud neznámé hodnoty 4,20 K z roku 1945.

   Mimořádně zajímavá je nabídka největší světové studijní a dokumentační sbírky materiálů vážících se k balíkové připouštěcí známce pro ghetto Terezín, vydané v roce 1943. Obsahuje mimo jiné více než 10 kompletních tiskových listů a aršíků této známky, tištěné jednak ve 25blocích a jednak ve 4blocích, z nichž některé byly zhotoveny pouze v jediném kusu jako zkusmý tisk či zkouška perforace. Sbírku z těchto unikátních položek původně sestavili znalec R. Gilbert a faktor (mistr) tiskárny bankovek (kde byla terezínská známka tištěna) rytec J. Schmidt. Většina z jejích položek je vyobrazena v monografii Pošta v ghettu Terezín (F. Beneš a P. Tošnerová, Praha 1995).

   V aukci bude nabídnuto více než 1.000 losů, včetně bezmála 200 sbírek a partií, a to většinou za překvapivě nízké vyvolávací ceny. Mimo uvedené položky nabídka obsahuje i řadu dalších rarit. Podrobnější informace naleznete na internetové stránce www.stamps.cz

   Aukční katalog je v prodeji v:
Domě filatelie Profil, Klimentská 6, 110 00 Praha 1


 

      

 

PROFILY:

Filip de Ferrari

JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý, Česko
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari 

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 24.08.2004
ISSN 1211-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA