English version

 

German version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


Sběratel: uzávěrka pro vystavovatele
už 31.
května! (1/2)

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů  


  Přestože se veletrh Sběratel koná až v září, museli organizátoři stanovit uzávěrku již koncem května. Je to z jednoho prostého důvodu: letos mají vystavovatelé o akci velký zájem a výstavní hala není nafukovací. Takže kdo dřív přijde, dřív mele…v tomto případě má naději na relativně výhodnější umístění. Samozřejmě velkým vystavovatelům, kteří se veletrhu pravidelně účastní, a ještě neposlali vyplněnou přihlášku, organizátoři chtějí rezervovat plus mínus stejnou pozici jako při minulém ročníku. Takže neváhejte a posílejte přihlášky.

Poradenská služba České numismatické společnosti

   Nad numismatickou sekcí veletrhu má od prvého ročníku záštitu Česká numismatická společnost, která pro návštěvníky rovněž zajišťuje poradenskou a znaleckou službu. Během dosavadních pěti ročníků se na znalce společnosti na veletrhu obrátilo přes 1.200 návštěvníků, kteří přinesli k posouzení několik desítek tisíc mincí, medailí, papírových platidel, řádů a vyznamenání. Většinou se jednalo o běžné exponáty, ale objevil se například i cenný tříkrejcar Eggenberg z roku 1677 z mincovny v Českém Krumlově, jehož cena je několik tisíc korun. Návštěvníci přinesli k posouzení v dobré víře i řadu falz, z nichž k nejzajímavějším patřilo falzum neexistujícího korunovačního dukátu z roku 1742 Karla VII Albrechta. Korunovační dukát nebyl totiž nikdy ražen. Česká numismatická společnost samozřejmě bude i na letošním veletrhu.

Filatelistická soutěžní výstava

   Součástí letošního veletrhu bude soutěžní výstava jednorámových exponátů. Hodnotit je bude jury Svazu českých filatelistů. Exponáty mají obvykle rozsah 16 albových listů a zatím s výjimkou třídy mládeže je možné je vytvářet pro všechny stávající soutěžní třídy FIP. Účastí na výstavě mohou členové SČF získat kvalifikaci pro účast na mezinárodních výstavách v zahraničí. Přihlášky lze zasílat na adresu sekretariátu Svazu českých filatelistů, 225 07 Praha 5, Holečkova 10.

Telefonní karta k veletrhu

   Ruská telekomunikační společnost Altayskie Taxofoni v Barnauli vydala k letošnímu Sběrateli veřejnou telefonní kartu, která je v prodeji od poloviny května. Karta vyšla v celkovém nákladu 1000 kusů, přičemž 100 karet je nabito na 20 jednotek, 500 na 90 jednotek a 400 karet obsahuje 120 jednotek. Takže – sběratelé bohemik mají zase co shánět.

Den OSN v neděli

    Jedním z nejvěrnějších vystavovatelů je Poštovní správa OSN (UNPA) z Vídně. Pravidelně vydává ke každému veletrhu Sběratel dopisnici a kašet. Již tradičně je na veletrhu vyhlašován Den OSN, při kterém je sběratelům k dispozici příležitostné razítko OSN na stánku České pošty. Letos bude Den OSN na veletrhu Sběratel v neděli 14. září.

Dr. JINDŘICH JIRÁSEK

      

PROFILY:

Filip de Ferrari

JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý, Česko
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 05.01.2004
ISSN 1211-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA