English version

 

German version

              

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


ENRICO STANKO VRÁZ
& JOSEF KOŘENSKÝ
Čeští cestovatelé a filatelistické doklady

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů  


 Dva cestovatelé z přelomu 19. a 20. století, kteří se natrvalo zapsali do historie objevů neznámých kultur a civilizací. Češi Vráz a Kořenský. Existují po nich i zajímavé filatelistické doklady.

Jedním z nich byl Enrico Stanko VRÁZ, který se narodil 18. dubna 1860 v Bulharsku, kde jeho otec pracoval ve státní službě. Enrico studoval kadetní školu a později bojoval v balkánské válce proti Turkům v bitvě u Plevna, kde byli Turci poraženi. Protože však toužil po dobrodružství, podnikl již jako dvacetiletý svoji první cestu Afrikou. V letech 1880-87 cestoval po západní Africe a v přestrojení za muslima pronikl do posvátného města Timbuktu na Nigeru, což by v případě prozrazení tehdy znamenalo pro Evropana jistou smrt. Zhruba po roce se vypravil do Venezuely. Na kanoi „Praha" procestoval rovníkovou Ameriku. S bohatými vědeckými sbírkami se vrátil do Prahy, aby tyto sbírky věnoval zdarma Národnímu muzeu a Náprstkovu muzeu.

Poté se znovu vrátil do Ameriky, aby nastartoval cestu kolem světa. Jeho cesta odsud vedla do Japonska, Číny, potom zpět na Srí Lanku a přes Suezský kanál do Prahy.

Z této cesty pochází dopisnice odeslaná z Japonské Jokohamy 14. února 1896 a doručená do Prahy 21. března 1896.

  

Na rubu celiny je tento text:
Yokohama 12/2 96.
Velectěný pane! Po 21 denní špatné a bouřlivé plavbě šťastně dostal jsem se do krásného Žaponska, ač nyní dosud velmi špatné počasí, jsem spokojen a těším se na jaro. Vaší Velectěné paní ruce líbám Vás pak zdravím a znamenám se Váš v úctě přátelské oddaný
E.St.Vráz

V roce 1897 se vrátil z Čech znovu do Ameriky, kde uspořádal přednáškové turné, aby získal finanční prostředky na další cesty po světě. Jeho cestu z Evropy dokumentuje další dopisnice z ostrova Kuby.

  

Tyto staré španělské koloniální celiny z ostrovů Kuba, Portoriko a Filipiny, vydávané do roku 1898, patří již ke klasickým celinářským exotům. Vráz opět píše prof. Nickerlovi. Na rubu celiny je tento text:

Habana, Cuba 5.8.97
Srdečný pozdrav Vám, velectěný pane a uctivé poručení Vaší choti posílá ze země „povstalců"
E. St. Vráz

Kuba tehdy prožívala jedno z četných povstání tamnějšího obyvatelstva proti španělské koloniální správě. Vytištěná známka již nese označení CUBA, kdežto první řádka nápisu ULTRAMAR, znamená zámoří. Dopisnice byla v Praze doručena 20. 3. 1897, o čemž svědčí příchozí razítko na adresní straně.

Vráz se vrátil ze svých cest definitivně do Prahy až v roce 1921. Napsal řadu zajímavých cestopisů, přesto jeho existenční poměry byly neutěšené. Bydlel v podnájmu v Holešovicích, kde 20. února 1932 zemřel. Je pohřben na Vyšehradě.


Druhým dnes zmíněným českým cestovatelem byl Josef KOŘENSKÝ. Narodil se 26. 7. 1847 v Sušně u Nových Benátek. Působil jako ředitel dívčí měšťanské školy v Praze Smíchově. Zde i zemřel 8. října 1938. I Josef Kořenský napsal několik cestopisů a zůstaly po něm mnohé trojrozměrné artefakty z jeho cest. Pro mně je zajímavá však jeho korespondence. Například tato dopisnice odeslaná z australského Melbourne (stát Viktorie), 27. 11. 1900 a doručená do Prahy 20. 12. 1900.

  

Kořenský na rubu píše:
V Melbourne 26.11.900
Milý příteli! Pozdravení od milého pana Teppra v Adelaidě a p. Frencha z Melbourne. Oba jsou zdraví a pracují velmi pilně. MacCoy zemřel. Žasl jsem nad pěknými sbírkami v Melbourne. Božínku! To jsou formy - až mi šla hlava kolem. Nesu si domů několik Tetrach. Také zde se mám dobře. Pobydu zde asi 14 dní. Před několika dny dávalo se Stabat Mater od Dvořáka, den na to Lohengrin, včera veliké soiré u konzula - 20 hudebníků - dnes Konrad Liederfafel (Bach etc.). Šťastný Nový rok! Christmas! Váš
Jos. Kořenský

Poslední lístek, „bohužel" jen razítkovaná celina bez textu, je ze Šanghaje. Adresní stranu psal Josef Kořenský a je adresován patrně jemu samému do místa přechodného bydliště - Astor House. Těžko říci, zda byl Kořenský filatelistou, nebo tento lístek byl pro filatelistu, nebo jen Kořenský chtěl mít památku na šanghajskou lokální poštu SHANGHAI - LOCAL POST - NO.8.13.

Zde zobrazené celiny od Enrica Stanka Vráze i Josefa Kořenského jsou převážně  adresovány jednoduše jenom do Prahy na Václavské náměstí - prof. dr. Otakaru Nickerlovi, profesorovi zoologie, botaniky a zbožíznalectví na pražské polytechnice. Prof. Dr. Otakar NICKERLE byl také vášnivým entomologem. Sbírky založené jeho otcem mimo jiné doplňovali zajímavými exoty jak Vráz tak i Kořenský. Entomologická sbírka byla na konci Nickerlova života Věnována Národnímu muzeu v Praze.

BŘETISLAV JANÍK


Další prameny:
 
http://www.radio.cz/espanol/historia/osobnost.phtml?cislo=87 
 
  (Vráz)
  http://perso.wanadoo.fr/joachimbarrande/tradangl.html (Kořenský
   - okrajově)

      

PROFILY:

Filip de Ferrari

JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý, Česko
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 24.08.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA