English version

 

German version

             

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


ZEMŘEL ALOIS DUŠEK

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

 

Svaz českých filatelistů  


  Ve věku 76 let zemřel v pondělí 30. června 2003 pan Alois František Dušek, filatelistické veřejnosti znám především jako významný filatelistický funkcionář a organizátor světově proslulých výstav poštovních známek PRAGA.

Připomeňme jeho poslední a největší úspěšné působení ve funkci tajemníka prezídia a předsedy organizačního výboru Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988.

Od svého mládí sbíral známky, specializoval se především na hlubotisková vydání, a zejména emisi Holubice. Své objevy pravidelně a mnohokráte publikoval ve Filatelii, byl již činovníkem Ústředí čsl. filatelistů, postupně a průběžně byl členem mnoha komisí a sekcí, mimo jiné vynikal jako předseda Komise československé známky Svazu československých filatelistů. Funkcionářem svazu filatelistů byl skutečně celoživotně. Jeho sběratelská angažovanost společně s jeho velkým organizátorským talentem, nevysychající činorodost i fantazie a aktivita na poli vydavatelských počinů mu zajistila logické funkcionářské vyústěni při organizování největších filatelistických výstav světa - výstav PRAGA.

Kromě toho byl velkým milovníkem života a skvělým společníkem, kamarádem... Lojza "ALI" Dušek se natrvalo vepsal do našich pamětí.

Dnes je mu už asi dobře, příznačné pro jeho stáří jsou verše smutečního parte:

Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte,
jen věčné světlo vzpomínky
mi stále zachovejte.

I když ani jeden z jeho potomků není filatelistou (což může mrzet nás), může být Ali spokojen. Na své - dnes již dávno dospělé děti - Přemka a Dášu i nejmladší Alici může být právem hrdý.

Rozloučení s Aloisem Duškem se koná v pátek 4. července 2003 v 11:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie, v pražských Modřanech.   

BŘETISLAV JANÍK 

      

Welcome

PROFILY:

Filip de Ferrari

JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý, Česko
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 04.07.2006
ISSN 1211-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA