English version

 

German version

             

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


STÁTNÍ SYMBOLY
PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA
FRANTIŠEK BENEŠ

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 


  Sbírání a vystavování známek protektorátu Čechy a Morava, vydávaných v neblahých dobách nacistické okupace v letech 1939 – 1945, bylo u nás dlouho tabu. Napřed z morálních důvodů – po válce se to z pochopitelných důvodů nehodilo -, a v období socialismu pak dokonce z důvodů trestně-právních (nemálo filatelistů tak dokonce zakusilo střet s paragrafem o propagaci nacismu). A i když se v posledních deseti letech vztah sběratelů k tomuto úseku (svým způsobem naší) známkové tvorby přece jen změnil, některé základní informace dosud schází. 

   Rozpadem zbytku pomnichovského Česko-Slovenska ve dnech 14. a 15. března 1939 vznikly na jeho území vlastně tři do jisté míry samostatné státní útvary: protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát a dále jednodenní Karpatská Ukrajina (autonomní, a snad i krátce nezávislá), vzápětí obsazená maďarskými vojenskými jednotkami. 

   Státní symboly Slovenského Státu a Karpatské Ukrajiny jsou v podstatě všeobecně známy - znaky byly součástí velkého státního znaku ČSR a jsou tedy reprodukovány např. na čs. výplatních známkách z roku 1929, v povědomí jsou i státní vlajky, z nichž méně známá karpatsko-ukrajinská byla obdobná jako dnešní vlajka Ukrajiny. 

   Jinak je tomu však u státních symbolů protektorátu Čechy a Morava, o nichž toho většina z nás asi moc neví. A pokud bychom je chtěli využít například jako součást úvodu své sbírky, nejspíš bychom s překvapením narazili na skutečnost, že v dostupné literatuře většinou nejsou zobrazeny a ani se o nich nehovoří.

   O tom, že skutečně existovaly, se můžeme přesvědčit například na výstavě Česká panovnická a státní symbolika (vývoj od středověku do současnosti), pořádané Státním ústředním archivem v Praze (v současnosti je instalována v Jindřišské věži v Praze 1).

   Největší překvapení asi vzbudí podoba protektorátní vlajky: jsou na ní totiž stejné barvy jako na vlajce československé, a pouze namísto modrého klínu je zde modrý pruh umístěný v její dolní části.

   Dále byly používány dva státní znaky – menší a větší. Menší znak obsahuje dvouocasého heraldického lva ve stříbrné barvě na červeném pozadí, se zlatou korunou, jazykem, zuby a drápy. Větší znak je čtvrcený a obsahuje šachovnicově uspořádané dva znaky české a dva moravské (orlici). 

   Dalším málo známým symbolem je vlajka státního prezidenta, obsahující větší státní znak na bílém pozadí bez nápisů, orámovaný plaménkovým lemováním ve státních barvách.

   Symbolů protektorátu Čechy a Morava bylo samozřejmě více, bylo to například pečetě (zejména pečeť státního prezidenta, s větším státním znakem a textem pouze v německém jazyce), či kokarda vládního vojska (růžice ze tří kruhů ve státních barvách, vložených postupně v sobě).

   O těchto i dalších málo známých symbolech se můžeme dočíst ve výpravném (celobarevném) katalogu shora zmíněné výstavy, který lze zájemcům o tuto problematiku určitě doporučit (prodejní cena je cca 170 Kč).
 

      

 

 

PROFILY:

Filip de Ferrari

JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý, Česko
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 08.06.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA