English version

 

German version

             

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


MACEŠKA - PADĚLKY KE ŠKODĚ POŠTY

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

 

Svaz českých filatelistů  


  VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKA MACEŠKA

Katalogové číslo: 0330
Datum vydání: 1. 9. 2002
Nominále: 6,40 Kč
Tiskové listy: á 100 ks známek
Rozměr obrázku známky: 19 x 23 mm
Zoubkování: 11 3/4 : 11 1/2
Výtvarný návrh: Anna Khunová
Rytina: Bohumil Šneider
Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný tříbarevným hlubotiskem v barvě modré, červené a žluté. Podtisk kresby tvoří iridiscentní barva se sklopným efektem
Námět známky: květ s poupětem doplněný názvem "maceška"

Vysoká kvalita reprodukčních a tiskových technik v posledním decéniu je velmi příjemná pro nás uživatele, avšak velmi nebezpečná pro státní emitenty, kteří tisknou známky, peníze, akcie, kolky, poukázky, jízdenky apod. Za posledních 12 let, kdy se i do dnešního Česka dostává den co den špičková polygrafická a rozmnožovací technika bylo vyrobeno tolik padělků ke škodě pošty, co nepamatujeme za celou existenci vydavatelské činnosti státní pošty od roku 1918.

Známka Maceška byla dána do oběhu v září loňského roku, již od dubna letošního roku jsou zachyceny padělky této známky a sice na obyčejné listovní zásilce z písecké pošty a od června letošního roku v "masovějším měřítku" také v Praze. Jsou zastoupena téměř všechna podací data a podací poštovní razítka pocházejí vesměs z pošty Praha 025. Existují však i případy použití na dalších pražských poštách. 

Byly nám předloženy dva přepážkové archy těchto známek a lze konstatovat, že intenzita fluorescence v nich velmi intenzivně kolísá. Papír označený jako "bp" má další varianty s proměnlivou fluorescencí podobnou klasickému "oz" papíru. 

Charakteristickými rysy padělku zůstává především:

- Kompletní archy padělků nemají na okrajích pořadová čísla tisku ani datum tisku, a všechny vykazují na stejných  místech tytéž vynechané perforační otvory. Přepážkové archy A či B nelze rozlišit, protože stejná je i poloha a barva tzv. autotronových značek a barevných testovacích stupnic. Perforace falza je asi hřebenová (nedostatek nálezů) v rozměrech 12 3/4 : 11 1/2. Exemplář zachycený na dopise má silně decentrovanou perforaci s posunem doprava, na levém okraji je "chycena" perforací písmeno "Č" a lístky macešky.

- Padělek je vytištěn méně kvalitním čtyřbarevným ofsetem ve žluté, červené, modré a šedé (originál rotačním ocelotiskem v barvě černé kombinovaný se čtyřbarevným hlubotiskem. Čtvrtá barva je ochrannou novinkou - pokrývá barevný otisk květiny a malou část známky  a má sklopný efekt - v šikmém osvětelení svítí jasnou zlatistou plochou.

- Bodový rastr modré a červené ofsetové barvy je  nesrovnatelně hrubší než u hlubotisku, soutisky modré a žluté jsou ve výsledku špinavě žlutozelené, špinavě oranžové jsou zase soutisky žluté a červené.

- Napodobenina protipadělatelského opatření je asi na první pohled nejmarkantnější - nezdařilo se napodobit sklopný efekt a na známce jsou svítivé izolované částečky (vypadá to jako malinké hvězdičky na obloze) - svědčí to o patrně bronzově až zlaté přísměsi do tiskových barev. 

- Celkové vyznění obrazu na falzu je matné, primitivní, zvláště nápadná je šedá barva u nápisů.

- Papír je proti originálu našedlý a matný, hrubý, s temně šedofialovým tónem při nasvícení UV lampou - kategorie "bp" - bez opticky zjasňujících nebo fosforenčních přísad.

- Lep falza je zatím ve stadiu studia.

Vyzýváme sběratele, aby známce Maceška věnovali velkou pozornost a neprodleně nás prosím informujte i o podezřeních, kvůli sběratelskému podchycení falz. Především se však obracejte na Generální ředitelství České pošty s.p., Olšanská 9, 130 00 Praha 3. O padělcích je informována i Policie ČR.

Boj s padělateli je morální povinností sběratelů. Každá Vaše informace, zejména pokud by došlo k zakoupení známek ve volném prodeji - v trafikaách a u menších prodejců - zejména ve větší městech (z důvodu větší anonymity) mohou vést k odhalení padělatelů.

ING. PAVEL PITTERMANN, Praha 05.07.2004 

      

PROFILY:

Filip de Ferrari

JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý, Česko
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 05.01.2004
ISSN 1211-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA