English version

 

German version

               

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


POŠTOVNÍ VĚSTNÍK 6/2003 (1)

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

 

Svaz českých filatelistů  


  VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU 115. ZASEDÁNÍ MEZINÁRODNÍHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU V PRAZE  

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 25. června 2003 ke 115. zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Praze dopisnici s natištěnou příležitostnou poštovní známkou nominální hodnoty 9 Kč. Na známce je portrét Bedřicha Šupčíka (1898-1957), který v roce 1924 vybojoval pro Československo první zlatou olympijskou medaili ve šplhu bez přírazu na osmimetrovém laně. Na týchž olympijských hrách získal ještě bronzovou medaili ve víceboji. Mezi jeho další úspěchy patří stříbrná medaile z OH 1928 v soutěži družstev, titul mistra světa 1926 a 1930 (družstva), stříbrná medaile z MS 1930 (kruhy) a bronzová medaile z mimořádného MS 1931 (kruhy). Vedle portrétu B. Šupčíka, olympijských kruhů, státní vlajky a Eiffelovy věže jako symbolu místa konání OH známku doplňuje text Bedřich Šupčík, První zlatá medaile - šplh, OH Paříž 1924.

V obrazové části dopisnice je plakát olympijských her v Paříži z roku 1924, doplněný textem 115. zasedání MOV Praha 2003 a logem pražského zasedání.

Autorem výtvarného návrhu dopisnice je ak. malíř a grafik Jaroslav Fišer. Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., vícebarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek.

Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 14 Kč. Známka platí od 25. června 2003 do odvolání.  

VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU 750 LET POLICE NAD METUJÍ  

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 25. června 2003 dopisnici s natištěnou příležitostnou poštovní známkou nominální hodnoty 6,40 Kč k 750. výročí první písemné zmínky o Polici nad Metují.

Území dnešního města, které se nachází na Broumovsku, patřilo od roku 1213 břevnovskému klášteru. V roce 1253 tu byl založen pobočný klášter s kostelem a zdejší osada obdržela právo trhu. Tím se Police stala městečkem.

Nejcennější památkou města i okolí je areál kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Raně gotický portál kostela zdobí čtyři barokní sochy světců. Na náměstí se dochovalo několik barokních domů s kamennými portálky a radnice z roku 1718, údajně dílo K. I. Dienzenhofera. Socha Bolestné P. Marie z roku 1707 je dílem J. Brokofa, empírová kašna pochází z roku 1818. Zajímavým objektem je stará barokní škola z roku 1785.

Na známce je znak města doplněný textem Police nad Metují 1253 - 2003. V obrazové části dopisnice je zobrazeno průčelí radnice a logo oslav 750. výročí s textem POLICE NAD METUJÍ 750 LET.

Autorem výtvarného návrhu dopisnice je grafik Václav Kučera.

Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., vícebarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek.

Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 11,40 Kč. Známka platí od 25. června 2003 do odvolání.

 

ZAHÁJENÍ SLUŽBY DOBÍRKA DO ŘECKA

Na základě oboustranné dohody s Řeckem zahajuje Česká pošta, s.p., od 1. června 2003 doplňkovou službu dobírka. Službu dobírka lze využít u služeb doporučené psaní, doporučený tiskovinový pytel, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, standardní balík a cenný balík. Nejvyšší přípustná částka činí 2 000 EUR, peněžní částku je třeba uvést v EUR.

ZMĚNY POŠTOVNÍCH PODMÍNEK - ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY

Na základě oboustranné dohody o výměně mezinárodních poštovních poukázek mezi poštovní správou Řecka a Českou poštou, s.p., lze od 1. června 2003 zasílat poštovní poukázky Z/C do Řecka. Přepočtovou měnou je EUR. Nejvyšší přípustná částka je 2 000 EUR. Odesílatel může požádat o doplňkovou službu - dodejka a může žádat také o změnu poštovní smlouvy.

 

Zavedení poštovní služby Zásilky ems do zahraničí a zrušení poštovní služby interexpres

S účinností od 1. července 2003 Česká pošta, s.p., obnovuje poskytování poštovní služby „Zásilky EMS do zahraničí“. Úplné znění poštovních podmínek této služby jsou k nahlédnutí na každé poště a na internetových stránkách České pošty, s.p.

Uplynutím dne 30. června 2003 Česká pošta, s.p., ruší poskytování poštovní služby Interexpres a příslušné poštovní podmínky.

 

ZMĚNA ČÁSTI CENÍK POŠTOVNÍCH PODMÍNEK ČESKÉ POŠTY, S.P.

Na základě zavedení nové technologie důchodové služby byla v Ceníku České pošty, s.p., zrušena cena „Za potvrzení o pobírání důchodu (dávky)“ 2,- Kč. Uvedená změna platí od 1. května 2003.

Generální ředitel České pošty, s.p., vydal rozhodnutí č. 12/2003 ze dne 7.5.2003 o opětovném zavedení služby EMS do zahraničí s účinností od 1. července 2003. Informace o nových cenách a podmínkách této služby jsou k dispozici na každé poště.

Na základě změn telekomunikačních podmínek vydal generální ředitel České pošty, s.p., rozhodnutí č. 15/2003 ze dne 27.5.2003 o nových cenách služby Postfax s účinností od 1. června 2003. Informace o nových cenách a podmínkách této služby jsou k dispozici na každé poště.

V souvislosti s výše uvedenými změnami cen služby Postfax byla upravena cena za „Potvrzení příjemce EMS prostřednictvím služby Postfax“ na 35,- Kč.

Kromě uvedených změn dochází k některým textovým úpravám. Úplný přehled platných cen za poštovní služby je obsažen v Ceníku České pošty, s.p., který je k nahlédnutí na každé poště a na internetu.

  ZASÍLÁNÍ POŠTOVNÍCH ZNÁMEK NA DOBÍRKU

   Zasílání českých poštovních známek a dalšího filatelistického zboží pro sběratele zajišťuje v tuzemsku na dobírku:

Česká pošta, s.p.
Služby filatelistům
P.O.B. 111
360 02 Karlovy Vary

Kontaktní osoba:
 p. Zdena Bulková
 telefon: 353 540 153
 e-mail:
filatelie@sfkv.cpost.cz

Další informace: Poštovní věstník číslo 6/2003

BŘETISLAV JANÍK

      

 

PROFILY:

Filip de Ferrari

JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý, Česko
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 08.06.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA