English version

 

German version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


SBĚRATEL • SAMMLER • COLLECTOR

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

 

Svaz českých filatelistů  

     Finská pošta k veletrhu Sběratel

  Finská pošta se filatelistické akce v Praze neúčastní poprvé, neboť v roce1988 už vystavovala na světové výstavě známek Praga. Letos si mohou návštěvníci na jejím stánku prohlédnout a koupit nejen nové známky, ale i množství dalšího filatelistického materiálu. Finsko bylo jednou z 12 zemí, která zavedla v roce 2002 euro. To samozřejmě znamenalo, že nové známky začaly být značeny v eurech namísto finských marek. Na letošním veletrhu budou mít sběratelé možnost ještě získat jednotlivé známky i celou emisi známek v eurech z roku 2002. Zajímavostí na stánku pošty bude aršík s finskými majáky vydaný těsně před Sběratelem a dopisnice vydaná přímo k veletrhu označená příležitostným razítkem. Více informací o finských známkách lze nalézt na www.posti.fi/stamps

Ukrajina poprvé v Praze

Premiéru na Sběrateli bude mít Ukrajinská pošta, která už předem pro Prahu avízovala i vlastní razítko. Pošta bude na veletrhu nabízet nejen poštovní známky, ale i další filatelistický materiál. Na letošní veletrh už je oficiálně přihlášeno 34 poštovních správ.

Razítka a dopisnice k veletrhu

Každoročně jsou k dispozici na stánku České pošty příležitostná razítka. Nejinak tomu bude i letos. Po celou dobu veletrhu bude pošta dávat otisk příležitostného razítka „Sběratel – každoroční setkání sběratelů Východ – Západ“ a v neděli 14.září příležitostné razítko ke dni Organizace spojených národů na veletrhu.

V  informacích a u České pošty bude rovněž v prodeji dopisnice vydaná v nákladu 2.500 kusů. U doporučených zásilek mohou sběratelé použít i příležitostnou R-nálepku (náklad 2.000 ks).

Radost sběratelů telefonních karet

Pro sběratele telefonních karet patří veletrh Sběratel mezi málo možností, kde si mohou v České republice nakoupit či vyměnit sběratelský materiál. Letos budou mít opravdové žně. Kromě českých dealerů a sběratelů už se na veletrh přihlásili vystavovatelé z Německa, Polska, Litvy, Lotyšska, Bulharska, Řecka, Ruska, Maďarska, Chorvatska, Slovenska, Běloruska a Slovinska. Pořadatelé ještě jednají o účasti vystavovatelů z Mexika (opět), Španělska, Andory, Francie a Izraele.

Mineralogické oživení veletrhu

Účast dealerů a sběratelů v oboru minerálů a drahých kamenů patří každoročně mezi oživení veletrhu. Kromě firmy Chukwuemeka ze Zambie budou letos na Sběrateli nabízet sběratelský materiál i další firmy. Například Mineral & Gem Collection představí broušené přírodní drahé kameny a sběratelské rarity. Australské opály ve formě leštěných či vybroušených kamenů a šperků bude prodávat firma Gemeo. Na veletrh se vrací Mineral Metal s rozsáhlou nabídkou nejrůznějších minerálů, šperků a drahých kamenů včetně léčivých. Na stáncích dalších vystavovatelů budou k vidění vltavíny, české granáty atd.

JINDŘICH JIRÁSEK

 

 

 

PROFILY:

Filip de Ferrari

JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý, Česko
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 08.06.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA